Usein kysytyt kysymykset

"Usein kysytyt kysymykset" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta

 

ILMOITTAUTUMINEN

Milloin voi ilmoittautua Kajolle?  

Kajolle ilmoittaudutaan partiorekisteri Kuksan kautta 1.12.2021-2.2.2022 välisenä aikana. Leirimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

Onko Kajolle jälki-ilmoittautumista?  

Tällä hetkellä jälki-ilmoittautumista ei ole suunniteltu.  

Voiko ilmoittautumisen perua, jos saa kesätyön? Tai voiko kesätyötakuun turvin vaihtaa kokonaisen ilmoittautumisen päiväleirihinnoiteltuun osallistumiseen, jos pääsee osallistumaan vain osaksi aikaa Kajolle? 

Ilmoittautumisen peruminen on tässä tapauksessa mahdollista 15.5. saakka. Myös osallistumisajan lyhentäminen on mahdollista 15.5. asti (jolloin leirimaksun erotus maksetaan takaisin). Molemmissa tapauksissa tarvitaan kesätyönantajalta todistus työpaikasta. 

Voiko ilmoittautumisen perua, jos ei saakaan töistä vapaata? 

Kajolla ei ole kesälomaturvaa. Jos loma-asiat eivät järjesty, kannattaa yrittää löytää toinen osallistuja tilalleen 15.5. mennessä. 

Voiko ilmoittautumisen perua, jos kutsutaan armeijaan/siviilipalvelukseen? 

Kajolla on “intti- ja sivariturva”. Ilmoittautuminen on mahdollista perua näiden syiden takia ilman kustannuksia 15.5. saakka. Perusteeksi tarvitaan kirjallinen todistus kutsunnasta.  

Voinko vaihtaa jonkun toisen osallistujan tilalleni, jos en itse pääsekään Kajolle?  

Vaihtaminen on mahdollista 15.5. saakka.  

HINTA

Kuinka paljon Kajolle osallistuminen maksaa? 

Kajon leirimaksu on kokoaikaisilta osallistujilta 250 euroa. Muista leirimaksuista, kuten alle leiriläisikäisen osallistumismaksu ja päivävierailijan maksu, löytyy tarkemmin tietoa ilmoittautumissivulta. 

Onko hinta eri, jos aikuisena majoitun perheeni kanssa perhekylässä tai leirilippukunnassa?  

Hinta on sama majoituspaikasta riippumatta. 

Mitä Kajon leirimaksulla saa? 

  • kaiken leirillä tarjottavan monipuolisen päiväohjelman, joka on jokaiselle ikäkaudelle omanlaisensa   
  • koko leirin unohtumattomat yhteiset iltaohjelmat: avajaiset, keskiäiset ja päättäjäiset   
  • ainutlaatuisen suurleirikokemuksen, jota ei samanlaisena pienemmiltä leireiltä saa   
  • neljä ateriaa päivässä, ruokahuollossa on huomioitu myös erityisruokavaliot   
  • leirihuivin muistoksi yhdeksän päivän leirikokemuksesta   
  • turvallisen leirin, jolla on oma leirisairaala, ensiapu ja palokunta   
  • nykyaikaisen ja toimivan leirin puitteet; on riittävästi vessoja ja lämmintä vettä tarjoavia suihkuja, toimiva jätehuolto ja mahdollisuus kännykän ja muiden välttämättömien laitteiden lataamiseen   
  • ystävällistä asiakaspalvelua Kajoon liittyvissä kysymyksissä sekä ennen leiriä että sen aikana niin lippukunnille kuin yksittäisille osallistujille ja heidän läheisilleen. 

Miksi pestissä olevat aikuiset ja vaeltajat maksavat saman maksun kuin leiriläiset?  

Partio on vapaaehtoisharrastus. Vapaaehtoiset mahdollistajat maksavat Kajolle osallistumisesta saman hinnan kuin osallistujatkin. Myös aikuiset ja vaeltajat ovat kohderyhmää, joille on omaa ohjelmaa leirillä. Myös pestissä olevat voivat hyvin hakea stipendin kautta avustusta osallistumismaksuunsa.  

Maksavatko avustajat leirimaksun? 

Avustajien leirimaksu on suuruudeltaan sama kuin osallistujille. Monissa kunnissa on mahdollista hakea avustajalle tukea leirimaksun maksamiseen kunnalta 

Onko erityisryhmille alennuksia (opiskelijat, työttömät, jne.)? 

Erityisryhmille ei ole alennuksia. Esimerkiksi opiskeluiden tai työttömyyden takia heikko taloustilanne on hyvä peruste hakea stipendiä. Stipendien kautta pyrimme mahdollistamaan kaikkien halukkaiden osallistumisen Kajolle.  

Onko Kajolle ilmoittautuvien mahdollista saada sisaralennusta? 

Ei ole. Osallistumiselle on mahdollista hakea stipendiä. 

Sisältyvätkö kuljetukset Kajon hintaan? 

Kuljetukset Kajolle ja Kajolta eivät sisälly leirimaksuun. Kuljetuksia kannattaa tiedustella omasta lippukunnasta. 

Tuottaako Kajo voittoa?  

Kajon projekti on budjetoitu nollatulokseen, eli sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa eikä tappiota.  

Mistä Kajon tulot syntyvät?  

Kajon tulot muodostuvat osallistumismaksuista, vierailupäivän tuotoista, myyntitoiminnasta (esim. Leirituote- ja kahvilamyynti) ja leirille hankittujen tarvikkeiden jälleenmyyntituotoista.  

Stipendi/ muu rahallinen tuki 

Kenen on mahdollista saada stipendi? 

Stipendejä myönnetään sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Tästä tulee tarkemmat ohjeet myöhemmin. 

Millaisia stipendejä on haettavissa? 

Stipendiä voi hakea koko osallistumismaksulle. Niitä myönnetään hakijoille portaittain eri summille. Tästä tulee tietoa tarkemmin lähempänä ilmoittautumista. 

Onko ohjetta stipendin hakemiseen tarjolla muilla kielillä kuin suomeksi?  

Olemme suunnitelleet ohjeen kääntämistä Suomen yleisimmille kielille. Tämä tarkentuu lähempänä ilmoittautumisen alkua.   

Voiko ilmoittautumisen perua, jos ei saa stipendiä?  

Kyllä voi. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisen perumiseen ja aikatauluun toimitetaan stipendipäätösten yhteydessä ja niistä voi lukea ilmoittautumis- ja peruutusehdoissa, jotka julkaistaan ennen ilmoittautumisen alkua.  

Voiko lippukunta tukea jäseniään jollain summalla?  

Kyllä, lippukunta voi tukea jäseniään haluamallaan summalla. Tämä ohjeistetaan tarkemmin ennen ilmoittautumisen alkamista. Lippukuntien tuki ei kohdennu suoraan leirimaksuun Kuksaan ilmoittautumisen yhteydessä, vaan se tapahtuu muilla tavoin, esimerkiksi kulukorvauksena, omilla stipendeillä tai lippukuntalaisille järjestettynä yhteiskuljetuksena.  

OSALLISTUMINEN LEIRILLE / LEIRIELÄMÄ

Onko korona huomioitu? 

Kaikki luottamus on siihen, että Kajo toteutuu suunnitellusti. Leiriorganisaatio seuraa tiiviisti koronatilannetta ja leirin mahdollistamiseksi mietitään terveysturvallisia toteutustapoja. Näistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.  

Miten kiusaamiseen puututaan? 
Jo Kajon tavoitteissa on linjattu, että minkäänlaista kiusaamista, häirintää, tms. ei leirillä sallita. Mikäli kiusaamista ilmenee, siihen tullaan puuttumaan. Projektin ajaksi on määritelty turva-aikuiset, jotka tarvittaessa puuttuvat asioihin. Leirille tullaan tekemään säännöt, joissa kielletään niin henkinen kuin fyysinenkin väkivalta. Projektin ajalle on jo määritelty ilmoituskanavat mahdollisia häirintä- ja kiusaamistapauksia varten. Turvan, lääkinnän, leirilippukuntien tuen yms. avulla luodaan leirille turvaverkosto, jonka yhteistyöllä nämä asiat saadaan hoidettua varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti. 

Milloin ja missä Kajo järjestetään? 

Varsinainen leiriajankohta on 15.–23.7.2022. Sitä ennen on rakennusleiri ja sen jälkeen purkuleiri. Kajo järjestetään Evon retkeilyalueella lähellä Hämeenlinnaa. 

Kenelle Kajo on tarkoitettu? 

Kajon ohjelmatarjonnan varsinaista kohderyhmää ovat tarpojat, samoajat ja vaeltajat. Tarpojan alaikäraja on lippukunnasta riippuen 12 tai 13 vuotta. Leirille voi osallistua, jos omassa lippukunnassaan kuuluu leirivuonna tarpojaryhmään. Aikuiset partiolaiset pääsevät kiinni omaan leirielämykseensä erilaisissa leirin pesteissä. 

Voiko Kajolle osallistua perheen kanssa? 

Kyllä voi. Lisää tietoa perheen kanssa Kajolle osallistumisesta löytyy Perheenä Kajolle -sivulta. 

Miten Kajolla majoitutaan? 

Kajolla majoitutaan teltoissa. Leiri jakautuu alaleireihin, jotka edelleen jakautuvat kyliin ja leirilippukuntiin. Leirilippukunta koostuu tarpojista, samoajista, vaeltajista, aikuisista sekä mahdollisesti alle kohderyhmäikäisistä, jotka tulevat perheen mukana majoittumaan leirilippukuntaan. Yhdessä leirilippukunnassa majoittuu noin 100 henkeä ja siinä majoittuu yksi tai useampi luonnollinen lippukunta. 

Bileet ja hiljaisuus Kajolla? Miten paljon biletetään ja miten paljon levätään?   

Kajolla on neljänä iltana isompia ja äänekkäämpiä ohjelmia. Kaavassa huomioidaan majoitus ja bileäänet, jotta ne häiritsisivät mahdollisimman vähän toisiaan. Toki kaikki Evolla aiemmin olleet tietävät, että ääni Evolla kantautuu ja kuuluu kauas. Kaavaa tai ohjelmaa ei ole vielä julkaistu, koska suunnittelu on vielä kesken.  

Miten kiusaamiseen puututaan?   
Kajon leiritoimikunta on linjannut, että minkäänlaista kiusaamista, häirintää, tms. ei leirillä sallita. Mikäli kiusaamista ilmenee, siihen tullaan puuttumaan. Projektin ajaksi on määritelty turva-aikuiset, jotka tarvittaessa puuttuvat asioihin. Leirille tullaan tekemään säännöt, joissa kielletään niin henkinen kuin fyysinenkin väkivalta. Projektin ajalle on jo määritelty ilmoituskanavat mahdollisia häirintä- ja kiusaamistapauksia varten. Turvan, lääkinnän, leirilippukuntien tuen yms. avulla luodaan leirille turvaverkosto, jonka yhteistyöllä nämä asiat saadaan hoidettua varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti.  

 

PESTIT KAJOLLA

Milloin tekijäpestejä haetaan?   

Mieluiseen tekijäpestiin pääsee ilmoittamaan halukkuutensa samanaikaisesti kuin Kajolle ilmoittaudutaan syksyllä 2021. Kaikki avoinna olevat pestit löytyvät pestisivuilta. Tsekkaa lista ja käy valitsemassa itsellesi parhain pesti päältä!  

Millaisia pestejä samoajat tekevät?   

Samoajat tekevät leirillä 50 % ajasta pestiä. Pestissään he pääsevät tutustumaan leirin toteuttamiseen. Tehtäviä on valtava määrä jäätelökioskin myyjästä saunanlämmittäjään ja leirinjohtajien assistentista roudariin.   

Miten pestejä jaetaan leirillä?   

Tavoite on, että kaikki leiripestit on mahdollisimman kattavasti jaettu jo ennen leiriä. Tämän kokoluokan projektissa tulee kuitenkin aina myös leirin aikaisia tarpeita. Tätä varten Kajolla on työvoimatoimisto, joka kerää leiriorganisaatiosta pestejä ja välittää niitä vapaana oleville tekijöille. Kajolla pyritään myös siihen, että työkkäri toimii mobiilistikin, jolloin puhelimestaan voi katsoa, mitä pestejä on tarjolla ja missä päin leiriä, ja merkitä minkä pestin voisi ottaa.   

Miten pestit jakautuvat eri ikäryhmissä?   
Vaeltajien pestit lähtökohtaisesti 75 % pestiä, 25 % vaeltajaohjelmaa.   

Samoajilla 50 % pestiä, 50 % samoajaohjelmaa.   

Aikuiset ovat 100 % pestissä, toki siihenkin vapaita hetkiä suodaan!   

Ovatko leirilippukunnanpestit 100 % pestejä? Voiko vaeltaja toimia leirilippukuntapestissä?   

Leirilippukuntapestien suunnittelu on vielä työn alla, mutta vaeltajat voivat toimia leirilippukuntapesteissä, jos lippukunnassa niin päätetään. Leirilippukuntapesti on 100 %. On kuitenkin toivottavaa, että vaeltaja jossain  kohtaa pääsee irtautumaan leirilippukuntapestistään vaeltajaohjelmaan. Vaeltaja voi halutessaan valita 100 % pestin myös jollain muulla osa-alueella. Lue lisää leirilippukunnan pesteistä Kajon blogista. 

LEIRITUOTTEET

Tuleeko Kajolle leirihuivia ja -merkkiä?   

Kyllä tulee! Leirimerkki, huivi ja ranneke kuuluvat Kajon leirihintaan. 

Voiko Kajolta ostaa muita leirimuistoja?   

Kyllä, Kajon leirituotteita voi ostaa leirin aikana leirimyymälöistä ja ennen leiriä verkkokaupasta. 

Skip to content