Usein kysytyt kysymykset

"Usein kysytyt kysymykset" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

OSALLISTUMINEN LEIRILLE / LEIRIELÄMÄ

Voiko ensi syksynä tarpojaksi siirtyvä kuudennelle luokalle menevä lähteä Kajolle? 

Tämä on lippukunnan päätettävissä oleva asia. Lippukunnan johtajisto myös parhaiten osaa arvioida, onko tarpojiin siirtyvä valmis yli viikon kestävään partioleiriin.  

Voiko leirillä olla vain osan aikaa? 

Kyllä voi. Osallistumisen päivähinnat löytyvät Ilmoittautuminen -sivulta.  

Voiko leiriltä poistua hetkeksi ja palata takaisin?

Alaikäinen leiriläinen voi poistua leiriltä esimerkiksi perhejuhlan tai  muun syyn takia ja palata takaisin. Ennen lähtöä tulee hänen ilmoittaa lähdöstään palvelupisteellä ja tullessaan samoin ilmoittaa palanneensa takaisin.

Alaikäisellä tulee olla saattaja leirilippukunnasta vähintään portille asti. Leirilippukunnalla on aina vastuu omasta vahvuudestaan, joten mahdolliset leiriltä lähdöt ja palaamiset tulee aina sopia leirillä olevien lapsen lähijohtajien kanssa.

Yli 18-vuotias voi myös poistua leiriltä tarvittaessa ja palata takaisin.  Hänen tulee leimata itsensä ulos leiriltä joko portilla tai osallistujapalveluiden pisteellä. Poistumisesta on myös hyvä ilmoittaa leirilippukunnan johtajalle ja pestaajalle.

Huomaathan, että leirin alkamis- ja päättymispäivä (15.7. & 23.7.) on varattu linja-autoliikenteelle.

Luodaanko tarpojavartiot omasta leirilippukunnasta vai alaleiristä sekaisin eri lippukunnista?

Tarpojavartiot luodaan oman leirilippukunnan sisältä. Samoajavartiot kerätään laajemmasta joukosta osallistujia. 

Onko korona huomioitu?  

Kaikki luottamus on siihen, että Kajo toteutuu suunnitellusti. Leiriorganisaatio seuraa tiiviisti koronatilannetta ja leirin mahdollistamiseksi mietitään terveysturvallisia toteutustapoja. Kajon oma koronaryhmä seuraa Suomen koronatilannetta ja sen vaikutusta leiriin tarkastellaan tasaisin väliajoin. 

Suomen Partiolaisten hallituksen linjauksen mukaisesti Kajolla tullaan kysymään koronapassi kaikilta yli 16-vuotiailta, mikäli asia on ajankohtainen leirin järjestämisaikaan ja lainsäädäntö mahdollistaa koronapassin kysymisen.

Voiko Kajolle osallistua, jos ei ole rokotettu koronaa vastaan?

Suomen Partiolaisten hallituksen linjauksen mukaisesti Kajolla tullaan kysymään koronapassi kaikilta yli 16-vuotiailta, jos asia on ajankohtainen leirin järjestämisaikaan ja jos lainsäädäntö mahdollistaa koronapassin kysymisen. 

Tällä hetkellä koronapassin saa korkeintaan 6 kk sitten sairastetulla koronavirustaudilla, kahdella rokotuksella tai negatiivisella koronatestituloksella. Siitä, mitä koronapassiin kesällä vaaditaan, ei ole vielä tiedossa.  

Mikäli leirille ei voi osallistua sen vuoksi, että henkilöllä ei ole koronapassia, ei osallistumismaksua palauteta.  

Kajon tekijät kannustavat kuitenkin kaikkia heitä, joille se on mahdollista, ottamaan koronarokotuksen hyvissä ajoin ennen leiriä. Yhdessä teemme Kajosta terveysturvallisen leirin.

Miksi ulkona tapahtuvaan tapahtumaan tarvitaan koronapassi? 

Koronavirus leviää myös ulkona ja Kajolla on tuhansia ihmisiä. Rokotukset suojaavat koronavirustaudin vakavammalta muodolta. Koronapassin käyttöönotosta päätetään sen hetkisen virustilanteen ja silloin voimassa olevien lakien puitteissa. 

Täytyykö 12-vuotiaan olla rokotettu, että pääsee Kajolle?  

Tällä hetkellä koronpassin ikäraja on 16 vuotta. Mikäli tilanne on sellainen kesällä, että koronapassin kysyminen on mahdollista ja passin ikäraja pysyy samana, emme edellytä koronapassia alle 16-vuotiailta leirille tulijoilta.  

Kajon tekijät kannustavat kuitenkin kaikkia heitä, joille se on mahdollista, ottamaan koronarokotuksen hyvissä ajoin ennen leiriä. Yhdessä teemme Kajosta terveysturvallisen leirin.  

Mikäli koronapassin saa kesällä negatiivisella koronatuloksella, joka on voimassa 72 h, pitääkö se uusia leirin aikana?  

Edellytämme koronapassia leirille tullessa, sitä ei tarkisteta uudelleen leirin aikana. Mikäli koronapassi on kesällä mahdollista saada negatiivisella koronatestituloksella, se riittää leirille tuloon.  

Milloin ja missä Kajo järjestetään? 

Varsinainen leiriajankohta on 15.–23.7.2022. Sitä ennen on rakennusleiri ja sen jälkeen purkuleiri. Kajo järjestetään Evon retkeilyalueella lähellä Hämeenlinnaa. 

Kenelle Kajo on tarkoitettu? 

Kajon ohjelmatarjonnan varsinaista kohderyhmää ovat tarpojat, samoajat ja vaeltajat. Tarpojan alaikäraja on lippukunnasta riippuen 12 tai 13 vuotta. Leirille voi osallistua, jos omassa lippukunnassaan kuuluu leirivuonna tarpojaryhmään. Aikuiset partiolaiset pääsevät kiinni omaan leirielämykseensä erilaisissa leirin pesteissä. 

Voiko Kajolle osallistua perheen kanssa? 

Kyllä voi. Lisää tietoa perheen kanssa Kajolle osallistumisesta löytyy Perheenä Kajolle -sivulta. 

Miten pystyy tekemään omaa leiripestiään, jos mukana on alle tarpojaikäisiä lapsia? 

On mahdollista neuvotella erilaisista osa-aikaisista pestiratkaisuista. Vinkkejä erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin on kerätty perheiden palveluita esittelevälle Kajon sivulle. Esimerkiksi toinen vanhemmista voi tulla lasten kanssa leirille, mikäli se vapauttaa toisen vanhemmista pestiin. Monia muitakin ratkaisuja on. 

Miten Kajolla majoitutaan? 

Kajolla majoitutaan teltoissa. Leiri jakautuu alaleireihin, jotka edelleen jakautuvat kyliin ja leirilippukuntiin. Leirilippukunta koostuu tarpojista, samoajista, vaeltajista, aikuisista sekä mahdollisesti alle kohderyhmäikäisistä, jotka tulevat perheen mukana majoittumaan leirilippukuntaan. Yhdessä leirilippukunnassa majoittuu noin 100 henkeä ja siinä majoittuu yksi tai useampi luonnollinen lippukunta. 

Bileet ja hiljaisuus Kajolla? Miten paljon biletetään ja miten paljon levätään?   

Kajolla on neljänä iltana isompia ja äänekkäämpiä ohjelmia. Kaavassa huomioidaan majoitus ja bileäänet, jotta ne häiritsisivät mahdollisimman vähän toisiaan. Toki kaikki Evolla aiemmin olleet tietävät, että ääni Evolla kantautuu ja kuuluu kauas. Kaavaa tai ohjelmaa ei ole vielä julkaistu, koska suunnittelu on vielä kesken.  

Miten kiusaamiseen puututaan?  

Kajon leiritoimikunta on linjannut, että minkäänlaista kiusaamista, häirintää, tms. ei leirillä sallita. Mikäli kiusaamista ilmenee, siihen tullaan puuttumaan. Projektin ajaksi on määritelty turva-aikuiset, jotka tarvittaessa puuttuvat asioihin. Leirille tullaan tekemään säännöt, joissa kielletään niin henkinen kuin fyysinenkin väkivalta. Projektin ajalle on jo määritelty ilmoituskanavat mahdollisia häirintä- ja kiusaamistapauksia varten. Turvan, lääkinnän, leirilippukuntien tuen yms. avulla luodaan leirille turvaverkosto, jonka yhteistyöllä nämä asiat saadaan hoidettua varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti.  Henkisen turvallisuuden toimijoiden luoman turvaverkon yhteistyöllä kiusaamiseen liittyvät asiat saadaan hoidettua varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti. Henkisen turvallisuuden turvaverkkoon kuuluvat muun muassa leirilippukuntien johtokolmikot ja turva-aikuiset sekä turvallisuuden eri osa-alueet.

Pitääkö huhu paikkansa, että joku tai joitakin ruokia valmistettaisiin leirilippukunnassa? 

Ei pidä, eli leirilippukunnissa ei valmisteta ruokaa. 

Voiko Kajolle ottaa lemmikieläimen mukaan?

Kajolle ei saa tuoda lemmikkieläimiä. Kielto koskee myös vierailupäivää. Poikkeuksena ovat opaskoirat, jotka ovat emäntänsä/isäntänä apuna arjessa.

PESTIT KAJOLLA

Milloin tekijäpestejä haetaan?   

Mieluiseen tekijäpestiin pääsee ilmoittamaan halukkuutensa samanaikaisesti kuin Kajolle ilmoittaudutaan kevättalvella 2022. Kaikki avoinna olevat pestit löytyvät pestisivuilta. Tsekkaa lista ja käy valitsemassa itsellesi parhain pesti päältä!  

Millaisia pestejä samoajat tekevät?   

Samoajat ovat Kajolla pestissä 2 päivää. Pestissään he pääsevät tutustumaan leirin toteuttamiseen. Tehtäviä on valtava määrä jäätelökioskin myyjästä saunanlämmittäjään ja leirinjohtajien assistentista roudariin.   

Miten pestejä jaetaan leirillä?   

Tavoite on, että kaikki leiripestit on mahdollisimman kattavasti jaettu jo ennen leiriä. Tämän kokoluokan projektissa tulee kuitenkin aina myös leirin aikaisia tarpeita. Tätä varten Kajolla on työvoimatoimisto, joka kerää leiriorganisaatiosta pestejä ja välittää niitä vapaana oleville tekijöille. Kajolla pyritään myös siihen, että työkkäri toimii mobiilistikin, jolloin puhelimestaan voi katsoa, mitä pestejä on tarjolla ja missä päin leiriä, ja merkitä minkä pestin voisi ottaa.   

Miten pestit jakautuvat eri ikäryhmissä?   
Vaeltajien pestit lähtökohtaisesti 75 % pestiä, 25 % vaeltajaohjelmaa.   

Samoajilla 2 päivää pestissä, muu aika Kajosta  samoajaohjelmaa.   

Aikuiset ovat 100 % pestissä, toki siihenkin vapaita hetkiä suodaan!   

Ovatko leirilippukunnanpestit 100 % pestejä? Voiko vaeltaja toimia leirilippukuntapestissä?   

Leirilippukuntapestien suunnittelu on vielä työn alla, mutta vaeltajat voivat toimia leirilippukuntapesteissä, jos lippukunnassa niin päätetään. Leirilippukuntapesti on 100 %. On kuitenkin toivottavaa, että vaeltaja jossain  kohtaa pääsee irtautumaan leirilippukuntapestistään vaeltajaohjelmaan. Vaeltaja voi halutessaan valita 100 % pestin myös jollain muulla osa-alueella. Lue lisää leirilippukunnan pesteistä Kajon blogista

Onko niin, että kaikilla leirille tulevilla aikuisilla tulee olla jokin pesti Kajolla, jos ei ole leirilippukunnan pestissä? 

Kyllä. Pestit aukeavat hakuun samaan aikaa kuin ilmoittautuminenkin. Ja avoimia mielenkiintoisia kymppi- ja eksperttipestejä on auki jo nyt. Lastenhoitajana voi toimia partiolainen tai partioon kuulumaton (EVP) aikuinen. Lapsenhoitaja ei ole leiripesti, mutta silti tärkeä tehtävä. Se on kokoaikaisesti mahdollista partiolaisaikuisellekin, kun hän lapsia hoitamalla vapauttaa toisen tekijän tai jopa tekijöitä Kajon muihin pesteihin. 

Missä pesteissä majoitutaan leirilippukunnan ulkopuolella? 

Lähtökohtaisesti kaikki majoittuvat oman lippukuntansa kanssa leirilippukunnassa. Pestiesihenkilö kertoo pestatuilleen mahdollisista poikkeusjärjestelyistä. 

LEIRILIPPUKUNNAT

Onko leirilippukunnan koolle asetettu jotain maksimikokoa? 

Periaatteessa ei ole. Isonkin lippukunnan toivotaan voivan muodostaa yhden ison leirilippukunnan. Ei ole mielekästä pilkkoa sitä osiin. Isoon leirilippukuntaan pitää muistaa huolehtia riittävästi johtajia.  

Mitä seuraa, jos leirilippukunnan koko jää lopullisen ilmoittautumisen jälkeen alle 100 hengen? 

Tarvittaessa yhdistetään muihin, jotka ovat jääneet vajaaksi 100 hengestä tai eivät ole vielä muodostaneet leirilippukuntaa muiden lippukuntien kanssa.  Nämä katsotaan leirilippukuntakohtaisesti ilmoittautumisen päätyttyä. 

Voiko lippukunta vaikuttaa alaleiriinsä? 

Lippukuntailmoittautumisessa voi esittää toiveita, mutta alaleirien rakentaminen on niin monen palasen kokonaisuus, että toiveiden toteutumista ei voida luvata.  

Mitkä tarpeet tai toiveet ovat korkeimmalla prioriteettilistalla lippukuntien sijoittelussa? 

Fyysinen esteettömyys 

Miten taataan leirilippukunnan johtajiston jaksaminen leirillä? 

Kajon tavoitteena on, että kaikilla on hyvä ja järkevän kokoinen pesti leirillä, ja niin että kukaan ei pestissään kuormitu liikaa. Jos leirilippukunta on merkittävästi suurempi kuin 100 henkeä, on mahdollista joustaa ja lisätä pestejä tilanteen mukaan. Lisäjohtajatarpeista neuvotellaan erikseen kyseisten isojen leirilippukuntien kanssa. 

Jos alle kohderyhmäikäiset (nuoremmat kuin tarpoja) majoittuvat vanhempansa tai vanhempiensa kanssa leirilippukunnassa, miten heidän ohjelmansa järjestetään? 

He osallistuvat ohjelmaan aikuisen huoltajan kanssa. Ohjelmaa järjestää perhekylä Hiukkanen. 

Miten toimitaan, jos leirilippukunnan pestissä olevalla on alle osallistujaikäisiä lapsia mukana Kajolla?  

Alle kohderyhmäikäiset eivät voi osallistua Kajon varsinaisten ohjelmalaaksojen ohjelmaan, joten heitä ei voi ottaa niihin mukaan. Jos lasten huoltaja lähtee leiriläisten kanssa ohjelmaan, pitää sopia, kuka leirissä sillä aikaa hoitaa lapsia. Yksi huoltaja voi olla useamman lapsen kanssa ja hoitovuoroa voi kierrättää leirin aikana. 

Tuleeko leirilippukunnan alueelle tehtäväksi tiettyjä rakennelmia, ja saako näihin Kajon puolesta rakennusmateriaalia? 

Leiriorganisaatiolta saa rakenteluun riukua. Jokaisella leirilippukunnalla tulisi olla leiriportti, roskikset ja vesipisteet. Lisäksi on paljon vapaavalintaisia rakennelmia, joita olemassa olevan tilan rajoissa voi rakennella, kuten tuuletustelineet, naulakko ruokailuvälineille, ilmoitustaulu jne.

Jos leirilippukunta tai perhekylään majoittuja haluaa tuoda leirille tavaraa jo ennen leirin alkamista, onko tämä mahdollista?

Tavaran tuonti on mahdollista torstaina 14.7. Asiasta annetaan tarkemmat ohjeet ja aikataulut lähempänä leiriä.

LEIRITUOTTEET

Tuleeko Kajolle leirihuivia ja -merkkiä?   

Kyllä tulee! Leirimerkki, huivi ja ranneke kuuluvat Kajon leirihintaan. 

Voiko Kajolta ostaa muita leirimuistoja?   

Kyllä, Kajon leirituotteita voi ostaa leirin aikana leirimyymälöistä ja ennen leiriä verkkokaupasta. 

ILMOITTAUTUMINEN

Etsimäsi tieto saattaa jo olla Ilmoittautuminen-sivulla. Kurkista siis ensin sinne. 

Ilmoittautuminen Kajolle on päättynyt.

Voiko ilmoittautumisen perua, jos saa kesätyön? Tai voiko kesätyötakuun turvin vaihtaa kokonaisen ilmoittautumisen päiväleirihinnoiteltuun osallistumiseen, jos pääsee osallistumaan vain osaksi aikaa Kajolle? 

Ilmoittautumisen peruminen on tässä tapauksessa mahdollista 15.5. saakka. Myös osallistumisajan lyhentäminen on mahdollista 15.5. asti (jolloin leirimaksun erotus maksetaan takaisin). Molemmissa tapauksissa tarvitaan kesätyönantajalta todistus työpaikasta. 

Voiko ilmoittautumisen perua, jos ei saakaan töistä vapaata? 

Kajolla ei ole kesälomaturvaa. Jos loma-asiat eivät järjesty, kannattaa yrittää löytää toinen osallistuja tilalleen 15.5. mennessä. Finnjamboreilla kesälomatakuuta ei ole aiemminkaan ollut. Aikuisten ja vaeltajien osuus kansallisella suurleirillä on suhteellisen iso, Roihun datan perusteella jopa 34%. Kesälomatakuun myöntäminen olisi liian suuri ennustamaton tekijä, joka aiheuttaisi sekä tekijämäärään että talouteen kohtuuttoman riskin, koska kesälomatakuuseen pitäisi olla oikeus kaikilla aikuisilla. Tähän emme valitettavasti finnjamboreen kokoluokassa pysty koska myös takuun perusteiden tarkistaminen olisi käytännössä mahdotonta ja pahoittelemme siitä aiheutuvaa epävarmuutta niille, jotka eivät voi vielä tietää lomiaan tammikuussa.

Voiko ilmoittautumisen perua, jos kutsutaan armeijaan/siviilipalvelukseen? 

Kajolla on “intti- ja sivariturva”. Ilmoittautuminen on mahdollista perua näiden syiden takia ilman kustannuksia 15.5. saakka. Perusteeksi tarvitaan kirjallinen todistus kutsunnasta.  

Voinko vaihtaa jonkun toisen osallistujan tilalleni, jos en itse pääsekään Kajolle?  

Vaihtaminen on mahdollista 15.5. saakka. 

Kajolla on saavutettavuustakuu. Mitä se tarkoittaa? 

Saavutettavuustakuu on voimassa tilanteissa, jossa osallistujalla on saavutettavuuteen liittyvä tarve, johon Kajon leiriorganisaatio ei pysty yrityksistään huolimatta vastaamaan. Saavutettavuustakuu on lisäksi voimassa tilanteessa, jossa leiriläinen tarvitsee avustajan, mutta ei jostain syystä saakaan avustajaa mukaansa leirille. Saavutettavuustakuu on voimassa 15.5.2022 asti ja sen käyttöön vaaditaan lääkärintodistus leiriläisen erityistarpeista (ei tarvitse olla tätä varten haettu).

Onko Kajolla asetettu maksimiosallistujamäärää? 

Evon alue kestää maksimissaan 20 000 henkeä, mikä on jo puolitoista kertaa enemmän osallistujia kuin edellisellä finnjamboreella Roihulla, joten eivätköhän kaikki mahdu mukaan!

Jos samasta perheestä on osallistumassa useampia perheenjäseniä Kajolle, voiko ilmoittautumiset jakaa useammalle kuukaudelle? 

Kyllä voi, sillä jokainen henkilö ilmoitetaan erikseen. Ilmoittautumiset voi halutessaan jakaa useammalle kuukaudelle ja näin jakaa myös leirimaksun maksamista eri kuukausille.

HINTA

Kuinka paljon Kajolle osallistuminen maksaa? 

Kajon leirimaksu on kokoaikaisilta osallistujilta 250 euroa. Muista leirimaksuista, kuten alle leiriläisikäisen osallistumismaksu ja päivävierailijan maksu, löytyy tarkemmin tietoa ilmoittautumissivulta

Mitä Kajon leirimaksulla saa? 

  • kaiken leirillä tarjottavan monipuolisen päiväohjelman, joka on jokaiselle ikäkaudelle omanlaisensa   
  • koko leirin unohtumattomat yhteiset iltaohjelmat: avajaiset, keskiäiset ja päättäjäiset   
  • ainutlaatuisen suurleirikokemuksen, jota ei samanlaisena pienemmiltä leireiltä saa   
  • neljä ateriaa päivässä, ruokahuollossa on huomioitu myös erityisruokavaliot   
  • leirihuivin muistoksi yhdeksän päivän leirikokemuksesta   
  • turvallisen leirin, jolla on oma leirisairaala, ensiapu ja palokunta   
  • nykyaikaisen ja toimivan leirin puitteet; on riittävästi vessoja ja lämmintä vettä tarjoavia suihkuja, toimiva jätehuolto ja mahdollisuus kännykän ja muiden välttämättömien laitteiden lataamiseen   
  • ystävällistä asiakaspalvelua Kajoon liittyvissä kysymyksissä sekä ennen leiriä että sen aikana niin lippukunnille kuin yksittäisille osallistujille ja heidän läheisilleen. 

Milloin Kajon leirimaksu maksetaan? 

Leirimaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksulla. Vaihtoehtoja ovat verkkopankki, mobiilimaksu, luottokorttimaksu tai osamaksu. Osamaksusta on tulossa vielä tarkempia ohjeita verkkosivuille. 

Miksi pestissä olevat aikuiset ja vaeltajat maksavat saman maksun kuin leiriläiset?  

Partio on vapaaehtoisharrastus. Vapaaehtoiset mahdollistajat maksavat Kajolle osallistumisesta saman hinnan kuin osallistujatkin. Myös aikuiset ja vaeltajat ovat kohderyhmää, joille on omaa ohjelmaa leirillä. Myös pestissä olevat voivat hyvin hakea stipendin kautta avustusta osallistumismaksuunsa.  

Maksavatko avustajat leirimaksun? 

Avustajien leirimaksu on suuruudeltaan sama kuin osallistujille. Monissa kunnissa on mahdollista hakea avustajalle tukea leirimaksun maksamiseen kunnalta. Lisäksi leirille tulijoiden avustajien tai tulkkien on mahdollista hakea vapautusta leirimaksusta. Lue lisää: https://kajo2022.fi/osallistujille/saavutettavuus/.

Onko erityisryhmille alennuksia (opiskelijat, työttömät, jne.)? 

Erityisryhmille ei ole alennuksia. Esimerkiksi opiskeluiden tai työttömyyden takia heikko taloustilanne on hyvä peruste hakea stipendiä. Stipendien kautta pyrimme mahdollistamaan kaikkien halukkaiden osallistumisen Kajolle.  

Onko hinta eri, jos aikuisena majoitun perheeni kanssa perhekylässä tai leirilippukunnassa?  

Hinta on sama majoituspaikasta riippumatta. 

Onko Kajolle ilmoittautuvien mahdollista saada sisaralennusta? 

Ei ole. Osallistumiselle on mahdollista hakea stipendiä. 

Sisältyvätkö kuljetukset Kajon hintaan? 

Kuljetukset Kajolle ja Kajolta eivät sisälly leirimaksuun. Kuljetuksia kannattaa tiedustella omasta lippukunnasta. 

Tuottaako Kajo voittoa?  

Kajon projekti on budjetoitu nollatulokseen, eli sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa eikä tappiota.  

Mistä Kajon tulot syntyvät?  

Kajon tulot muodostuvat osallistumismaksuista, vierailupäivän tuotoista, myyntitoiminnasta (esim. Leirituote- ja kahvilamyynti) ja leirille hankittujen tarvikkeiden jälleenmyyntituotoista.  

Voiko lippukunta tukea jäseniään jollain summalla?  

Kyllä, lippukunta voi tukea jäseniään haluamallaan summalla. Tämä ohjeistetaan tarkemmin ennen ilmoittautumisen alkamista. Lippukuntien tuki ei kohdennu suoraan leirimaksuun Kuksaan ilmoittautumisen yhteydessä, vaan se tapahtuu muilla tavoin, esimerkiksi kulukorvauksena, omilla stipendeillä tai lippukuntalaisille järjestettynä yhteiskuljetuksena. 

Palautetaanko Kajon osallistumismaksu, jos leiri joudutaan perumaan koronan takia? 

Leirimaksua pyritään palauttamaan osallistujalle mahdollisimman paljon, mutta täysimääräisenä summaa ei todennäköisesti pystyttäisi peruuntumistilanteessa palauttamaan. Aiheesta kerrotaan tarkemmin Kajon peruutusehdoissa, jotka löytyvät Ilmoittautuminen -sivulla, sekä Kajon 2. koronatiedotteessa.

Kaikessa päätöksenteossa pyrimme varmistamaan sen, että mahdollisessa perumistilanteessa suuri osa osallistumismaksusta voidaan palauttaa. Tällä hetkellä ei ole tiedossa sellaisia rajoituksia kesälle, etteikö Kajoa voisi järjestää. Seuraamme tilannetta aktiivisesti niin Kajon tekijöiden kuin SP:n hallituksen ja toimiston voimin, yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Koko leirimaksun palauttamista osallistujille ei kuitenkaan ole mahdollista taata. Suurleiri on melkoinen taloudellinen voimainponnistus vapaaehtoispohjalta toimivalle järjestölle. Suomen Partiolaisilla ei ole niin suurta riskikassaa, että sillä voitaisiin paikata Kajon kokoinen aukko, jos pahin madollinen skenaario toteutuisi. Käytännössä riskikassaa voisi kartuttaa vain jäsenmaksuja nostamalla, joten jos taloudellisen riskin haluttaisiin olevan vain järjestöllä, pitäisi suurleirivuosina olla kaikille korotettu jäsenmaksu.  

Stipendi/ muu rahallinen tuki 

Kenen on mahdollista saada stipendi? 

Stipendejä myönnetään sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Tästä tarkemmin Stipendit-sivulla

Millaisia stipendejä on haettavissa? 

Stipendiä voi hakea koko osallistumismaksulle. Niitä myönnetään hakijoille portaittain eri summille. Tästä tulee tietoa tarkemmin lähempänä ilmoittautumista. 

Milloin leirimaksulle voi hakea stipendiä ja milloin stipendistä saa päätöksen? 

Stipendiä on mahdollista hakea ilmoittautumisen yhteydessä, jolloin osallistumismaksua ei tarvitse heti maksaa. Tarkempi aikataulu ilmoittautumisehdoissa. Päätökset stipendeistä tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä ja niistä tiedotetaan kaikkia hakeneita.   

Mitä tarkoittaa, että kohderyhmäikäinen voi saada stipendin? 

Partion jäsenmaksun maksaneet tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset voivat hakea stipendiä taloudellisin ja sosiaalisin perustein. 

Onko ohjetta stipendin hakemiseen tarjolla muilla kielillä kuin suomeksi?  

Olemme suunnitelleet ohjeen kääntämistä Suomen yleisimmille kielille. Tämä tarkentuu lähempänä ilmoittautumisen alkua.   

Voiko ilmoittautumisen perua, jos ei saa stipendiä?  

Kyllä voi. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisen perumiseen ja aikatauluun toimitetaan stipendipäätösten yhteydessä ja niistä voi lukea ilmoittautumis- ja peruutusehdoissa, jotka julkaistaan ennen ilmoittautumisen alkua.  

Jos on tulossa avustajan kanssa Kajolle, kumpi hakee stipendiä?  

Molemmat voivat hakea stipendiä (mikäli myös avustaja kuuluu partioon). Monet kunnat ja muut tahot voivat myös tukea avustajan osallistumista leirille, joten näitä mahdollisuuksia kannattaa oman kunnan osalta selvittää. 

Skip to content