Svar på vanliga frågor

"Svar på vanliga frågor" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]
ATT DELTA PÅ LÄGRET / LÄGERSLIVET

Kan man delta på Kajo om man blir spejarscout och börjar sjätte klass nästa höst?

Det bestämmer scoutkåren. Kårens ledare har också bästa kunskaper för att beräkna om en blivande spejarscout är färdig för ett scoutläger på mer än en vecka.

Kan man delta på lägret i enstaka dagar?

Absolut! Läs mer om olika deltagningsmöjligheter på anmälningssidan.

Kan man avlägsna sig från lägret för en stund och komma tillbaka senare?

En underårig lägerdeltagare kan avlägsna sig från lägret på grund av exempelvis familjefest eller dylikt och komma tillbaka senare. Innan avgång ska det meddelas om avgången på servicepunkten och tillbakakomsten på samma sätt vid tillbakakomsten.

En underårig deltagare ska ha en vuxen med sig från lägerkåren till porten. Lägerkåren har alltid ansvar för sin egen styrka och därför ska eventuella avgångar och tillbakakomster alltid kommas överens om med barnets närmaste ledare.

En över 18-årig deltagare kan också avlägsna sig från lägret vid behov och komma tillbaka. Hen ska stämpla sig ut från lägret antingen vid porten eller deltagarservicepunkten. Det lönar sig att även meddela lägerkårens ledare och uppdragsgivare.

Observera att den första (15.7) och den sista (23.7)  lägerdagen är reserverade för busstrafik.

Består spejarscoutspatrullerna av personer från samma kår, eller kommer de från samma underläger eller hela lägret?

Spejarscoutspatrullerna består av personer från samma lägerkår. Explorerscoutspatrullerna består av ett bredare urval personer.

Har man tagit COVID i beaktande?

Vi litar på att Kajo kan ordnas som planerat. Lägerorganisationen följer tätt situationen och försöker planera hälsosäkra sätt för att förverkliga lägret. Kajo har en egen COVID-grupp som följer COVID-situationen i Finland och dess eventuella påverkan på lägret tas i beaktande med jämna mellanrum.

Enligt Finlands Scouters styrelses beslut ska alla över 16-åriga visa upp sitt coronapass på Kajo ifall saken fortfarande är aktuell vid lägrets tidpunkt och om lagen förmöjliggör att kräva coronapasset.

Kan man delta på Kajo om man inte har fått coronavaccination?

Enligt Finlands Scouters styrelses beslut ska alla över 16-åriga visa upp sitt coronapass på Kajo ifall saken fortfarande är aktuell vid lägrets tidpunkt och om lagen förmöjliggör att kräva coronapasset.

För tillfället kan man endast få coronapasset om man har varit sjuk med COVID-19 för max 6 månader sedan, om man har fått två vaccinationer eller med negativt coronatestresultat. Vad krävs för att få coronapass på sommaren vet vi ännu inte.

Ifall man inte kan delta på lägret på grund av att man inte har coronapass, återbetalas deltagaravgiften inte.

Kajos lägerorganisation uppmuntrar ändå alla som har möjligheten till det att ta coronavaccinationen i god tid före lägret. Tillsammans gör vi Kajo till ett hälsotryggt läger.

Varför behöver man coronapass för en evenemang som ordnas utomhus?

COVID-19 sprids även utomhus och det kommer att bli tusentals människor på Kajo. Vaccinationerna skydder mot sjukdomens allvarligare form. Om bruket av coronapass bestäms enligt virusläget och lagarna som gäller under tiden.

Behöver en 12-åring vara vaccinerad för att delta på Kajo?

För tillfället är åldersgränsen för coronapasset 16 år. Ifall det på sommaren är möjligt att kräva coronapass och åldersgränsen blir densamma, kräver vi inte att under 16-åringar ska visa upp coronapasset på lägret.

Kajos lägerorganisation uppmuntrar ändå alla som har möjligheten till det att ta coronavaccinationen i god tid före lägret. Tillsammans gör vi Kajo till ett hälsotryggt läger.

Ifall man får coronapasset med ett negativt testresultat som gäller i 72 h, ska det förnyas under lägret?

Vi kräver att man visar upp coronapasset då man kommer till lägret. Det ska inte kontrolleras på nytt under lägrets gång. Om det är möjligt att få coronapass med ett negativt testresultat på sommaren så räcker det för att få komma till lägret.

När och var ordnas Kajo?

Det egentliga lägret ordnas 15.—23.7.2022. Innan det ordnas byggningsläger och efter det egentliga lägret ordnas rivningsläger. Kajo ordnas på Evois friluftsområde nära Tavastehus.

Vem är Kajo för?

Den egentliga målgruppen för Kajos program är spejar-, explorer- och roverscouter. Beroende på scoutkår blir man spejarscout vid 12 eller 13 års ålder. Man kan delta på Kajo om man tillhör en spejarscoutsgrupp i sin scoutkår under lägeråret. Äldre ledare får tag i sin lägerupplevelse i olika lägeruppdrag.

Kan man delta på Kajo tillsammans med sin familj?

Absolut! Läs mera om familjedeltagandet på Kajo på familjedeltagarsidan.

Hur går det med uppdraget om man har med sig under spejarscoutsåldriga barn?

Det är möjligt att förhandla om olika deltidslösningar för uppdrag. Tips på olika lösningsmöjligheter har samlats på familjedeltagarsidan.

Hur logerar man sig på Kajo?

På Kajo logerar man sig i tält. Lägret är uppdelat i underläger som i sin tur är uppdelade i byar och byar i lägerkårer. En lägerkår består av spejar-, explorer- och roverscouter samt äldre ledare och eventuella under målsgruppsåldriga deltagare som logerar sig i lägerkåren tillsammans med sin famlij. I en lägerkår logeras  ungefär 100 personer och den består av åtminstone en naturlig scoutkår.

Firandet och tystnad på Kajo — hur mycket firas det och hur mycket får man vila?  

På Kajo ordnas det större och högljuddare program på fyra kvällar. Lägrets plan tar logi och ljudet från firandet i beaktande på så sätt att de inte skulle störa varandra. Visst vet nog alla som förut varit på Evois att ljud på Evois når och kan höras långt.

Vad gör man för att ingripa i mobbning?

På Kajo tillåts mobbning, trakasseri osv. av inget slag. Om mobbning eller dylikt uppstår kommer det att ingripas i. Lägerprojektet har egna trygghetspersoner som ingriper vid behov. Lägret kommer att ha regler som förbjuder fysiskt och psykiskt våld. Projektet har egna kanaler för att anmäla eventuella trakasseri- eller mobbningsfall. Med hjälp av lägrets säkerhet, läkning, lägerkårstöd osv. skapas det ett säkerhetsnätverk som hjälper till att få dessa saker behandlade så snabbt och effektivt som möjligt.

Stämmer det att en del av maten lagas i lägerkårer?

Nej, ingen mat lagas i lägerkårer.

Får man ta med sig djur till Kajo?

Nej, det är förbjudet att ta djur till Kajo. Förbudet gäller även besöksdagen. Det enda undantaget är ledarhundar som är med och hjälpar sina ägare i vardagen.

UPPDRAGEN PÅ KAJO

När kan man söka om donaruppdrag?

Man kan ange sitt intresse för ett donaruppdrag i samband med anmälningen vid årsskiftet 2021—2022. Alla öppna uppdrag finns i uppdragsbörsen. Kolla listan och plocka upp det bästa uppdraget för dig själv!

Hurdana uppdrag får explorerscouterna?

Explorerscouter har ett två dagars uppdrag på Kajo. I sina uppdrag får de bekanta sig med hur lägret förverkligas. Det finns ett brett urval uppdrag från glassförsäljaren till bastuuppvärmare och assistent till lägercheferna.

Hur kan man få ett uppdrag på lägret?

Meningen är att möjligast många lägeruppdrag blir utdelade redan innan lägret. När det gäller ett så här stort projekt kommer det att uppstå behov för uppdrag även under lägret. Därför kommer Kajo att ha en arbetskraftsbyrå som förmedlar lediga uppdrag från lägerorganisationen till personer utan uppdrag. Meningen är att arbetskraftsbyrån även skulle fungera mobilt, det vill säga att man kan kolla lediga uppdrag på telefonen.

Hur delas uppdragen i olika åldersgrupper?

För roverscouter tar uppdragen upp 75 % av lägret och programmet 25 %.

Explorerscouter har ett två dagars uppdrag och deltar i program resten av lägret.

Äldre ledare är på uppdrag 100 % av lägret, men naturligtvis får de även lediga stunder!

Tar lägerkårsuppdrag upp 100 % av lägret? Kan en roverscout ha ett lägerkårsuppdrag? 

En roverscout kan ha ett lägerkårsuppdrag om kåren bestämmer så. Ett lägerkårsuppdrag tar upp 100 % av lägret. Det är dock eftersträvansvärt att en roverscout även får möjligheten att delta i roverscoutsprogrammet. En roverscout får också välja ett 100 % uppdrag i lägerorganisationen om hen så vill.

Måste alla vuxna ha ett uppdrag på lägret om de inte har ett updrag i lägerkåren?

Ja. Man kan söka om uppdrag i samband med anmälningen eller direkt genom uppdragsbörsen. En vuxen scout eller icke-scout kan ta hand om barn. Det räknas inte som ett uppdrag men är ändå en viktig uppgift. Det är möjligt att ta hand om barn på heltid om man på så sätt förmöjliggör att en eller flera andra kan ta andra uppdrag.

I vilka uppdrag logerar man sig utanför lägerkåren?

Vi utgår från att alla logerar sig tillsammans med sin egen scoutkår i lägerkåren. Uppdragets förperson meddelar om eventuell avvikande logi.

LÄGERKÅRER

Finns det en maximistorlek för lägerkåren?

Nej, i princip inte. Vi hoppas att även en stor scoutkår utforma en lägerkår i stället för flera. En stor lägerkår ska komma ihåg att sörja för att det finns tillräckligt med ledare i kåren.

Vad händer om lägerkåren blir under 100 personer efter anmälningen?

Vid behov förenas kåren med andra som också blivit under 100 personer eller inte ännu har format en lägerkår tillsammans med andra scoutkårer.

Kan en kår välja sitt underläger?

Vid kåranmälningen kan man ange önskemål, men det att bygga upp underläger är så pass mångfacetterat att vi kan inte lova uppfylla alla önskemål.

Vad är högsta prioriteten i placeringen av kårer?

Fysisk tilgänglighet.

Hur försäkrar man att ledare i lägerkåren orkar på lägret?

En av Kajos målsättningar är ett alla har en god och passligt stort uppdrag på lägret. Om en lägerkår består av märkbart flera än 100 personer, är det möjligt att ha flera personer i lägerkårens uppdrag.

Om yngre än målsgruppsåldriga (yngre än spejarscouter) logerar sig tillsammans med sina föräldrar i lägerkåren, hur ordnas deras program??

De deltar i programmet tillsammans med sin vårdnadshavare. Programmet ordnas av familjebyn Hiukkanen.

Vad gör man om någon har både ett uppdrag i lägerkåren och barn yngre än spejarscouter med på Kajo?

Under målsgruppsåldriga personer kan inte delta i Kajos egentliga programdalar och kan därmed inte tas med dit.Om vårdnadshavaren går med deltagarna till programmet, måste någon annan ta hand om barnen i lägret under tiden. En vuxen kan ta hand om flera barn samtidigt.

Måste lägerkåren stå för några byggnader på lägerkårens område och får man material för dessa från lägret?

Man får slanor för bygget från lägerorganisationen. Varje lägerkår borde ha en lägerport, roskisar och vattenplatser. Därtill finns det en massa frivilliga byggnader, som t. ex. anslagstavla, hängare för bestick, osv.

Är det möjligt för en lägerkår eller någon som logerar sig i familjebyn att bringa saker till lägerområdet innan lägret börjar?

Det är möjligt på torsdag den 14.7. Vidare anvisningar kommer närmare lägret.

LÄGERPRODUKTER

Får deltagarna lägerhalsduk och -märke?

Absolut! Lägermärke, -halsduk och armband ingår i lägeravgiften.

Kan man köpa andra slags lägerminnen från Kajo?

Ja, man kan köpa Kajos lägerprodukter frånnätbutiken innan lägret och från lägerbutiken underlägret.

Skip to content