Leirilippukunta

"Leirilippukunta" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Leirilippukunnan muodostaminen

Leirilippukunta voi olla luonnollinen lippukunta tai luonnollisten lippukuntien yhdistelmä. Leirilippukunnan koko Kajolla on noin 100 henkeä, mieluummin vähän enemmän kuin alle sadan. Suosittelemme, että iso lippukunta muodostaa ennemmin yhden ison leirilippukunnan kuin kaksi pienempää. Leirilippukunnan muodostavat lippukunnat voivat olla eri piireistä ja myös KV-vieraat voivat olla osa leirilippukuntaa. Leirilippukunta koostuu tarpojista, samoajista, vaeltajista, aikuisista sekä mahdollisesti alle kohderyhmäikäisistä, jotka tulevat perheen mukana majoittumaan leirilippukuntaan. Siellä majoittuu myös pääsääntöisesti kaikki leirilippukunnan ulkopuolella pesteissä olevat, erillistä tekijämajoitusta ei ole järjestetty.

Leirilippukunnan johtamisesta vastaavat yhdessä leirilippukunnanjohtaja, leiriohjelmajohtaja ja leiripestijohtaja, joista vähintään yhdellä tulee olla partiojohtajan (pj) valtakirja. Leirijohtokolmikon tukena leirin aikana ja ennen leiriä toimivat leirivalmentajat ja alaleirimestarit. Leirijohtokolmikon ja tarpojaluotsin pestit ovat leirillä täysaikaisia.

Yleinen ohje on että, leirilippukunnassa tulisi olla jokaista alkavaa kymmentä leiriläistä kohden yksi vähintään 18-vuotias johtaja. Lisäksi jokaista 50 leiriläistä kohden olisi hyvä olla yksi yli 22-vuotias johtaja. Suosittelemme, että jokaista 16 tarpojaa kohti on vähintään yksi tarpojaluotsi ja jokaisessa tarpojavartiossa olisi 4–8 tarpojaa. Mikäli tarpojien joukossa on erityistä tukea tarvitsevia nuoria, kannattaa se huomioida tarpojaluotsien määrässä.

Jokaisesta leirilippukunnasta tulee löytyä myös vähintään yksi EA-vastaava sekä turva-aikuinen. Nämä tehtävät hoidetaan oman pestin ohella. Samoajaluotsit tulevat leiriorganisaatiosta. Kaikilla leirilippukunnan samoajilla (myös alle 15-vuotiailla), vaeltajilla ja aikuisilla tulee olla suoritettuna ja voimassa Turvallisesti Yhdessä -koulutus ennen leiriä. Yli 15-vuotiaat tarpojat eivät tarvitse koulutusta. Koulutus vaaditaan pestissä olevilta.

Leirilippukuntia tukee nimetty leirivalmentaja, jonka tehtävänä on tukea leirilippukuntia pesteissä toimimisessa sekä toimia tiedonvälittäjinä lippukuntiin. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen helmi-maaliskuussa selviää leirilippukuntien leirivalmentajat, alaleirit ja alaleirimestarit.

Leirilippukunnan pestit

Luotsit leirilippukunnan tukena

Luotsaus toteutetaan Kajolla aivan uudella tavalla. Tarpojaluotsit pestataan leirilippukuntien sisältä ja heillä on pestissään tukena tarpojaluotsikymppejä. Samoajaluotsit tulevat leiriorganisaation pestaamina ja samoajavartiot kootaan samoajien toiveita kuunnellen leirilippukunnan ulkopuolelta samasta alaleiristä. Vaeltajien luotsaus tapahtuu vaeltajan pestien mukaan kootuissa vaeltajavartioissa, joissa on myös leiriorganisaation pestaamat vaeltajaluotsit. Myös samoajaluotsien ja vaeltajaluotsien tukena ovat luotsikympit.

Luotsit pääsevät pestissään tukemaan vartionsa jäseniä omassa pestissään ja leiriarjessa. Luotseille on leirillä lisäksi omaa ohjelmaa, mahdollisuus kouluttautua, viettää aikaa muiden luotsien kanssa ja saada tukea omalta luotsikympiltä. Luotsaus alkaa jo ennen leiriä luotsin ja vartioiden tapaamisilla ja viimeinen tapaaminen on syksyllä leirin jälkeen.

Lisää luotsien tehtävistä voit lukea Ajankohtaista-julkaisusta “Muutoksia luotsaukseen Kajolla”  14.12.2021.

Leirilippukunnan pestit

Leirilippukunnanjohtaja

Leirilippukunnanjohtajan tehtävänä on mahdollistaa jokaiselle osallistujalle mahdollisimman yhdenvertainen leirilippukuntakokemus. Leirilippukunnanjohtaja vastaa siitä, että leirilippukunnan arki on sujuvaa, leirin aikataulua sekä sääntöjä noudatetaan, ja tieto kulkee kaikille leirilippukunnassa. Ennen Kajoa leirilippukunnanjohtajan tehtävänä on huolehtia leirilippukunnan muodostavien lippukuntien välisestä yhteydenpidosta.

Leirilippukunnanjohtajalta edellytetään:

 • Vähintään 18 vuoden ikää
 • Aiempaa kokemusta partiosta sekä johtamisesta
 • Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeiden tuntemusta
 • Ajantasaisia ensiaputaitoja
 • Turvallisesti Yhdessä -koulutuksen suorittamista.

Leirilippukunnan leirivalmentaja pestaa leirilippukunnanjohtajan. Pesti kestää kevät 2022–syksy 2022.

Leiriohjelmajohtaja

Leiriohjelmajohtaja vastaa leirilippukunnan osallistumisesta järjestettyyn ohjelmaan, ja osaa lisäksi kertoa, mitä aikataulutonta ohjelmaa on tarjolla. Leiriohjelmajohtaja tietää, missä ohjelmassa tarpojien pitäisi olla minäkin päivänä. Lisäksi tunnet myös samoajien ja vaeltajien ohjelman ja osaat auttaa heitä siihen liittyvissä pulmissa.
Leiriohjelmajohtaja huolehtii yhdessä tarpoja- ja samoajaluotsien kanssa tarpoja- ja samoajavartioiden hyvinvoinnista ja vartiojaosta. Leiriohjelmajohtaja vastaa leirilippukunnanjohtajan kanssa, että leirilippukunta pysyy ohjelman aikatauluissa. Leiriohjelmajohtaja huolehtii ennen leiriä, että leirilippukunnalla on mukana kaikki ohjelmissa tarvittavat välineet.

Leiriohjelmajohtajalta edellytetään:

 • Vähintään 18 vuoden ikää
 • Aiempaa kokemusta partion ikäkausiohjelmasta
 • Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeiden tuntemusta
 • Ajantasaisia ensiaputaitoja
 • Turvallisesti Yhdessä -koulutuksen suorittamista.

Leirilippukunnan leirivalmentaja pestaa leiriohjelmajohtajan. Pesti kestää kevät 2022–syksy 2022.

Leiripestijohtaja

Leiripestijohtaja vastaa leirilippukuntansa osallistujien pesteistä ja heidän jaksamisestaan niissä. Leiripestijohtaja tietää milloin leirilippukunnan samoajien ja vaeltajien pitäisi olla pesteissään sekä huolehtii, että jokainen on oikeaan aikaa suorittamassa pestiään. Leiripestijohtaja vastaa myös leirilippukuntansa osallistujien jaksamisesta pesteissään ja toimii tarvittaessa heidän tukenaan.
Leiripestijohtajan tehtävänä ennen leiriä on varmistaa, että jokaisella leirilippukunnan jäsenellä on leirin aikana itselleen sopiva pesti. Leiripestijohtaja vastaa myös leirilippukunnan johtajahuollosta ja kiittämisestä.

Leiripestijohtajalta edellytetään:

 • Vähintään 18 vuoden ikää
 • Aiempaa kokemusta partiosta
 • Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeiden tuntemusta
 • Ajantasaisia ensiaputaitoja
 • Turvallisesti Yhdessä -koulutuksen suorittamista

Leirilippukunnan leirivalmentaja pestaa leiripestijohtajan. Pesti kestää kevät 2022–syksy 2022.

Tarpojaluotsi

Tarpojaluotsi huolehtii leirilippukuntansa tarpojien luotsaamisesta ja jaksamisesta. Tarpojaluotsi tekee tiivistä yhteistyötä leiriohjelmajohtajan kanssa. Tarpojaluotsi kuulostelee tarpojien fiiliksiä ja haastaa heitä ajattelemaan, sekä kannustaa heitä osallistumaan. Tarpojaluotsi toimii myös tarpojien leiriarjen tukena ja tietää, minkälaista ohjelmaa leiri tarpojille tarjoaa.
Tarpojaluotsien tukena ovat alaleirien tarpojaluotsikympit, jotka myös neuvovat ja kouluttavat luotseja tehtäväänsä. Tarpojaluotsin on hyvä tuntea tarpojien ikäkausiohjelmaa sekä leirille tulevia tarpojia. Leirilippukunnassa toimii yksi tarpojaluotsi noin 12 tarpojaa kohden. Tarpojavartioiden suositeltava koko on 4–8 henkeä eli yhdellä tarpojaluotsilla voi olla 1–3 vartiota luotsattavana.

Tarpojaluotsilta edellytetään:

 • Vähintään 18 vuoden ikää
 • Aiempaa kokemusta tarpojista
 • Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeiden tuntemusta
 • Ajantasaisia ensiaputaitoja
 • Turvallisesti Yhdessä -koulutuksen suorittamista.

Tarpojaluotsikymppi pestaa tarpojaluotsit. Pesti kestää kevät 2022– kesä 2022.

EA-vastaava

EA-vastaava vastaa leirilippukunnan ensiapuvalmiudesta oman pestin ohella. Ennen leiriä EA-vastaava varmistaa, että leirilippukunnalla on leirillä mukanaan ajantasainen ja riittävä ensiapuvarustus. EA-vastaavaksi suositellaan valittavaksi henkilöä, jonka on mahdollista olla pestinsä ohella enemmän oman leirilippukunnan arjessa läsnä.

EA-vastaavalta edellytetään:

 • Vähintään 18 vuoden ikää
 • EA1 tai vastaavat tiedot (mieluusti myös EA2)
 • Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeiden tuntemusta
 • Turvallisesti Yhdessä -koulutuksen suorittamista.

Leirilippukunnanjohtaja pestaa EA-vastaavan. Pesti kestää kevät 2022–kesä 2022.

Turva-aikuinen

Turva-aikuinen tukee ja huolehtii leirilippukunnan henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta oman pestinsä ohella. Ennen leiriä turva-aikuinen varmistaa, että jokainen leirilippukunnan yli 15-vuotias on suorittanut Turvallisesti Yhdessä -koulutuksen jo ennen Kajolle osallistumista. Olisi hyvä, jos pestiin valitulla on aikaisempaa kokemusta turva-aikuisen pestistä. Turva-aikuisen tulisi olla tuttu ja näkyvä henkilö leirilippukunnassa, jotta kynnys ottaa yhteyttä häneen on mahdollisimman matala.

Turva-aikuiselta edellytetään:

 • Vähintään 22 vuoden ikää
 • Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeiden tuntemusta
 • Ajantasaisia ensiaputaitoja
 • Turvallisesti Yhdessä -koulutuksen suorittamista.

Leirilippukunnanjohtaja pestaa leirilippukunnan turva-aikuisen. Pesti kestää kevät 2022–kesä 2022.

Skip to content