Kajon tavoitteet

"Kajon tavoitteet" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Kajo luo uusia tapoja luoda isoja yleisötapahtumia kestävästi.

Kajon tekijät kehittävät yhdessä tapahtuman yhteistyökumppaneiden kanssa uusia tapoja toteuttaa suuria partiotapahtumia kestävästi. Ekologinen kestävyys ei ole ainoa kestävyyden näkökulma. Kajo toteutetaan myös sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti aiempaa kestävämmältä pohjalta.

Tavoitteena on, että Kajon perintönä syntyy rohkeiden kokeilujen pohjalta hyödyllisiä oppeja tulevien leirien ja muiden yleisötapahtumien käyttöön. Leirin tekijät myös aktiivisesti kertovat leirin toteutuksesta saatuja oppeja muille.

Kajon vastuullisuuspäätökset tehdään aina monesta eri näkökulmasta puntaroiden, ja vaikeatkin päätökset halutaan perustella ja avata läpinäkyvästi.

Kajo on mahdollisimman monen saavutettavissa.

Kaikki osallistujat ovat tervetulleita Kajon monenkirjavaan kankaaseen omana itsenään, heijastaen ympärilleen omaa persoonallisuuttaan. Leirillä on syrjinnälle nollatoleranssi.

Kajolla saavutettavuutta tarkastellaan monesta kulmasta. Leirin ohjelmassa ja viestinnässä huomioidaan erilaiset fyysiset ja aisteihin liittyvät rajoitukset. Myös kielelliseen saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kajo on leiri, jossa kaikilla on kiva olla.

Saavutettavuus tarkoittaa myös sitä, että leiri on mahdollisimman monen saavutettavissa. Myös niiden, jotka eivät itse edes osallistu leirille on mahdollista päästä sukeltamaan leirielämään erilaisten leiritarinoiden välityksellä.

Kajo on yhteinen, ainutlaatuinen ja kansainvälinen partioelämys.

Kajolla jokainen tuntee yhteenkuuluvuutta, osuutta kaikkien yhteiseen partioelämykseen. Jo pelkkä koko tekee Kajosta ainutlaatuisen, ja se on täynnä monenkirjavia ihmisiä Suomesta ja toivottavasti myös monesta muusta maailman kolkasta. Kajo toivottaa kansainväliset vieraat lämpimästi tervetulleiksi.

Kajo on paikka, jossa ihmiset eri puolilta ja eri lähtökohdista tapaavat toisiaan leirin luontevassa ympäristössä. Ainutlaatuisuus tarkoittaa eri kokijoille eri asioita. Mikä on sinun ainutlaatuinen Kajo-elämyksesi?

Kajo kasvattaa osallistujansa ja tekijänsä tekemään vastuullisempia valintoja.

Vastuullisuus on aina ollut osa partiota, mutta nykyajan partiossa se on suorastaan edellytys. Partion on mahdollista toimia esimerkkinä vastuullisesti toteutetun suurtapahtuman järjestämisessä. Vastuullisilla valinnoilla tarkoitetaan valintoja, jotka osaltaan johtavat kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. On tärkeää, että kaikilla Kajon osallistujilla ja tekijöillä on käsitys siitä, mitä vastuullisilla valinnoilla tarkoitetaan ja miksi niiden tekeminen on tärkeää.

Kajolla otetaan käyttöön vastuullisuuden liikennevalot, joiden kautta tarkastellaan leirin päätöksiä ja valintoja.

 

Skip to content