Kajon säännöt

"Kajon säännöt" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Kajon säännöt ovat nimeltään KajoLex. Kajo on partioleiri, jossa toimitaan partion arvojen ja ihanteiden mukaisesti. Säännöt koskevat jokaista leirille osallistujaa, iästä ja tehtävästä riippumatta. Jokainen osallistuja Kajolla sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Sääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle osallistujalle turvallinen, sujuva ja mukava leirikokemus.

Tilanteessa, jossa sääntöjä ei noudateta ja osallistuja aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa itselleen ja/tai muille leiriläisille, voidaan osallistuja lähettää kesken leirin kotiin. Mikäli osallistuja lähetetään kesken leirin kotiin, niin leirimaksua ei palauteta eikä Kajo vastaa kuljetuskustannuksista. Alaikäisen osallistujan kohdalla otetaan yhteys huoltajaan ennen kotiin lähettämistä.
Kajolla noudatetaan Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeita, Turvallisesti Yhdessä -ohjeistusta, Mukavasti Yhdessä -opasta ja puuttumisen portaita. Lisäksi Kajolla on olemassa Eettinen ohjeistus, joka täydentää näitä sääntöjä.

1. Leiritunnisteet

Leirin aikana käytetään leirihuivia kaulassa ja leirin ikäkausiranneketta ranteessa. Jos huivi tai ranneke katoaa, siitä ilmoitetaan omalle leirilippukunnanjohtajalle. Leirialueella ilman huivia liikkuvat ilmoitetaan Turvalle (turvan tunnistaa heijastinliiveistä).

2. Liikkuminen leirialueella

Ohjelmiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin siirrytään aina yhdessä. Leirin tieväylillä ja poluilla on liikuttava varoen ja muut kulkijat huomioiden. Leirialueelta luvaton poistuminen on kielletty. Polkupyörillä liikkuminen on ainoastaan mahdollista tekijöille ja muille ennakolta määritellyille käyttäjäryhmille vainTurvan luvalla. Pyöräillessä käytetään kypärää. Moottoriajoneuvojen liikkuminen leirialueella on sallittu vain Turvan luvalla. Mikäli moottoriajoneuvoilla liikutaan Turvan ohjeistusten vastaisesti, voidaan lupa poistaa.

3. Kiusaamiseen puuttuminen

Kajolla ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää tai kiusaamista. Kiusaaminen tarkoittaa tahallista vahingontekoa tai pahan mielen aiheuttamista (esim. nimittelyä tai ulkopuolelle jättämistä). Kaikki kiusaamistapaukset selvitetään ja tarvittaessa otetaan yhteyttä leirin ulkopuolisiin tahoihin (mm. huoltajat ja poliisi).

4. Koskemattomuus

Jokaisella osallistujalla on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, niin henkisesti kuin fyysisesti. Kajolla kunnioitetaan jokaisen osallistujan kulttuuria ja kotimaata.

5. Uiminen

Kajolla uidaan vain sallittuina uima-aikoina karttaan merkityillä uimarannoilla. Uiminen on sallittu vain täysi-ikäisen valvonnassa ja uimaparin kanssa. Uidessa tulee käyttää uima-asua. Järvessä ei saa käyttää pesuaineita!

6. Tulenteko

Avotulen teko on sallittu vain siihen erikseen varatuilla paikoilla täysi-ikäisenvalvonnassa. Avotulen kanssa tulee noudattaa metsäpalovaroitusta sekä leirinjohdon, Turvan ja leiripalokunnan ohjeistusta.

7. Tupakointi

Leirillä noudatetaan Suomen tupakkalakia. Tupakointi (mukaanlukien sähkötupakointi, piippu ja nuuskaaminen) on sallittua vain merkityillä tupakointipaikoilla.

8. Alkoholi ja huumausaineet

Kajolla ei käytetä päihteitä. Alkoholin tai huumausaineiden tuonti leirialueelle, hallussapito ja nauttiminen on ehdottomasti kielletty, samoin kuin päihtyneenä esiintyminen. Järjestyksenvalvonta puuttuu alkoholin hallussapitoon ja nauttimiseen. Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito on rikos, josta ilmoitetaan aina poliisille. Alaikäisten kohdalla tehdään lastensuojeluilmoitus, otetaan yhteys huoltajiin ja pyydetään hakemaan osallistuja kotiin.
Skip to content