Stipendit

"Stipendit" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Stipendipäätöksistä on ilmoitettu suoraan osallistujalle tai stipendihakemuksen täyttäneelle huoltajalle. Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saaneet voivat halutessaan peruuttaa osallistumisensa maksutta kahden viikon sisällä päätöksen saatuaan kirjallisesti osoitteeseen kajo2022@partio.fi. Mikäli et ole saanut päätöstä, ole viipymättä yhteydessä kajo2022@partio.fi.

Stipendi leirimaksun kattamiseksi

Kajo haluaa olla mahdollisimman saavutettava leiri ja taloudellista saavutettavuutta tuetaan leirimaksustipendeillä. Tavoitteena on suuri määrä osallistujia. Partion jäsenmaksun maksaneet tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset voivat hakea stipendiä taloudellisin ja sosiaalisin perustein.

Harrastustoimintaan voi saada tukea myös muilta tahoilta:

 • Toimeentulotuen piirissä olevat voivat hakea kunnan sosiaalitoimen kautta täydentävää toimeentulotukea harrastusmenojen kattamiseksi.
 • Tukikummit-säätiön tuki hallinnoidaan kirkon diakoniatyön kautta ja sen saamiseksi tulee olla yhteydessä paikallisen seurakunnan diakoniatyöntekijään.
 • Myös jotkut järjestöt, kuten Hope ry ja Pelastakaa lapset ry myöntävät tukea harrastustoimintaan.

Näin haet stipendiä Kuksassa:
Täytä Kajon ilmoittautumislomake. Lomakkeen lopussa voit ilmoittautua ja maksaa osallistumismaksun (ilmoittaudu-nappi) tai vaihtoehtoisesti ilmoittautua ja hakea stipendiä (ilmoittaudu ja ano stipendiä -nappi). Huomaathan, että kummastakaan vaihtoehdosta ei pääse enää peruttamaan takaisin ilmoittautumislomakkeelle. Ethän siis paina stipendinhakupainiketta, ellet ole hakemassa stipendiä.

Tietoa stipendeistä

Osallistujan on mahdollista hakea tarvitsemansa suuruista stipendiä leiriosallistumisen tueksi. Stipendit haetaan ilmoittautumisen yhteydessä (1.12.2021-2.2.2022). Tämän ajankohdan jälkeen stipendin hakeminen ei ole enää mahdollista. Stipendiä hakeva ei maksa osallistumismaksua ilmoittautumisen yhteydessä, siinäkään tapauksessa, että hän hakee puolikasta stipendiä.  Alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja täyttää stipendihakemuksen.

Stipendejä voi hakea kahdessa eri kategoriassa, joita ovat

 • 250 euroa (koko leirimaksu), tämä stipendi on haettavissa ainoastaan vuosina 2000–2010-syntyneille
 • 125 euroa (puolet leirimaksusta), tämä stipendi on haettavissa vuonna 2010 tai sitä ennen syntyneille

Stipendiä voivat hakea ainoastaan partion jäsenmaksun maksaneet ja koko leirin ajaksi ilmoittautuneet partiolaiset. Alle 12-vuotiaille (vuonna 2011 tai myöhemmin syntyneille) ei myönnetä stipendiä. Myönnettävä stipendi voi olla enintään haetun summan suuruinen. Koko leirimaksua hakeneille voidaan myöntää myös puolikas stipendi. Stipendi ei ole veronalaista tukea eikä se vaikuta opintotukeen tai perheen saamaan toimeentulotukeen.

Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia ja ne käsittelee leiriorganisaatiosta erillään toimiva stipendiryhmä. Osallistuja antaa suostumuksensa tietojen luovutukseen stipendiryhmälle hakemuksen yhteydessä. Stipendit myönnetään puhtaasti hakemukseen kirjattujen tietojen perusteella, eikä hakemukseen tarvita liitteitä.

Mikäli stipendi ei kata koko osallistumismaksua, osallistumismaksun ja stipendin erotus laskutetaan osallistujalta. Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa stipendin takaisinperintään.

Peruutusehdot löydät täältä.

Psst. Stipendiryhmän terveisiä  voit käydä lukemassa ajankohtaista-artikkelista.

Stipendilomakkeella kysyttävät asiat

Huoltaja, vastaathan kysymyksiin leiriläisen kannalta, silloinkin kun käytetään sanamuotoa “sinä” tai “sinun”. Jos et saa hakemasi suuruista stipendiä, voit perua leirille ilmoittautumisen. Peruutus pitää tehdä kahden viikon kuluessa kirjallisesti stipendipäätöksen saapumisesta. 

Haluan hakea stipendiä Kajolle. Ymmärrän seuraavat ehdot: 12–22-vuotiaille (2000 – 2010 syntyneitä) voidaan myöntää 250 € tai 125 € suuruinen stipendi. Yli 22-vuotialle (2000 tai aiemmin syntyneitä) voidaan myöntää ainoastaan 125 € stipendi. Alle 12-vuotiaille (2010 jälkeen syntyneitä) ei voida myöntää stipendiä. Stipendiä voi hakea ainoastaan koko leirin ajaksi ilmoittautuneet.  

1. Minkä suuruista stipendiä haen?  

 • 250 euroa (koko leirimaksu), tämä stipendi on haettavissa ainoastaan 12–22-vuotiaille (2000–2010 syntyneitä) 
 • 125 euroa (puolet leirimaksusta), tämä stipendi on haettavissa kaikille yli 12-vuotiaille (2010 tai aiemmin 2010 syntyneitä) 

“Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai muuten käyttävät yhdessä tulojaan. Esim. soluasunnon tai kimppakämpän asukkaat muodostavat jokainen oman kotitaloutensa, mutta lapset ja heidän lähihuoltajansa muodostavat yhden kotitalouden. Vastaa jokaiseen kohtaan syntymävuosien mukaan.” 

2. Kuinka monta 0–6-vuotiasta (2016–2022 syntyneitä) kuuluu kotitalouteesi?  

3. Kuinka monta 7–12-vuotiasta (2010–2015 syntyneitä) kuuluu kotitalouteesi?  

4. Kuinka monta 13–17-vuotiasta (2005–2009 syntyneitä) kuuluu kotitalouteesi?  

5. Kuinka monta täysi-ikäistä huollettavaa (2004 tai aiemmin syntyneitä) kuuluu kotitalouteesi?  

6. Kuinka monta täysi-ikäistä huoltajaa (2004 tai aiemmin syntyneitä) kuuluu kotitalouteesi?  

Käytettävissä olevat tulot voivat koostua esimerkiksi 

 • palkkatuloista 
 • yrittäjätuloista 
 • omaisuustuloista (ml. vuokratulot omistusasunnosta, osinkotulot ja myyntivoitot) 
 • erilaisista tuista ja etuuksista (esim. opintotuet, asumistuet, lapsilisät, toimeentulotuki, eläkkeet ja työttömyyskorvaukset).

(Esimerkki: Molempien huoltajien palkkatulot ovat noin 1100 euroa kuukaudessa verojen jälkeen. Lisäksi kotitalous saa lapsilisää kahdesta lapsesta yhteensä 200 euroa kuukaudessa. Tulot ovat vuodessa yhteensä noin 28 800 euroa (= 1100*12 + 1100*12+200*12). 

 7. Kuinka suuret ovat kotitaloutesi yhteenlasketut tulot vuonna 2021? Laske yhteen kaikkien jäsenten tulot verojen jälkeen. Ilmoita verojen jälkeen käteen jäävä summa.  

 • Alle 10 000 euroa vuodessa 
 • 10 000 – 12 000 euroa vuodessa 
 • 12 001 – 15 000 euroa vuodessa 
 • 15 001 – 18 000 euroa vuodessa 
 • 18 001 – 22 000 euroa vuodessa 
 • 22 001 – 26 000 euroa vuodessa 
 • 26 001 – 30 000 euroa vuodessa 
 • 30 001 – 35 000 euroa vuodessa 
 • 35 001 – 40 000 euroa vuodessa 
 • 40 001 – 50 000 euroa vuodessa 
 • 50 001 – 60 000 euroa vuodessa
 • yli 60 001 euroa vuodessa 

Laita rasti ruutuun, jos tilanteeseesi vaikuttaa jokin seuraavista asioista. 

8. Kotitalouteeni vaikuttavat seuraavat asiat:  

 • Kotitaloudessani on yli 70-prosenttinen invalidi, pitkäaikaissairas tai säännöllistä sairaalahoitoa vaativa perheenjäsen. 
 • Kotitalouttani on kohdannut konkurssi vuosina 2020–2022 tai joku kotitaloudestamme on velkajärjestelyssä. 
 • Kotitalouttani on kohdannut vuosina 2020–2022 iso äkillinen asumiseen liittyvä vahinko (vesivahinko, hometalo tmv). 
 • Vähintään yksi kotitalouteni jäsen saa toimeentulotukea tai työkyvyttömyyseläkettä. 
 • Perheeni on yksinhuoltajaperhe, jossa on alaikäisiä lapsia. 
 • Hakija on päätoiminen opiskelija. 

9. Kuinka monta alle 18-vuotiasta (2005 tai myöhemmin syntynyttä) kotitaloudestasi on osallistumassa Kajo-leirille?  

10. Kuinka monta täysi-ikäistä (2004 tai aikaisemmin syntynyttä) kotitaloudestasi on osallistumassa Kajo-leirille?  

11. Mikä muu voisi vaikuttaa kohdallasi stipendin saamiseen?  

Hyväksyn, että SP-FS käsittelee lomakkeessa olevat tiedot luottamuksellisesti. Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa stipendin takaisinperintään. Vakuutan, että stipendinsaaja on oikeutettu stipendiin. Ymmärrän, että voin peruuttaa osallistumisen vain jos en saa hakemani suuruista stipendiä.  

Skip to content