Saavutettavuus

"Saavutettavuus" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Kajo on saavutettava suurleiri

Kajo on suunniteltu ja toteutettu mahdollisimman monen saavutettavaksi huomioiden leirille osallistuvien moninaiset tarpeet.
Osa meistä on Kajolla ensimmäistä kertaa partioleirillä ja toisille tämä on jo kymmenes suurleirikokemus.

Kajo rakennetaan niin, että mm. liikuntarajoitteisten on mahdollisuus toimia ja moninaiset leiriläiset huomioidaan toiminnassa.
Ohjelmalaaksoista löytyy tarvittaessa kuvitetut ohjeet ja selkokieliset ohjeet.
Kahviloita, jätskikioskeista ja kaupasta löytyy kuvakommunikaatiotoimintataulut.
Avajaiset ja päättäjäiset tulkataan viittomakielelle.

Turvallisen tilan periaatteet

Kajolla noudatamme kunnioittavaa käytöstä toisiamme kohtaan. Samalla kun huomioimme toisemme juuri sellaisena, kun olemme, teemme omasta leirikokemuksestamme kaikkein antoisimman.

Kajolla jokainen saa olla ja tulla kuulluksi omana itsenään.

 • Kajolla en anna tilaa väkivallalle, kiusaamiselle tai syrjinnälle.
 • Olen ennakkoluuloton ja kuuntelen kaikkien mielipiteitä.
 • Kajolla on monenlaisia osallistujia ja arvostan sitä. Annan kaikille tilaa
  ilmaista itseään.
 • En oleta, että kaikki ajattelevat samoin tai pystyvät samaan kuin minä.
 • Kunnioitan jokaisen henkilökohtaista tilaa ja rajoja.
 • Välitän ja pidän huolta itsestäni, muista ja ympäristöstä.
 • Luon positiivista ilmapiiriä ja hyvää Kajo-henkeä ympärilleni.
 • Olen luotettava

Tavoitteenamme on: 

 • Kajo on mahdollisimman monen saavutettavissa ja Kajo tavoittaa entistä moninaisemman joukon kohderyhmän nuoria. 
 • Kajo lisää leiriläisten ymmärrystä saavutettavuudesta ja lippukuntien valmiuksia saavutettavan partion järjestämiseen. 
 • Kajo on kielellisesti moninaisesti saavutettava ja leiriarki on sujuvaa kielestä tai kommunikaatiomenetelmästä riippumatta. 
 • Sisut ja muut moninaiset leiriläiset osallistuvat kaikille leiriläisille tarkoitettuun ohjelmaan. Johtajien ja mahdollisten avustajien avulla ohjelmasta mukautetaan sopivaa. 
 • Kajolla huomioidaan erilaiset elämänkatsomukset. 
 • Kajo luodaan mahdollisimman esteettömäksi, millä helpotetaan liikuntarajoitteisten osallistumista. Kajolla on mahdollisuus lainata erilaisia liikkumisen apuvälineitä. 

Kajoa viittomin

Saavutettavuustakuu  

Saavutettavuustakuu on voimassa tilanteessa, jossa leiriläisellä on saavutettavuuteen liittyvä tarve, jota Kajon leiriorganisaatio ei yrityksistä huolimatta pysty täyttämään, ja tilanteessa, jossa leiriläinen tarvitsee leirille avustajan, mutta avustajan saaminen leirille ei olekaan mahdollista. 

Avustaja tai tulkki mukaan leirille

Leirille tulijoiden avustajien tai tulkkien on mahdollista hakea vapautusta leirimaksusta.
Avustajaa tai tulkkia voi tarvita leirillä esimerkiksi fyysisen, psyykkisen tai kommunikaation haasteen vuoksi.

Helppo tulla

Helppo tulla -tunnus

Kajoa suunnitellaan Helppo tulla –tunnuksen mukaisesti, jotta leiri mahdollistaisi kaikille yhdenvertaisen osallistumisen.   

Verkkokoulutus

Kajolle valmistunut Helppo tulla –verkkokoulutus on tarkoitettu kaikille samoajasta aikuisiin.
Tarkoituksena on, että jokainen tekee koulutuksen joko ennen leirille tuloa tai leirillä.
Koulutuksen voitulla suorittamaanleirin aikana Saavutettavuuden Savuun tai voi suorittaa koulutuksen https://moodle.partio.fi/course/view.php?id=598

Leirilippukunnat

Leirilippukunnat huolehtivat omista leiriläisistään siten, että kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi, hyväksytyksi ja mukavaksi esimerkiksi nukkumisjärjestelyitä tehdessä otetaan huomioon sukupuolimoninaisuus.
Leirilippukunnilla on oikeus muokata erityistarpeisten ohjelma-aikatauluja ja pestiasioita. Leirivalmentajat auttavat tarpeen mukaan..

Tutustujaleiri

Kajolla toteutetaan myös Tutustujaleiri, joka mahdollistaa kahden vuorokauden tutustumisen partioon 100:lle nuorelle.
Näin ollen olethan avuksi joka käänteessä, jos huomaat, ettei joku toinen vielä tiedä, miten tällaisella suurleirillä toimitaan tai tarvitsee muuten apua.

Kajolla on huomioitu esteettömyys, kielellinen saavutettavuus ja moninaisuus

Saavutettavuuden Savu

Kajon leirisuoran päässä, Välähtämön ohjelma-alueen vieressä sijaitsee kaikille avoin Saavutettavuuden Savu.

Täältä löydät mm.

 • Saavutettavuuden ja moninaisuuden infopisteen
 • Esteettömyyden toimintaradan
 • Aistipajan
 • Liikuntarajoitteisille tarkoitettua omaa ohjelmaa
 • Koulutus- ja työpaja-alueen
 • Apuvälineiden huolto- ja lainauspisteen
 • Apua akuuteissa käännöstarpeissa
 • Tietoa leirin sisäisistä invataksikuljetuksista

Saavutettavuuden Savun ideana on tarjota sekä aikataulutettua että non stop –periaatteella toimivaa ohjelmaa tarpojasta aikuiseen leirin jokaisena päivänä.

Savussa pääsee oppimaan saavutettavuudesta toiminnallisin keinoin, kuten kokeilemaan erilaisilla apuvälineillä liikkumista, hakemaan tietoa erityistarpeisten huomioisesta partiossa ja kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoisia kommunikointitapoja.

Saavutettavuuden Savun puhelinnumerosta 0403676626  voit tiedustella saavutettavuuteen liittyviä asioita soittamalla tai lähettämällä viestejä.
Saavutettavuuden savusta saat myös tukea ja vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttöön sekä kommunikaatioon yleisesti.

Savu on auki leirin jokaisena päivänä pääsääntöisesti klo 9-20

Saavutettavuuden savun viikko-ohjelma löytyy Saavutettavuuden savusta ja Kajo Lux -leirisovelluksesta.

Lisätiedot  

Ilmoittautumiseen liittyvää lisätietoa Kajon ilmoittautumissivuilta.

Lisätietoja sähköpostitse Kajo2022@partio.fi.

Saavutettavuuden säteitä -blogi

Skip to content