Turvallisuus

"Turvallisuus" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Kajon turvallisuus varautuu pahimpaan ja turvaa leiriarkea. Turvallisuusorganisaatio työskentelee sen eteen, että heillä olisi leirillä mahdollisimman vähän töitä.

Turvallisuusorganisaatio jakaantuu seitsemään alaryhmään:

  • Leirisairaala 
  • Leirisairaalan ulkopuolinen EA (EA-pisteet, kyläsairaanhoito ja ensihoito) 
  • Henkinen turvallisuus 
  • Palokunta 
  • Vesiturvallisuus 
  • Turva (järjestyksenvalvonta) 
  • Tilannekeskus 

Turvallisuuspäälliköinä toimivat Laura Tiittanen ja Aleksi Mertsalmi.

Leirisairaala

Leirisairaalassa on valmius hoitaa akuutteja vaivoja ja pitkäaikaissairauksien pahenemisvaiheita. Sairaalan henkilökunta on alansa ammattilaisia (lääkäreitä, hoitajia, hammaslääkäri, hammashoitaja jne. ) ja käytössämme on rajattu määrä laboratorion verianalytiikkaa. Vuodeosastolla on mahdollista seurata potilaiden vointia. Järjestämme infektiopotilaille eristyspaikkoja isoon vuodeosastotelttaamme. Mikäli tarvitaan tarkempaa laboratoriodiagnostiikkaa tai röntgentutkimuksia, nämä tapahtuvat julkisen terveydenhuollon toimesta tarpeen mukaisessa hoitopaikassa. Sinne järjestetään asianmukainen kuljetus. Leirisairaalalla on käytössä potilastietojärjestelmä, johon tehdään sähköiset potilasasiakirjamerkinnät. Kantayhteyttä potilastietojärjestelmässä ei ole järjestelmän lyhyen käyttöajan vuoksi. Potilasasiakirjamerkinnät annetaan leiriläiselle paperisena mukaan pyydettäessä ja aina mikäli vaiva vaatii jatkohoitoa leirin jälkeen. Leiriläisen on mahdollista saada tiedot hoidostaan myös jälkikäteen.  

Leirisairaalan yhteydessä toimii leiriapteekki. Padasjoen apteekki perustaa väliaikaisen palvelupisteen Kajolle. Palvelupiste on toiminnassa koko leirin ajan 15.-23.7.2021. Padasjoen apteekki toimittaa kerran päivässä maanantaista lauantaihin leirin lääkevaraston ja apteekin palvelupisteen tekemät itsehoito- ja reseptilääketilaukset.  

Leirisairaalan mestarit ovat Minna Hyvärinen ja Anna Sjölund.

Leirisairaalan ulkopuolinen ensiapu

Leirialue on iso ja sairaala sijaitsee alueen reunalla. Tämän vuoksi leirillä on yksi ensiapupiste keskellä leirialuetta. Pisteellä työskentelee lääkäreitä ja sairaanhoitajia. EA-pisteellä voidaan hoitaa pienet vaivat ja tarpeen mukaan ohjataan leiriläinen leirisairaalaan. Lisäksi leirillä toimii kiertävä ensiapu, jota kutsumme kyläsairaanhoidoksi. Kiertävä ensiapu auttaa ja opastaa leiriläisiä sekä ohjaa tarvittaessa EA-pisteelle tai sairaalaan.
Leirialueella on kaksi ambulanssia, joissa työskentelee ensihoitajat. Ensihoito vastaa akuutisti sairaan potilaan ensiarviosta ja kuljettaa potilaita leirialueella.  

EA-mestari on Taru Kaisla. 

Henkinen turvallisuus

Henkisen turvallisuuden organisaatio on uusi toimintamalli partioleirillä. Henkinen turvallisuus vastaa leirisairaalalla mielenterveyspalveluista yhteistyössä leirisairaalan kanssa.  Henkisen turvallisuuden leirisairaalan tiimistä löytyy psykologeja ja psykiatrisia sairaanhoitajia apunaan leirisairaalan lääkäreitä.  

Henkisen turvallisuuden leiriarki-tiimi jalkautuu leiriläisten arkeen tarjoten matalan kynnyksen keskusteluapua ja vastaamalla päivystävään puhelimeen. Henkinen turvallisuus tekee tiivistä yhteistyötä mm. Kasvatuksen ja alaleirien kanssa niin, että leiriläisille saadaan järjestettyä tilanteen vaatima apu.   

Henkisen turvallisuuden mestarina toimii Tarja Kallio. 

Kiusaamisesta tai häirinnästä ilmoittaminen

Kajolla noudatetaan partion turvallisesti yhdessä -ohjeistusta. Jos kohtaat tai olet havainnut kiusaamiseen, häirintään tai vastaavaan liittyvää toimintaa, ota rohkeasti heti yhteyttä leirilippukuntasi johtajiin tai Kajon henkisen tuen tiimiläisiin, jotka tunnistat leirillä sinisistä liiveistä. Näihin ikäviin asioihin halutaan partiossa puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos tilanne on sellainen, ettet voi ilmoittaa tietojasi avoimesti, voit myös kertoa huolesi nimettömänä oheisella verkkolomakkeella: https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/tietoa-meista/ilmoita-epaasiallisesta-toiminnasta/

Palokunta

Pelastuksen tavoitteena on varmistaa turvallinen leiri ennaltaehkäisyn muodossa sekä toimia välittömässä lähtövalmiudessa leirialueella sekä lähialueilla mahdollisesti sattuvia onnettomuuksia varten. Pelastuksen organisaatio vastaa myös leirin omista sisäisistä palotarkastuksista. Pelastuksesta vastaa ammattitaitoiset pelastajat ja heillä on leirillä käytettävissä paloauto ja mönkijä.  

Pelastuksen mestarina toimii Perttu Mukkala.  

Vesiturvallisuus

Kaikesta vesillä tapahtuvan toiminnan turvallisuudesta vastaa vesiturvallisuuden tiimi.  Vesiturvallisuus huolehtii rantavalvonnasta sekä laatii ohjeistukset turvalliseen uimiseen. Kajon rantavalvojat koulutetaan asianmukaisesti.   

Vesiturvallisuuden mestari on Toni Laine.  

Turva

Kuten muissakin yleisötapahtumissa, myös isoilla partioleireillä on poliisin vaatima määrä järjestyksenvalvojia. Turva vastaa Kajolla  järjestyksenvalvonnasta leirillä. Järjestyksenvalvojan lakisääteisenä tehtävänä on järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ja onnettomuuksien estäminen.  Turva tekee enemmän kuin vain järjestyksenvalvontaa – turva on turvana. Järjestyksenvalvonta on yksi työkalu kokonaisessa työkalupakissa. Turvaan pestataan partionjohtajia, jotka ovat leirillä valmiita auttamaan leiriläisiä ja  joilla on järjestyksenvalvoja kortti tai jotka suorittavat kortin Kajon turvan järjestämällä kurssilla.  

Turvan mestareina toimivat Tero Honkaniemi ja Antti Seppänen.  

Turvallisuuden tilannekeskus

Varmistaaksemme turvallisuusorganisaation sisäisen tiedonkulun sujuvuuden, pystytämme turvallisuuden yhteisen tilannekeskuksen. Tilannekeskus koordinoi koko turvallisuusorganisaation sisäistä viestintää ja varmistaa, että hätätilanteisiin saadaan asianmukainen apu paikalle. Tilannekeskuksen vastuulla on Virvet ja muut radiopuhelimet ja niiden käytön koulutus turvallisuusorganisaatiolle.  

Tilannekeskuksen mestarina toimii Jonna Karppanen. 

 

 

Skip to content