Perheenä Kajolle​

"Perheenä Kajolle​" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta

Perhekylä Hiukkanen on täynnä pirteitä pikku valohiukkasia

Perheitä on aina ollut mukana suurleireillä, eikä Kajo tule olemaan siinä poikkeus. Unohtumattomia suurleirimuistoja on monella leiriä nyt toteuttavalla ja mahdollistavalla tekijällä, ja samoja mieleenpainuvia hetkiä pääsevät kartuttamaan partiolaisten jälkeläiset myös Kajolla.

Kajolla perheelliset voivat majoittua joko oman lippukuntansa kanssa tai perhekylä Hiukkasessa. Oman lippukunnan majoittuminen on ensisijainen vaihtoehto, mutta etenkin pienempien lasten kansa Hiukkanen on monelle se toimivampi ratkaisu jo pelkästään vaipparallin takia. Kannattaa hyvissä ajoin miettiä se omalle perheelle toimivin majoitusratkaisu. Perhekylän palvelut on joka tapauksessa tarkoitettu kaikille (leiri)perheille majoittuu sitten Hiukkasessa tai oman lippukuntansa kanssa. Majoittumispaikan valinnasta kysytään jo leiri-ilmoittautumisen yhteydessä.

Perhekylään majoittuu samalle teltta-alueelle (leiri)perheitä, joille on kylässään tarjolla erilaisia lapsiperheille tärkeitä palveluja. Näistä tärkeimpinä vauvanruuan lämmittämismahdollisuus ja pienimpien osallistujien peppupyykkipaikka lämpimällä vedellä. Perhekylän palveluita voi käyttää missä tahansa leirillä majoittuva perhe. Leirialue on varsin laaja, joten jos uskoo Hiukkasen palveluille olevan paljon käyttöä, on se ehkä paras majoitusvaihtoehto perheellenne.

Perhekylä Hiukkanen on tarkoitettu partiovanhemmille, joilla on mukanaan alle tarpojaikäisiä lapsia. Jos perheessä on tarpojaikäinen lapsi, hän majoittuu muun lippukuntansa kanssa leirilippukunnassa. Vaihtoehtoisesti koko perhe voi majoittua leirilippukuntaan, jos se tuntuu ajatuksena toimivammalta. Perhekylän alue ei ole kovin suuri, joten tilaa on juuri sopivasti teltan verran jokaiselle perheelle.  Mahdollisuutta useampaan telttaan tai ylimääräiseen katokseen emme voi tarjota, jotta kaikille riittäisi majoitustilaa.

kuva: Harri Halmejärvi

Kohderyhmä ja mitä sillä tarkoitetaan

Suurleirien osallistujia ovat perinteisesti olleet kaikki ikäluokat tarpojasta ylöspäin. Näin on myös Kajolla, jonka ensisijaista kohderyhmää ovat tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäiset. Rajauksen perustelut ovat samat kuin aiemmillakin suurleireillä. Nuoremmille osallistujille viikon leiri on pitkä aika poissa kotoa. Moni tarpojakin on suurleirillä ensimmäistä kertaa niin pitkän ajan poissa kotoa ilman vanhempia.

Vaikka ajatus kaikille ikäkausille järjestetystä suurtapahtumasta tuntuu houkuttelevalta, haastaisi se tapahtuman tekijöitä ja leirialuetta aivan uudella tavalla. Jo nykyisellä ikäkausirajauksella ja siitä syntyvällä osallistujamäärällä ollaan varsin lähellä Evon infran sietokyvyn rajoja. Leiriä pitäisi porrastaa, jotta kaikki mahtuisivat mukaan, ja vapaaehtoisia tekijöitä tarvittaisiin huomattavasti nykyistä enemmän, jotta kaikille ikäkausille voitaisiin järjestää omaa ohjelmaa. Leiri vaatisi myös ajallisesti pidempää sitoutumista ja läsnäoloa.

Tämä kohderyhmärajaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö nuoremmatkin osallistujat olisi Kajolle tervetulleita oman leiriperheensä mukana. 

Ohjelmaa on kaikenikäisille

Alle kohderyhmäikäisille lapsille (seikkailija- ja sudenpentuikäiset sekä alle kouluikäiset) tarjotaan sovelletusti leirin ohjelmaa ja paljon muuta mukavaa puuhastelua on luvassa joka päivä. Perhekylä Hiukkasessa on jokaiselle ikäkaudelle (seikkailija, sudenpentu, alle kouluikäiset) oma ohjelmakymppi, joka suunnittelee ja toteuttaa tekemistä perhekylään sekä koordinoi leirin ohjelmatarjonnasta sellaisia sisältöjä, joihin voivat osallistua kaikki leirilippukunnissa ja perhekylässä majoittuvat alle tarpojaikäkauden lapset. Varsinaista partio-ohjelman mukaista ohjelmaa ei leirillä nuoremmille ikäkausille toteuteta.

Kajo tarjoaa erilaisia puuhaideoita, ohjelmamahdollisuuksia ja materiaalia, joiden äärellä leiriarki kulkee mukavasti eteenpäin. Perhekylän koordinoimasta ohjelmasta tulee tarkemmat tiedot lähempänä leiriä ja tavoite on, että majoituspaikasta riippumatta jokaiselle nuoremmallekin on tekemistä silloin kun leirin kohderyhmäikäiset ovat ohjelmapisteissä. Nuorempien ikäkausien ohjelmassa edellytyksenä on, että osallistuvien lasten mukana kulkee oma vanhempi tai muu sovittu vastuuaikuinen. Näin leirin huikeaan menoon on mahdollista päästä mukaan niin, että aina on lähellä joku tuttu ja turvallinen oma aikuinen, jonka puoleen voi kääntyä tilanteessa kuin tilanteessa.

Pienimpien osallistujien kanssa paras ratkaisu useimmin on oma vanhempi tai muu tuttu aikuinen, seikkailijaikäisille riittää jo saattajaksi tuttu aikuinen omasta lippukunnasta. Ilman omaa aikuista ei voi osallistua, sillä jokaisessa ohjelmapisteessä tarvitaan opastajaa ja ohjausta.  

Iloinen partiolainen nostaa kätensä ylös kaverin kanssa
kuva: Ville Nummela

Paluu vanhaan eli päiväkoditon suurleiri

Kajo palaa perheiden palveluissa lähemmäs Roihua edeltäneiden aiempien suurleirien mallia ( mm. Kilke ja Tarus). Merkittävin ero Roihulla tarjottuihin palveluihin verrattuna on, että Kajolla ei järjestetä päiväkotipalveluita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alle tarpojaikäisten lastensa kanssa leirille osallistuvien partiolaisten tulee omatoimisesti järjestää lastensa hoito leirillä.

Ratkaisuun on päädytty tutustumalla aiempien leirien raportteihin ja haastattelemalla perheellisiä partiolaisia heidän kokemuksistaan. Päätös on herättänyt harmistusta ja perheet joutuvat hieman enemmän pohtimaan, miten osallistumisensa järjestävät. Alla tiivistetysti joitain perusteluja, miksi päiväkodittomaan ratkaisuun on päädytty:

  • Leiripäivähoito sopii vain osalle lapsista. Tilanne on erilainen kuin tutussa päiväkodissa kotipaikkakunnalla, jossa on tutut rutiinit, paikat, lapset ja hoitajat. Kun kaikki on uutta, voi tavallisesti iloisin mielin omaan tuttuun päivähoitoon jäävä lapsi kokea metsäympäristöön toteutetun päiväkotiratkaisun vieraine hoitajineen ja tuntemattomine lapsineen ahdistavaksi ja päätyä lopulta kuitenkin omien vanhempiensa hoiviin.
  • Pestipäivät eivät aina noudata päiväkodin aukioloaikoja, jolloin aikuiset joutuvat kuitenkin sumplimaan, kumpi singahtaa pestistään lastenhoitotehtäviin.
  • Päiväkoti on monelle eskari- ja kouluikäiselle mukavaa ohjelmaa tarjoava paikka päivän aikana. Kuitenkin monet pienemmät lapset ovat Kokemusten mukaan monet nuoremmat lapset kuitenkin kaipaavat vanhempiensa hoitoa, jolloin leiripäivähoito palvelee vain osaa vanhemmista eikä mahdollista leiripesteihin osallistumista leiriperheille ihan siinä määrin kuin on ollut ajatuksena.

Kajo-pestin ja lapsiperhearjen yhdistäminen leirillä

On monenlaisia tapoja yhdistää pesti ja perhe-elämä Kajolla. Alla mietittynä muutama esimerkkiehdotus, miten lastenhoidon voi leirillä järjestää, kun itse on pestissä ja mukana on alle osallistujaikäisiä lapsia. Järjestelyissä voi olla mukana useampi partioperhe, lippukunta tai vaikka oma piiri. Mukaan voi houkutella myös isovanhempia ja ystäviä, joita kiinnostaisi kokea suurleirin syke lapsenvahdin roolissa. 

  • Esimerkki 1: 2 aikuista ja 3 lasta osallistuu Kajolle. Aikuiset ottavat yhteisen pestin, jota he hoitavat vuorotellen lasten hoitamisen kanssa vuorotellen.
  • Esimerkki 2: 3 aikuista ja 7 lasta osallistuu Kajolle. Yksi aikuisista huolehtii lapsista läpi leirin ja kaksi muuta työskentelee leirin pesteissä.
  • Esimerkki 3: 2 aikuista ja 2 lasta osallistuu Kajolle. Toisella aikuisista on 50 % pesti kasvatuksessa, toisella 50 % palveluissa. Toinen aikuinen vahtii lapsia, kun toinen on omassa pestissään, ja sama toisin päin. pestissä. Pestit voivat ajoittua myös niin, että toinen aikuisista tekee pestiään leirin alkuosan ja toinen loppupuolella.
  • Esimerkki 4: 2 aikuista ja 2 lasta osallistuu Kajolle, toinen aikuinen huolehtii lapsista läpi leirin ja toinen tekee leiripestiä.

Jonkin verran on tullut kyselyjä siitä, voiko yksi aikuinen tulla lasten kanssa leirille. Kyllä voi, mutta silloin kannattaa hakeutua sellaiseen pestiin, jossa lapset voivat kulkea mukana. Mikäli haaveissa on pesti, jossa lapset eivät voi kulkea matkassa, kannattaa jo hyvissä ajoin ennen leiriä alkaa hahmotella lapsenhoitoon yhteistyökuviota yllä olevien esimerkkien pohjalta tai jonkin oman luovan ratkaisun kautta. Jos taas mieluummin viettäisit leirillä aikaa lastesi kanssa, voit tarjoutua huolehtimaan jonkun Kajolla pestissä olevan lapsesta omiesi kanssa ja mahdollistaa näin jonkun muun pestipanoksen Kajon toteuttamiseksi.

Kaikki aikuiset ovat pesteissä leirillä mahdollistamassa unohtumatonta suurleirikokemusta muille Kajon kohderyhmille. Vaikka suurleirin humu on alle tarpojaikäisellekin uskomaton elämys, on lapsiperheiden osallistumisen tukemisessa ja perhekylässä takana ajatus saada lisää aikuisia käsipareja tekemään Kajoa.  Leiriperheiden ja alle kohderyhmäikäisten osallistuminen leirille on mahdollista, kun sillä saadaan lisää väkeä suurprojektin tekemiseen. Eli kun leirille osallistumista perheissä suunnittelette, kannattaa jo hyvissä ajoin miettiä lapsenhoitokuviot ja hoitoringit sekä omille lapsille parhaiten sopivat pestiratkaisut (joista kannattaa myös varhaisessa vaiheessa neuvotella oman pestiesimiehen kanssa).

Jos tuntuu siltä, että omalle perheelle yli viikon leiri on vielä liian  pitkä, voi harkita myös lyhyemmän ajan osallistumista päivämaksulla. Siinäkin pääsee tukemaan leirin toteuttamista, sillä Kajon Työkkärissä on tarjolla leiriarkea sujuvoittavia pieniä työtehtäviä. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta helposta ja palkitsevasta leiripestistä on ruuan jakaminen. Siinä tapaa paljon leiriläisiä ja saa hyvän otoksen Kajon tunnelmasta, eikä pestiin tarvitse ennakkoon perehtyä oikeastaan mitenkään. Vaihtoehtoisesti voi jo sopia valmiiksi jostain määräaikaisesta pestistä tai hakea sitä pestikoneen kautta. Lyhytaikaisetkin pestit auttavat meitä toteuttamaan sujuvan ja onnistuneen Kajon koko suurelle osallistujajoukolle. 

Lastenhoitajaksi Kajolle voi houkutella vaikka EVP kummin!

Lastenhoitajana voi toimia partiolainen tai partioon kuulumaton (EVP) aikuinen. Tärkeintä on, että lapsenhoitaja vapauttaa toisen aikuisen tai aikuisia tekemään leiripestiä. Lastenhoitaja ei ole varsinainen leiripesti, mutta se on silti kokoaikaisesti mahdollista partiolaisaikuisellekin, kun hän vapauttaa toisen tekijän tai tekijöitä tekemään Kajon pestejä.

Koska lapsenhoitajan tehtävä ei ole leiriorganisaation pesti, sitä voi Kajolla hyvin hoitaa myös ei-vielä-partiolainen eli EVP. Leiripestillä tarkoitetaan pestiä, johon sen tekijä on hakeutunut ja pestattu jo ennen leiriä, ja joka vaatii ennakkovalmistautumista. Esimerkiksi ruokajakeluun osallistuminen on tapahtuman järjestämistä tukevaa keikkatyötä, johon voi hakeutua vaikka Kajon työkkärin kautta, ja joka ei vaadi ennakkovalmistautumista.

Perhekylässäkin aikuisilla on tarjolla pieniä työtehtäviä aivan kuten leirilippukunnissa, kuten esimerkiksi ruuanjakovuoroja. Kiinnostuneille löytyy myös Kajon ”työkkäristä” pieniä työtehtäviä, joita voi halutessaan tehdä leirillä myös yhdessä lasten kanssa, jos pelkkä lasten kanssa leirillä oleilu alkaa tuntua tylsältä. Joissain tehtävissä vähän isommat lapset pääsevät oikeasti ”tekemään Kajoa”. Se voi olla monelle leirin huippuhetki!

EVP-toiminnasta on linjattu seuraavasti: Pitkäkestoisen projektin tekemiseen ei voi osallistua ei-vielä-partiolaisena. Kertaluonteiset projektikeikat (kuten vaikkapa valtakunnallisen tapahtuman ensiapupäivystys tai alueellisen ohjelmatapahtuman ruokajako) sen sijaan sopivat hyvin partioon tutustumiseen.

Jos siis EVP päättää hakeutua johonkin muuhunkin leiripestiin, ei hän enää leirille osallistuessaan ole partioon tutustuja, vaan hänen pitää olla jäsenmaksunsa maksanut partiolainen. EVP voi oikeastaan hakea hommaan kuin hommaan Kajolla, mikäli osaamistarpeisiin ei ole kirjattu aiempaa tarvittavaa partiokokemusta. Samalla EVP:stä  tuleekin jo partiolainen.

Skip to content