Perheenä Kajolle​

"Perheenä Kajolle​" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta

Suurleirien osallistujia ovat perinteisesti voineet olla kaikki ikäluokat tarpojasta ylöspäin. Näin on myös Kajolla, jonka ensisijaista kohderyhmää ovat tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäiset. Rajausta voi edelleen perustella pitkälti samoilla syillä kuin aiempienkin leirien kohdalla. Nuoremmille osallistujille viikon leiri on pitkä aika poissa kotoa. Moni tarpojakin on suurleirillä ensimmäistä kertaa niin pitkän ajan poissa kotoa ilman vanhempia.

Vaikka ajatus kaikille ikäkausille järjestetystä suurtapahtumasta tuntuu houkuttelevalta, vastaan tulevat monet resurssit, joista aivan ensimmäisenä Evon infran sietokyky. Leiriä pitäisi porrastaa, jotta kaikki mahtuisivat mukaan, ja vapaaehtoisresurssia tarvittaisiin huomattavasti nykyistä enemmän, jotta kaikille ikäkausille voitaisiin järjestää ohjelmaa.

Tämä rajaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö nuoremmatkin osallistujat olisi Kajolle tervetulleita vanhempiensa kanssa. Perheitä on aina ollut mukana suurleireillä, eikä Kajo tule olemaan siinä poikkeus. Unohtumattomia suurleirimuistoja on monella leiriä nyt toteuttavalla ja mahdollistavalla johtajalla, ja niitä pääsevät kartuttamaan partiolaisten jälkeläiset myös Kajolla.

kuva: Harri Halmejärvi

Missä perheet majoittuvat Kajolla? 

Perheet majoittuvat oman lippukunnan kanssa leirilippukunnissa, näin mahdollistetaan leiriarki lippukuntien kanssa ja lippukunnan yhteisöllisyys myös leirillä. Vaihtoehdoksi leirilippukunnassa majoittumiselle Kajolta löytyy myös perhekylä (yhden alaleirin yhteydestä), jossa samalle teltta-alueelle majoittuu (leiri)perheitä ja minkä yhteyteen järjestetään erilaisia lapsiperheille tärkeitä palveluja. Näitä ovat mm. ruuan lämmittäminen ja mahdollisuus pienimpien osallistujien peppupyykkiin. 

Perhekylässä aikuisilla on pieniä työtehtäviä aivan kuin leirilippukunnissakin: esimerkiksi ruokailuun ruuanjakovuoroja. Jokaiselle löytyy varmasti pieniä työtehtäviä mitä voi leirillä tehdä myös yhdessä lasten kanssa.  

Perhekylään ei voi majoittua muut kuin leiriperheet ja esim. perhe, missä on tarpojaikäkautta vanhempi nuori, suositellaan majoittumista leirilippukunnan kanssa. Perhekylän tila on hyvin rajattu ja tilaa on teltan verran jokaiselle perheelle eli ns. ylimääräisiä alueita tai mahdollisuutta useampaan telttaan tai ylimääräiseen katokseen/perhe ei ole. 

Miksi Kajolle ei tule päiväkotia? 

Kajo palaa perheiden palveluissa lähemmäs Kilkkeen ja Taruksen mallia. Merkittävin ero Roihun palveluihin verrattuna on, että Kajolla ei järjestetä päiväkotipalveluita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alle tarpojaikäisten lastensa kanssa leirille osallistuvien partiolaisten tulee omatoimisesti järjestää lastensa hoito leirillä.

Ratkaisuun on päädytty tutustumalla aiempien leirien raportteihin ja haastattelemalla perheellisiä partiolaisia heidän kokemuksistaan. Alla koostettuna perusteluita tehdylle päätökselle.

Leiripäivähoito sopii vain osalle lapsista. Tilanne on erilainen kuin tutussa päiväkodissa kotipaikkakunnalla, jossa on tutut rutiinit, paikat, lapset ja hoitajat. Kokemusten mukaan leiripäivähoito sopi vasta vähän vanhemmille lapsille, eli ihmisresurssia vapautuu leirin pesteihin ajateltua vähemmän. Vähän vanhemmille lapsille Kajo tarjoaa erilaisia puuhaideoita, ohjelmamahdollisuuksia ja materiaalia, joiden äärellä leiriarki kulkee mukavasti eteenpäin vastuullisen aikuisen valvonnassa.

Miten voin toimia pestissä, jos lapseni ovat mukana leirillä? 

Tapoja tähän on monia. Alla muutama esimerkkiehdotus, miten lastenhoidon voi leirillä järjestää. Järjestelyissä voi olla mukana useampi partioperhe, lippukunta tai vaikka oma piiri. Mukaan voi houkutella myös isovanhempia ja ystäviä, joita kiinnostaisi kokea suurleirin syke lapsenvahdin roolista käsin. 

  • Esimerkki 1: 2 aikuista ja 3 lasta osallistuu Kajolle. Aikuiset ottavat yhteisen pestin, jota hoitavat vuorotellen lasten hoitamisen kanssa vuorotellen.
  • Esimerkki 2: 3 aikuista ja 7 lasta osallistuu Kajolle. Yksi aikuisista huolehtii lapsista läpi leirin ja kaksi muuta työskentelee leirin pesteissä.
  • Esimerkki 3: 2 aikuista ja 2 lasta osallistuu Kajolle. Toisella aikuisista on 50 % pesti kasvatuksessa, toisella 50 % palveluissa. Toinen aikuinen vahtii lapsia, toisen ollessa pestissä. Pestit voivat ajoittua myös niin, että toinen aikuisista tekee pestiään leirin alkuosan ja toinen loppupuolella.
  • Esimerkki 4: 2 aikuista ja 2 lasta osallistuu Kajolle, toinen aikuinen huolehtii lapsista läpi leirin ja toinen tekee oman leiripestin.

Voinko tulla yksin lasteni kanssa leirille?

Kyllä voit. Silloin vain pitää hakeutua sellaiseen pestiin, jossa lapset voivat olla mukana. Alle kohderyhmäikäisten osallistumisen leirille ajatuksena on vapauttaa aikuinen pestiin.  Lasten kanssa osallistumisessa ajatuksena on juuri mahdollistaa aikuisen pestin tekeminen.

Mikäli haaveissa on pesti, jossa lapset eivät voi kulkea matkassa, kannattaa jo hyvissä ajoin ennen leiriä alkaa hahmotella lapsenhoitoon yhteistyökuviota yllä olevien esimerkkien pohjalta tai jonkin oman luovan ratkaisun kautta. Jos taas mieluummin viettäisit leirillä aikaa lastesi kanssa, voit tarjoutua huolehtimaan jonkun Kajolla pestissä olevan lapsesta omiesi kanssa.

Kuka voi toimia lastenhoitajana? 

Lastenhoitajana voi toimia partiolainen tai partioon kuulumaton (EVP) aikuinen. Tärkeintä on, että lapsenhoitaja vapauttaa toisen aikuisen tekemään leiripestiä. Lapsenhoitaja ei ole leiripesti, mutta se on kokoaikaisesti mahdollista partiolaisaikuisellekin, silloin kun hän vapauttaa toisen tekijän pestiin.

Leiripestillä tarkoitetaan pestiä, johon sen tekijä on hakeutunut ja pestattu jo ennen leiriä, ja joka vaatii ennakkovalmistautumista. Esimerkiksi ruokajakeluun osallistuminen on tapahtuman järjestämistä tukevaa keikkatyötä, johon voi hakeutua vaikka Kajon työkkärin kautta, ja joka ei vaadi ennakkovalmistautumista.
 

Voiko EVP olla vain lastenhoitaja? 

EVP-toiminnasta on linjattu seuraavasti: Pitkäkestoisen projektin tekemiseen ei voi osallistua ei-vielä-partiolaisena. Kertaluonteiset projektikeikat (kuten vaikkapa valtakunnallisen tapahtuman ensiapupäivystys tai alueellisen ohjelmatapahtuman ruokajako) sen sijaan sopivat hyvin partioon tutustumiseen.

Jos siis EVP päättää hakeutua johonkin muuhun leiripestiin, ei hän enää leirille osallistuessaan ole partioon tutustuja, vaan hänen pitää olla jäsenmaksunsa maksanut partiolainen. EVP voi oikeastaan hakea hommaan kuin hommaan Kajolla, mikäli osaamistarpeisiin ei ole kirjattu aiempaa tarvittavaa partiokokemusta. Samalla vain EVP:stä tulee partiolainen.

Lapsenhoitajan tehtävä ei ole leiriorganisaation pesti, joten sitä voi Kajolla hoitaa myös EVP:nä.

Iloinen partiolainen nostaa kätensä ylös kaverin kanssa
kuva: Ville Nummela

Mitä alle kohderyhmäikäiset tekevät leirillä? 

Alle kohderyhmäikäisille lapsille (seikkailija- ja sudenpentuikäkausi sekä alle kouluikäiset) sovelletaan leirin ohjelmaa ja paljon mukavaa puuhastelua on luvassa joka päivä. Varsinaista partio-ohjelman mukaista ohjelmaa ei leirillä nuoremmille toteuteta, mutta osaan ohjelmapisteistä sovelletaan myös alle tarpojaikäkaudelle sopivia osioita. Perhekylään valitaan ohjelmakympit (seikkailija, sudenpentu, alle kouluikäiset) ja he tulevat koordinoimaan näitä ohjelmia, joihin voivat osallistua kaikki leirilippukunnissa ja perhekylässä majoittuvat alle tarpojaikäkauden lapset. 

Kajolla halutaan tarjota tarpojaikäkaudelle ohjelmaa oman ikäkauden mukaisesti, joten nuoremmat eivät voi osallistua tarpojien kanssa leirin aktiviteetteihin. Perhekylän koordinoimasta ohjelmasta tulee tarkemmat tiedot lähempänä leiriä ja tavoite on, että majoituspaikasta riippumatta jokaiselle nuoremmallekin on tekemistä silloin kun leirin kohderyhmäikäiset ovat ohjelmapisteissä. Huomioithan että kaikki nuorempien ikäkausien ohjelma vaatii oman aikuisen läsnäolon eli leirilippukunnissa voidaan sopia kuka toimii saattajana esim. seikkailijaikäisille leiriläisille. Ilman omaa aikuista ei voi osallistua, sillä jokaisessa ohjelmapisteessä tarvitaan opastajaa sekä ohjausta.  

Kenelle perhekylän palvelut on tarkoitettu? 

Perhekylän palvelut on tarkoitettu kaikille (leiri)perheille majoituspaikasta riippumatta. 

Perhekylään tehdään oma infopiste ja ilmoitustaulut (mietitään myös tapaa viestiä ilman, että tarvitsee tulla paikan päälle katsomaan ilmoitustaulua esim. leirialueen toisesta päästä). Erilaisiin alle tarpojaikäkauden ohjelmiin tapahtuvat ilmoittautumiset koordinoidaan myös perhekylän toimesta. 

Perhekylä on osa yhtä ala-leiriä eli esimerkiksi omaa toimistoa ei perhekylässä ole. 

Perhekylä on tällä hetkellä ainoa paikka, minne järjestetään esim. pepunpesu paikka ja vauvanruuan lämmitysmahdollisuus. Näitä voi käyttää missä tahansa majoittuva perhe, mutta huomioiden palveluiden tarve ja alueen laaja sijainti, kannattaa perhekylän majoitusta miettiä vaihtoehtona, jos tietää tarvitsevansa paljon näitä palveluita.  

Perhekylässä olevia, esim. alle kouluikäisten puuhasteluun tarkoitettuja paikkoja voi käyttää kuka tahansa majoituspaikasta riippumatta. Huomioithan, että lapsen mukana on aina oma aikuinen eikä lapsia voi jättää yksin esim. perhekylässä olevaan puuhapisteeseen: aikuinen vastaa opastamisesta, ohjaamisesta ja siitä, että puuhat sujuvat sopuisasti muiden paikalla olevien toimesta. Lapsi ja aikuinen yhdessä vastaavat siitä, että pelit ja tarvikkeet laitetaan käytön jälkeen paikoilleen, jotta niistä on iloa myös seuraaville käyttäjille! 

Perhekylän itse toteuttamat pienet puuhapisteet tai toiminnot kerrotaan kaikille majoituspaikasta riippumatta ja jokaisella alle tarpojaikäkauden osallistujalla on mahdollista osallistua (osa vaatii ilmoittautumisen). Perhekylän aktiviteetteihin ei kuitenkaan voi osallistua tarpojaikäkauteen kuuluva tai sitä vanhemmat, eikä myöskään esim. erilaisia askartelutarvikkeita (tai lasten kankaanpainantaan tarvittavia välineitä) varata leirin kohderyhmäikäisille tai vanhemmille.  Nämä tulevat olemaan vain nuorempien omia kivoja leirijuttuja. 

Skip to content