Anmälning

[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Scouting + vänner + Evois = Kajo

Anmälningstiden till Kajo är slut. Nästan 13 000 har anmält sig till lägret!

För att vi ska få tillräckligt många medhjälpare på lägret kan över 18-åringar anmäla sig till enskilda lägerdagar (dagsläger) ända till 15.5.2022. Tillsammans med en vuxen kan man också anmäla barn under målgruppsåldern (under 12 år), som inte deltar i åldersgruppsprogrammet. Dagslägeravgiften berättigar till 24 timmars deltagande inklusive måltider från ankomstdagens lunch till avresedagens frukost, lägerprogram och logi i eget tält. 

Anmälningslänk för över 18-åringar och dem de tar hand om.

För anmälningar som görs före 15.5 gäller samma villkor och instruktioner för avbokning som för anmälningar som gjorts under den egentliga anmälningstiden.

Ändring av anmälningsuppgifterna

  • Hälso- och kostuppgifter kan ändras självständigt i Kuksa till 31.3. Efter det görs ändringar genom att kontakta Kajos projektbyrå.
  • Sina kontaktuppgifter kan man uppdatera under sin egen profil i Kuksa eller via kontakttjänsten.
  • Uppdragsuppgifterna behöver inte uppdateras på anmälningsblanketten.
  • Om du övernattar med kåren tillsammans med barn som är under målgruppsåldern behöver du inte skapa ett familjeläger-id. Men om du redan skapat ett id behöver du inte ta bort det.

Lägerdeltagandet kan inte avbokas

Anmälan till Finnjamboree Kajo 2022 är bindande. Om du anmält dig men av någon anledning inte kan delta kan du ända till 15.5 skaffa en annan deltagare i ditt ställe. Läs mer om att byta deltagare.

Enligt Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter rf:s styrelses linje kommer man på finnjamboree Kajo att granska coronapass av alla över 16-åringar, ifall saken är aktuell vid tidpunkten då lägret ordnas, och ifall lagstiftelsen då möjliggör granskning av coronapass.

 

ANMÄLAN OCH BETALNING AV DELTAGARAVGIFT

Anmälningen öppnar 1.12.2021 och avslutas 2.2.2022 kl. 23.59. Det lönar sig att inte lämna anmälningen till sista stund. Observera att deltagaravgiften betalas i samband med anmälningen. Varje deltagare bör anmälas och betalas enskilt. Om betalningen av någon anledning bryts, bör anmälan göras på nytt från början. Anmälningen är bekräftad först då systemet uppgett att betalningen är godkänd. Stäng således inte webbläsaren före du fått en bekräftelse över godkänd betalning.

FÖR ANMÄLAN BEHÖVER DU ETT SCOUTID

För anmälan behöver du ett ScoutID. Anvisningar för hur du skapar ditt ScoutID hittar du här. Anvisning för vårdnadshavare finns här.

En minderårig deltagare anmäls alltid av sin vårdnadshavare, med vårdnadshavarens ScoutID login. Kontakta scoutkårens medlemsregisteransvarig om du har problem med ditt ScoutID eller har glömt till lösenord.

En deltagare som inte ännu är scout anmäls via samma länk utan ett ScoutID. Samma anmälningslänk används således i fall då en vårdnadshavare anmäler familjemedlemmar som både är scouter och som inte ännu är det. Observera dock att vårdnadshavaren då hen anmäler inte ännu scouter INTE kan vara inloggad i medlemsregistret. Före hen anmäler deltagare som inte ännu är scouter, bör hen logga ut ur Kuksa. På så sätt visas framsidan av anmälningsblanketten, där rätt länk för deltagare som inte ännu scouter kan väljas.

Vid anmälan bör alla frågor besvaras uppriktigt och med eftertanke. Frågor som är märkta med stjärna (*) är obligatoriska. Ifall alla obligatoriska frågor inte är besvarade kan anmälan inte skickas. Ofullständiga obligatoriska frågor, som kräver ett svar, visas högst uppe i formuläret om anmälningsblanketten inte kan skickas. Fyll i uppgifter som saknas och skicka blanketten på nytt.

Observera att en del frågor blir synliga då du kryssar för rubriken.

Att redigera uppgifter efter anmälan: Du kan redigera dina egna hälso- och dietuppgifter i din anmälan fram till och med 31.3. Därefter bör alla förändringar meddelas till projektkansliet per e-post, telefonsamtal eller genom att lämna en samtalsförfrågan per e-post till adressen kajo2022@partio.fi. Projektkansliets samtalstider hittar du på adressen kajo2022.fi. Deltagaren eller hens vårdnadshavare kommer åt att redigera anmälningsuppgifter genom att logga in med sitt ScoutID i Kuksa (kuksa.partio.fi). Då du loggat in, välj uppe i det högra hörnet den person vars uppgifter du vill redigera > Siirry henkilön tietoihin/Gå till personuppgifter, välj därefter fliken Evenemang > evenemanget (SP Finnjamboree Kajo 2022). Nere i högra kanten finns en ”redigera”–knapp (Muokkaa).

En deltagare som inte ännu är scout kan redigera sin anmälan via anmälningslänken med hjälp av den bekräftelsekod hen fått i sin anmälningsbekräftelse.

DELTAGARUPPGIFTER FÖR DEN ANMÄLDA OCH VAL AV SCOUTKÅR

Scouternas kontaktuppgifter överförs automatiskt till anmälningsblanketten från medlemsregistret. Om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga, korrigera dem genom att trycka på Redigera -knappen (Muokkaa). Kom ihåg att spara ändringar genom att trycka på Spara person-knappen (Tallenna henkilö).

Var noggrann med att välja rätt person i rullgardinsmenyn överst i blanketten. Notera detta specifikt om du som vårdnadshavare vill anmäla en minderårig deltagare. Välj alltid deltagarens namn i rullgardinsmenyn.

Välj den scoutkår som du representerar i fältet ”Representerande organisation” (Taho jota edustaa). Ditt kårval styr sedan vilken scoutkår du bor med på lägret, om du i anmälningen väljer att ”övernatta med min egen kår”. Välj noggrant den kår du representerar, speciellt om du är medlem i flera scoutkårer.

Deltagare som inte ännu är scouter kan inte välja en organisation de representerar, utan väljer den kår de övernattar med i fältet där detta efterfrågas. Välj då alternativet ”med en annan scoutkår än min egen”, och välj därefter scoutkårens namn i valmenyn.

GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Här godkänner du risker för coronavirus inom scoutverksamheten samt lägrets anmälnings-, deltagar-, och annulleringsvillkor. Bekanta dig med villkoren noggrannare här. Här bör du även antingen godkänna eller neka tillstånd för fotografering under lägret. Observera att deltagare som inte ger sitt tillstånd att fotograferas på lägret kommer att få ett märke som bör fästas i halsduken. Märket bör vara synligt under hela lägertiden. På så sätt kan lägerfotograferna låta bli att fotografera personer som ej gett sitt tillstånd.

DELTAGANDE OCH DELTAGARAVFGIFTEN

Välj under fältet för deltagaravgifter rätt alternativ för ditt deltagande. Deltar du hela lägret eller delar av lägret. Endast deltagare som deltar enstaka dagar väljer de dagar de befinner sig på lägret i valmenyn med datum.

Deltagare som inte deltar hela lägret utan enstaka dagar, väljer som första lägerdygn den dag då hen äter sitt första mål på lägret. Ett lägerdygn berättigar dig till 24h vistelse på lägerområdet, inklusive program och måltider (lunch, middag, kvällsmål, frukost följande morgon – i denna måltidsföljd). T.ex. en deltagare som deltar över veckoslutet, fre-sö, kryssar för i anmälningsblanketten fredag, lördag och söndag. Hen kan sedan välja att stanna ända till måndag, eftersom lägerdygnet inkluderar frukost följande dag. Om hen vill avlägsna sig från lägerområdet redan på söndag förmiddag, väljer hen som lägerdygn fredag och lördag, och bör då lämna området före lunch på söndag.

De som anmält sig som dagsdeltagare kan ändra sina lägerdagar fram till 15.5. Det totala antalet dagar kan inte ändras. Önskemål för ändringar ska skickas till adressen kajo2022@partio.fi.

För att möjliggöra deltagande för alla samlar vi in medel till stipendiefonden för Kajo. Om du vill kan du välja att betala en frivillig avgift till fonden. Denna summa läggs automatiskt till din egen deltagaravgift. Tack för ditt understöd!.

DELTAGARENS ÅLDERSGRUPP

I samband med anmälan ska du välja den åldersgrupp vars program du deltar i under lägret. Kajo är riktat till spejarscouter, explorerscouter, roverscouter och äldre ledare. Program arrangeras inte för yngre än 12-åriga deltagare som deltar tillsammans med en lägervårdnadshavare. Den egna scoutkåren kan bäst anvisa deltagare vilken åldersgrupp de ska välja på lägret. Åldersintervallet i anmälningsblanketten är riktgivande. Kontakta scoutkåren för att försäkra dig om att du väljer rätt åldersgrupp. Om du är myndig, väljer du som åldersgrupp roverscout eller äldre ledare enligt din ålder.

Om du fyller i en anmälningsblankett för en deltagare som är yngre än 12 år bör du uppge namn och kontaktuppgifter till den lägervårdnadshavare som ansvarar för barnet på lägret. Fyll även i kontaktuppgifter (där hen nås under lägertiden) till barnets vårdnadshavare, speciellt om detta inte är samma person som fungerar som vårdnadshavare på lägret.

Glöm inte att kontrollera att kontaktuppgifterna i medlemsregistret Kuksa är korrekta. All information gällande lägret skickas till de kontaktuppgifter som finns i medlemsregistret. 

UPPGIFTER GÄLLANDE LOGI

Utgångsläget är att alla deltagare övernattar med sin egen scoutkår eller i familjelägerbyn. Detta gäller även de ledare som deltar med ett lägeruppdrag. Om ditt uppdrag kräver logi på annan plats, försäkra dig därom med den person som rekryterat dig. Vid anmälningen bör du ändå välja logi med din scoutkår, valet korrigeras sedan vid behov för hand efter anmälningstiden. Om du vill övernatta mot en tilläggsavgift på lägerhotellet, välj då i anmälningsblanketten övernattning med den egna scoutkåren och boka skilt din övernattning på lägerhotellet. Bokningssystem och mera information finns på adressen kajo2022.fi/leirihotelli.

En vårdnadshavare som inte själv är scout, men deltar i lägret med ett barn som är scout, väljer vid anmälningen i fältet för logi ”med en annan scoutkår än min egen” och väljer sedan i valmenyn scoutkårens namn.

Om du inte ännu är scout och inte vet med vilken kår du ska övernatta, uppmuntrar vi dig att modigt kontakta scoutkårer i din näromgivning för att komma överens om deltagande med deras lägerkår. I kårsökningen hittar du en scoutkår nära dig. Vid behov hjälper även Kajo-projektkansliet (kajo2022@partio.fi) dig hitta en scoutkår.

Om du är scout, men din egen scoutkår är inte anmäld till Kajo uppmuntrar vi dig att på förhand komma överens med en anmäld scoutkår om att få delta med deras lägerkår. Välj då i anmälningsblanketten för logi alternativet ”med en annan scoutkår än min egen” och välj därefter den scoutkår i valmenyn du ska bo med.

FAMILJELÄGERDELTAGARE PÅ KAJO

P Familjer kan välja att bo med den egna scoutkåren eller i familjelägerbyn. Om din familj vill bo i familjelägerbyn väljer ni det som alternativ i anmälningsblanketten. Väljer ni att bo med scoutkåren, välj då alternativet logi med egen scoutkår.

Till lägret kan man anmäla sig med sin egen familj, eller skapa en lägerfamilj t.ex. tillsammans med en vän och hens barn. Lägerfamiljer med deltagare som är yngre än 12 år anmäler sig på följande sätt:  Den första vuxna som anmäler sig trycker längst nere i anmälningsblanketten på knappen ”Skapa familjelägerID”. Systemet skapar dig då en kod, som du ska använda för att koppla ihop övriga anmälda lägerfamiljdeltagare till samma lägerfamilj. OBS! Endast den första personen som anmäler sig till lägret tillhörande en lägerfamilj skapar ett familjelägerID. Det lönar sig att genast spara familjelägerID numret. Då följande deltagare tillhörande samma lägerfamilj anmäler sig, bör hen fylla i familjelägerID koden i fältet för ”familjelägerID”. Om du glömt din familjelägerkod, kontakta Kajo-projektkansliet på adressen kajo2022@partio.fi.

Om lägerfamiljen består av två eller flera vuxna, bör en del av dessa vuxna ha uppdrag för lägerorganisationen. Ett uppdrag kan delas mellan två vuxna, så att man turvis sköter om de minderåriga barnen i lägerfamiljen och innehar ett lägeruppdrag. Alternativt kan den ena vuxna i lägerfamiljen inneha ett lägeruppdrag på heltid och den andra sköter familjens barn under lägertiden. Diskutera ett eventuellt halverat uppdrag med din uppdragsgivare.

Om du vill anmäla ett ännu vid anmälningstidpunkten ofött barn (= barn som förväntas födas före lägret och kommer att delta med familjen), ska du anmäla hen som deltagare med egen anmälningsblankett. Fyll i som namn t.ex. Baby Efternamn (=familjens efternamn). Då barnet fötts ska hens namn och födelsedatum meddelas till projektkansliet (kajo2022@partio.fi)

SPECIALDIETER OCH ALLERGIER

På lägret serveras laktosfri husmanskost. Laktosfri- eller laktosfattig diet behöver således inte uppges som allergier. Övriga matallergier bör uppges möjligast noggrant. Uppgifter gällande specialdieter och allergier kan redigeras själv i anmälan fram till 31.3, därefter bör eventuella förändringar meddelas per e-post till adressen kajo2022@partio.fi. Observera att vi inte kan garantera att alla dietförändringar kan uppfyllas efter att vi beställt maten.

Om du anser att din diet är krävande och kräver vidare förklaring eller om du anser att det är lättare att leverera en ”jag kan äta” – lista, kan du låta bli att fylla i allergiformuläret i blanketten och i stället uppge din diet i det sista fältet för Övrig information gällande min diet. 

HÄLSOTILLSTÅND

Då det gäller frågor som berör ditt/en minderårig deltagares hälsotillstånd, är det ytterst viktigt att du uppger alla de aspekter som påverkar deltagarens vardag och som är viktigt att lägersjukhuset vet om. Uppgifterna delges till de yrkeskunniga med uppdrag inom lägersjukhuset samt lägerkansliet. Vidare kommer även lägerkårens förstahjälpen ansvariga att få tillgång till hälsouppgifterna. Detta för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa deltagare vid eventuella fall som kräver snabb reaktion.

Uppgifter om hälsotillstånd kommer du själv åt att redigera i Kuksa fram till 31.3. Därefter bör alla förändringar meddelas till projektkansliet per e-post, telefonsamtal eller genom att lämna en samtalsförfrågan per e-post till adressen kajo2022@partio.fi.   

TILLGÄNGLIGHET

Uppge möjligast noggrant ärenden gällande tillgänglighet som bidrar till att vi kan göra lägret möjligast tillgängligt för dig. Uppgifterna delges åt den person som ansvarar för lägrets tillgänglighet och åt lägerkansliet. Uppgifterna delges även åt lägerkårens ledareför att hjälpa lägerkåren att på bästa sätt ska kunna stöda deltagarens lägerupplevelse. I detta frågefält är det även bra att uppge om deltagaren deltar med egen assistent. Lämna fältet för namn tomt, ifall du i nuläge inte ännu vet namnet på din assistent. Assistenten uppger i sin anmälan namnet för den deltagare hen assisterar. Assistenter kan anmälas fram till 15.5, förutsatt att uppgifter därom inte ännu under anmälningstiden (fram till 2.2) finns tillgängliga. En assistent uppger alltid i följande frågefält gällande uppdrag på läger att hen innehar uppdrag som assistent under lägertiden

UPPDRAG OCH INLÄRT LÄGERKUNNANDE SOM EN DEL AV STUDIER

ALLA över 15 åriga lägerdeltagare deltar i förverkligandet av lägret genom sina lägeruppdrag. Om du inte ännu kommit överens om ett uppdrag, ska du efter din anmälan besöka adressen kajo2022.fi/pestit (på finska) för att ansöka om ett uppdrag som intresserar dig. Som explorerscout har du en möjlighet att påverka vilken lägerpatrull du hör till på lägret. Gå till adressen www.kajo2022.fi/pestit (på finska) och läs vidare anvisningar.

I frågefältet för uppdrag efterfrågas även eventuella yrkeskunskaper inom specifika branscher. Besvara frågorna om du innehar yrkeskunnande inom dessa branscher. Uppgifterna används enbart i nödläge. Du har även alltid rätt att välja om du är till förfogande eller inte på lägret.

Om du inte ännu har ett uppdrag, får du efter anmälningen en länk till uppdragsmaskinen där du kan påverka vilket uppdrag du får. Explorerscouterna får även en länk där de kan påverka sin uppdragspatrull under lägret. Meddelandet kommer inte omedelbart efter anmälningen utan de skicks ut några gånger under anmälningstiden.

Vill du ha ett uppdrag som börjar redan innan lägret, kolla lediga uppdrag på kajo2022.fi/pestit/.

Det är möjligt att kombinera det kunnande du lärt dig i ditt lägeruppdrag med dina studier på andra stadiet. Besvara frågor gällande ditt intresse att kombinera ditt kunnande i Kajo uppdrag till godo för studier. 

HOME HOSPITALITY

Home Hospitality är en scouttradition där en scout står värd för andra internationella Kajo deltagare före lägret. Familjebesök ger internationella scouter en möjlighet att bekanta sig med den lokala kulturen via familjen de bor hos. Vem som helst kan bli en Home Hospitality familj. Uppge här ditt intresse att fungera som Home Hospitality familj. Du får en anmälningsblankett och mera information i ett senare skede. 

BEKRÄFTA DIN ANMÄLAN GENOM ATT BETALA DELTAGARAVGIFTEN

Deltagaravgiften betalas genast i samband med anmälan. Du kan välja att betala din avgift via din nätbankmed de vanligaste kreditkorten eller genom delbetalning. Om betalningen av någon anledning bryts, bör anmälan göras på nytt från början. Anmälningen är bekräftad först då systemet uppgett att betalningen är godkänd.

ANSÖKAN OM STIPENDIUM

Deltagare som är i behov av stipendium, ansöker därom direkt efter att anmälningsblanketten är ifylld. Deltagare som ansöker om stipendium betalar inte deltagaravgiften i samband med anmälan, utan faktureras för en eventuell deltagaravgift efter behandlingen av stipendieansökan. Ansök om stipendium genom att trycka på knappen Anmäl och ansök stipendium (Imoittaudu ja ano stipendiä). Du kommer nu åt att fylla i stipendieansökan. Stipendium kan inte ansökas i ett senare skede då anmälan lämnats in, utan bör göras i samband med anmälan. Läs mera om villkoren för lägerstipendium här

ANMÄLNINGSBEKRÄFTELSE

Anmälningsbekräftelsen skickas per e-post till anmälaren och till en minderårig deltagares e-postadress, förutsatt att den finns anmäld i registret.

Kom ihåg att du kan själv i Kuksa fram till den 31.3 redigera de allergi- och hälsouppgifter du uppgett i din anmälan. Gör detta via fliken Evenemang i medlemsregistret. 

Skip to content