Kajos målsättningar

"Kajos målsättningar" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Kajo tar fram nya metoder för att arrangera stora publikevenemang på ett hållbart sätt  

De som jobbar med Kajo tar tillsammans med evenemangets samarbetspartners fram nya metoder för att arrangera stora scoutevenemang på ett hållbart sätt. Ekologisk hållbarhet är inte den enda hållbarhetsaspekten. Kajo förverkligas också på ett socialt, ekonomiskt och kulturellt plan mer hållbart än tidigare evenemang. 

Målsättningen är att Kajos arv kommer att vara nyttiga lärdomar baserade på modiga försök. Dessa lärdomar kan tillämpas på kommande läger och andra publikevenemang. Avsikten är också att de som jobbat med Kajo för dessa lärdomar vidare till andra.  

Beslut kring hållbarhetsfrågor på Kajo fattas alltid genom att de begrundas ur många olika synvinklar. Även svåra frågor ska motiveras och öppnas upp för alla. 

Kajo är tillgängligt för möjligast många  

Alla deltagare är välkomna att vävas med i det brokiga Kajo-tyget som den hen är, utstrålande sin egen personlighet. Lägret har nolltolerans mot diskriminering. 

På Kajo beaktar vi tillgänglighet ur många synvinklar. Lägrets program och kommunikation beaktar deltagarnas eventuella nedsatta rörelseförmåga eller sinnesfunktioner. Det fästs också särskild uppmärksamhet vid den språkliga tillgängligheten. Kajo är ett läger där alla trivs och har det bra. 

Vi vill också att så många som möjligt ska få en Kajo-upplevelse. Också de som inte själv har möjlighet att delta i lägret ska kunna ta del av upplevelsen via olika slags lägerberättelser.   

Kajo är en gemensam, unik och internationell scoutupplevelse  

På Kajo känner vi alla en samhörighet, vi är alla delaktiga i den gemensamma scoutupplevelsen. Redan storleken gör Kajo unikt och då lägret byggs upp av en mångfald av olika individer, från hela Finland och världens alla hörn, skapar vi minnen för livet. Kajo önskar de internationella gästerna varmt välkomna. På Kajo träffas människor med olika bakgrund från olika delar av världen i det naturliga sammanhang som ett scoutläger erbjuder. Kajo-upplevelsen kommer att vara olika för oss alla – hur blir din unika Kajo-upplevelse månntro? 

Kajo fostrar sina deltagare och alla som jobbar med Kajo till att göra mer hållbara val  

Att göra hållbara val har alltid varit en del av scouting, men för dagens scoutvärld är det rent av en grundförutsättning. Scoutingen har möjlighet att föregå med gott exempel när det kommer till att arrangera hållbara storevenemang.  Med hållbara val avser vi val som strävar efter att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Det är viktigt att alla som deltar i eller jobbar med Kajo har en uppfattning om vad man avser med hållbara val och varför det är viktigt att göra dem.  

På Kajo tar vi i bruk ett trafikljussystem för hållbarhet, via vilket vi granskar de val och beslut som fattas. 

Skip to content