Bygg- och rivningsläger 

"Bygg- och rivningsläger " doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Kom med och bygg ett strålande Kajo och riva det ner sedan!

Man kan delta i Kajos bygg- och rivläger (RaPu) på flera sätt. Du kan delta i den ena eller båda, eller välja enskilda dagar då du vill delta. Du kan även komma med på bygg- och rivningslägret om du inte alls deltar i det egentliga lägret!    

Alla extrahänder är jättevälkomna med! Meningsfulla och lämpliga uppgifter finns för var och en. Oavsett om du är en byggproffs eller knappt vet hur man använder hammare och såg, hittar vi en passlig uppgift just för dig!  

Oavsett av vilket uppdrag du har på det egentliga lägret, är du varmt välkommen att komma med och bygga ett strålande Kajo, eller delta i att försäkra att Evois lägerområde ser efter lägret ut som det gjorde före lägret. 

Förutom utförande av basuppgifter har du chansen att lära dig nytt både om stora helheter och små tekniska detaljer med el-, vatten- och ICT-teamen. Även byggteamet har en hel del arbete i att förverkliga alla beställda konstruktioner för lägerdeltagarnas bruk.  

Tidtabell för byggoch rivläger: 

 • 1–3.7 prebygglägerveckoslut I  
 • 4–8.7 prebyggläger, vardagar
 • 8–10.7 prebygglägerveckoslut II  
 • 11–15.7 byggläger (inklusive invigningsfest och första egentliga lägerdagens morgonmål) 
 • 22–29.7 rivningsläger (inklusive avslutningsfest och sista egentliga lägerdagens kvällsmål) 
 • 30–31.7 städningsveckoslut 

Transport

Det ordnas gemensam transport från Tavastehus till bygg- och rivningsläger. Anmäl dig till bygglägrets transport från och till Tavastehus senast 3.7 här. Till rivningslägrets transport från och till Tavastehus kan du anmäla dig senast 20.7 här. Transporten kostar 5 € per sida och betalas med MobilePay i bussen. Noggrannare uppgifter samt tidtabellen kan du hitta på Transport-sidan.

Skjutsbörsen är nu också öppen. Börsen hittar du i denna Excel-filVänligen observera att detta är en offentlig dokument, så var försiktig med vilken personlig information du lämnar i tabellen. Börsen fungerar för både människor och varor.

Egen bil och parkering

Om du kommer med egen bil, kom ihåg att anmäla dig till skjutsbörsen så att även andra ivriga byggare kan komma till lägret!

Innan parkeringen för uppdragstagare tas i bruk, kom ihåg följande instruktioner medan du parkerar:

 • Blockera inte passager, inte ens kortvarigt. På lägerområdet flyttas stora laster som behöver ledig passage sex meter i bredd.
 • Sätt dina kontaktuppgifter synligt under bilens vindruta och var beredd till att flytta din bil vid behov. Hålla telefonen på och tillgänglig så vi kan nå dig.
 • Parkera bort från passager, så långt borta som möjligt. Håll Lägerrakan, Saukonojantie, lägerområdets “södra länk” och “östra länk” samt lägerområdets norra utgång öppna för tung trafik (lastbilar).

Parkeringsarrangemanger lever under bygg- och rivningsläger. Vi informerar om eventuella förändringar. Vi börjar använda parkeringen för uppdragstagare senast 12.7.

Logi

Under bygg- och rivningsläger logerar man sig i egna tält, företrädesvis inom ens egen lägerkår. För personer som behöver hälsoel har sitt eget logeringsområde. Detsamma gäller även dem som inte har en egen lägerkår.

El för eget behov under bygg- och rivningsläger

Det är möjligt att ladda telefoner och övriga elektroniska mojänger under bygg- och rivningsläger. Företrädesvis rekommenderar vi att du laddar en powerbank som du kan sedan använda för att ladda din telefon eller dylikt. Vänligen observera vädret när du väljer laddningsstället. Lämna inte dina elektroniska grejer någonstans där det kan regna.

Om du behöver hälsoel finns det möjlighet till att ladda batterier, och nätströmsmöjlighet kan ordnas vid behov. Se gärna till att dina egna kablar är tillräckligt långa, har åtminstone IP44-gradering och är åtminstone 2,5 mm² i tvärsnittsarea. Tvärsnittsarean är markerad i text på kabeln. Om texten inte finns lönar det sig att inte ens tänka ta kabeln med. Personer som behöver hälsoel och har reserverad hälsoelsmöjligheten för det egentliga lägret kan få kabeln från elteamet. De som behöver hälsoel under natten placeras på norra och nordöstra sidorna av Jeos skjul. Man flyttar sedan därifrån sitt tält till det logeringsstället som gäller under det egentliga lägret.

Anmälningen

Den egentliga anmälningstiden till bygg- och rivningsläger slutade 15.5. Efter anmälningstiden slutat har vi beställt mat för de anmälda. Om du ändå missade anmälningstiden, kasta inte bort dina arbetshandskar. Kontakta gärna kajo2022@partio.fi så hittar vi tillsammans en lösning så att du kan komma med! Vi har ju aldrig för många händer med på bygg- och rivningsläger.

Alla från explorerscouter uppåt, dvs. 15-åriga och äldre, kan anmäla sig till bygg- och rivningsläger.

Det är gratis att delta i alla delar av bygg- och rivningsläger. Du behöver endast ta med ditt egen tält eller dylikt samt ätnings- och hygienredskap.

7 orsaker att delta i byggeller rivningslägret: 

 1. Bygg- och rivningslägren är gratis för deltagarna.
 2. God mat. Enligt legenden är maten på bygg- och rivningslägret alltid bättre än på det egentliga lägret.
 3. Lägrets taklagsfest firas på bygglägret på onsdagen 13.7.   
 4. Du kan direkt se (och visa andra också) resultatet av ditt arbete i olika strukturer runt lägret. 
 5. Det händer och sker. Alla sorters små händelser och missöden skapar ofta de mest oförglömliga scoutlägerhistorierna. På bygg- och rivlägret kommer man garanterat att få samla material för historier. 
 6. Upplev det underbara lägerlivet. Som bygglägerdeltagare kan du stanna för lägrets invigningsfest på fredagen 15.7, övernatta på lägret och äta morgonmål innan du åker hem, ifall du bara deltar i bygglägret. 
 7. Som rivningslägerdeltagare är du välkommen att delta i lägrets avslutningsfest 22.7, innan rivningsarbetet börjar följande morgon.

Tilläggsinformation 

Vi skickar tilläggsinformation till alla bygg- och rivlägerdeltagare senast i juni.

Du kan även fråga efter tilläggsinformation av bygglägerledarna:
Teknikchef Mikko Laakkonen, mikko.laakkonen@partio.fi, p. 045 8685 647 
Teknikchef Lauri Takala, lauri.takala@partio.fi, p. 0400 272 282  

Instruktioner för anmälning (slutade 15.5.)

Till bygg- och rivlägren kan man anmäla sig om man är 15 år eller äldre, alltså åldersgrupperna från explorerscouter uppåt. Med bygg- och rivlägret kan man tillsammans med sina scoutkompisar skapa en mycket längre Kajo-upplevelse. Även de som inte ännu är scouter är välkomna till bygg- och rivlägret.  

Deltagande i alla delarna av bygg- och rivlägret är gratis. Du behöver bara ta med dig eget tält, matkärl + bestick, samt toalettartiklar. 

Ifall du redan anmält dig till Kajo, kan du tillägga bygg- och rivlägerdagarna genom att redigera dina anmälningsuppgifter i Kuksa.  

Ifall du inte ännu har anmält dig till Kajo, kan du anmäla dig till bygg- och rivlägret via den här länken. Om du även vill anmäla dig till själva lägret, kan du göra det via samma länk (gäller endast för deltagare som är 18 år eller äldre).  

Anmälningstiden för bygg- och rivlägret avslutas 15.5.  

Redigera din Kajo-anmälan r: 

 • Logga in i Kuksa (kuksa.partio.fi)   
 • Välj egna uppgifter uppe i det högra hörnet
 • Välj ditt eget namn
 • Välj fliken evenemang 
 • Välj redigera vid SP Finnjamboree Kajo 2022-evenemanget 
 • Välj i slutet av anmälningsblanketten de dagar då du deltar i bygg- och rivlägret 
 • Ifall du inte har anmält dig till den första lägerdagen, men vill stanna på lägret för invigningsfesten, välj också fredagen 15.7. Ifall du ännu övernattar och äter morgonmål, välj även lördag morgon 16.7.  
 • Ifall du inte har anmält dig till den sista lägerdagen, men tänker komma till lägret för avslutningsfesten och sista lägerkvällens kvällsmål, välj också fredag 22.7. 
 • Ifall du redan anmält dig till hela lägret eller fr 15.7, lö 16.7 och/ eller fr 22.7 i din ursprungliga lägeranmälan, välj inte dessa dagar på nytt. 
 • Kom ihåg att svara även övriga frågor som gäller bygg- och rivlägret.  
 • Spara dina svar. 

Ifall du har några frågor angående din anmälan, kontakta oss kajo2022@partio.fi

Skip to content