För kårer

Tredje lägerbrevet till kårer 29.11.2021

Brevet innehåller information om anmälningen och om andra saker som är bra att notera i kårerna före året är slut. Brevet var skickat till kårers chéfstrior och Kajare i sluten av november.

Tredje lägerbrevet till kårer 29.11.2021

Andra lägerbrevet till kårer 1.10.2021

Kårers chéfstrior och Kajare fick denna andra brevet till epost i början av oktober. Brevet innehåller mycket information, t.ex om lägerkårens bildande och uppdrag i lägerkåren. 

Andra lägerbrevet till kårer 1.10.2021

Första lägerbrevet till kårer 28.4.2021

Kårers chéfstrior fick första lägerbrevet till deras epost före Vappen. Brevet innehåller vikitigt information om till exempel kårers Kajo-kontaktperson Kajari

Första lägerbrevet till kårer 28.4.2021

Kajari - kontaktperson till Kajo

Alla scoutkårer som deltar i Kajo utser en av sina ledare till kårens ”Kajari” som fungerar som kontaktperson till Kajo. Kajarin tar emot Kajo-mejl, informerar kårens medlemmar om lägret och anmäler kåren till lägret. När det är dags kan Kajarin också hjälpa kårmedlemmarna med deras anmälan till lägret.

När kontaktpersonen valts tilldelas hen uppdraget i Kuksa. Hädanefter skickas Kajo-informationsbreven till Kajarins e-post. Vi hoppas att alla kårer har utsett Kajari senast den 30 maj 2021.  

Anmälningen av Kajari: Kårens medlemsregisteransvariga och chefstrion har rätt att tilldela ledaren uppdraget i Kuksa. Gå in på den valda personens profil, till fliken Medlemskap, välj Uppdrag och sedan Lägg till. Som organisation anges den egna kåren. Uppdraget finns i menyn under namnet Kajo 2022 kontaktperson Kajari.  

I september-oktober kommer Kajarin att kunna anmäla kåren till Kajo. I kåranmälan frågas om kåren deltar i Kajo eller inte samt bes om en uppskattning av antalet spejarscouter, explorerscouter, roverscouter och äldre ledare man tror att deltar. Uppskattningen kommer att hjälpa Kajos organisation att planerna lägret. Anmälningsinstruktionerna för kårerna och uppdragbehovet för lägerkåren kommer att specificeras innan kåranmälan öppnar.

På Kajo bor man i lägerkårer om cirka 100 personer. I samband med kåranmälan kan Kajarin också uppge vilken kår, eller kårer, man vill bilda en lägerkår med. Lägerkårerna bildar byar som i sin tur bildar Kajos sex underläger.  

När Kajarin anmäler lägerkårens sammansättning kan hen också meddela ifall kåren önskar bo tillsammans med internationella scouter. Om kåren från tidigare har en utländsk vänkår som ska bo i samma lägerkår kan man också meddela om det.    

Under våren 2021 samlas förhandsinformation in från utländska scouter om intresset för att delta i Kajo. Nu är det en bra tid att gräva fram kontaktinformationen till alla utländska scoutvänner och bjuda in dem till vårt storläger! Det enklaste sättet för internationella vänner att hålla sig informerade om Kajo är att anmäla sig till e-postlistan, som finns på Kajos engelskspråkiga sida.  

Hoppas att vi ser er kår på Kajo!

Bilder: Kristian Jokinen ja Susanna Mikander

Skip to content