Tillgänglighet

"Tillgänglighet" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Kajo är ett tillgängligt storläger

Vi har strävat efter att göra Kajo så tillgänglig som möjligt med tanke på lägerdeltagarnas många behov. För en del av oss är Kajo den första scoutlägerupplevelsen och för andra är detta redan den tionde storlägerupplevelsen.

Vi bygger Kajo på så sätt att bl.a. funktionshindrade personer har möjlighet att delta och att deltagarnas mångfald tas i beaktande på lägret.

I programdalarna finns det vid behov instruktioner med bilder. I kaféer, glasskiosker och butiken finns bildkommunikationstavlor. Invigningen och avslutningsfesten tolkas till teckenspråk.

Principer för tryggt utrymme

På Kajo följer vi respektfullt beteende gentemot varandra. På samma gång som vi uppmärksammar varandra just sådana som vi är, gör vi vår egen lägerupplevelse mest givande.

På Kajo får alla vara och bli hörda som sig själva.

 • Under Kajo ger jag inte utrymme för våld, mobbning eller diskriminering.
 • Jag är fördomsfri och lyssnar till allas åsikter.
 • På Kajo finns många olika deltagare och jag respekterar det. Jag ger alla utrymme att utrycka sig själv.
 • Jag förväntar mig inte att alla tänker lika eller kan göra samma saker som jag.
 • Jag respekterar allas personliga utrymme och gränser.
 • Jag bryr mig om och tar hand om mig själv, andra och omgivningen.
 • Jag skapar positiv atmosfär och god Kajo-anda omkring mig.
 • Jag är pålitlig

Våra målsättningar

 • Kajo ska vara tillgängligt för så många som möjligt, och Kajo ska nå en mångsidigare grupp av ungdomar än förut.
 • Kajo ökar sina deltagares förståelse av tillgänglighet och kårernas färdigheter att förverkliga scoutingen tillgängligt.
 • Kajo är språkligt tillgänglig, och lägervardagen går smidigt oberoende av språk eller kommunikationsmetod.
 • Handikappscouter och andra mångsidiga deltagare deltar i program som är avsett för alla deltagare. Ledare och eventuella assistenter hjälper att göra programmet passligt.
 • På Kajo tar vi olika åskådningar i beaktande.
 • Vi gör Kajo till så tillgängligt som möjligt, vilket hjälper funktionshindrade personer att delta. På Kajo har man möjlighet att låna olika hjälpmedel.

Kajo på teckenspråk

Kajos rop

Kajotaan -lägersångens refräng på teckenspråk

Underläger på teckenspråk

Tillgänglighetsgaranti

Tillgänglighetsgaranti gäller i situationer där lägerorganisationen inte kan svara på en deltagares tillgänglighetsbehov trots att det har försökts göra. Garantin gäller även i situationer där deltagaren behöver en assistent till lägret men det blir omöjligt att få en.

En assistent eller tolk med på lägret

Assistenter och tolkar som kommer med på lägret har möjlighet att söka om befrielse från lägeravgiften.

Man kan ha behov för en assistent eller tolk på grund av exempelvis fysiska, psykiska eller kommunikativa svårigheter.

Lägerkårer

Lägerkårerna tar hand om sina medlemmar på så sätt att alla kan känna sig trygga, accepterade och trevliga. I planeringen av sovningsarrangemang tas exempelvis könsmångfalden i beaktande. Lägerkårer har rätt till att redigera program- och uppdragstidtabeller för personer med specialbehov. Lägercoacherna hjälper vid behov.

Testa på -lägret

Under Kajo förverkligas även ett Testa på -läger, som möjliggör för 100 ungdomar att bekanta sig med scouting i två dygn. Viss kommer du ihåg att vara till hjälp, ifall du märker att någon annan inte ännu vet hur man fungerar på storläger eller behöver annan hjälp.

Tillgänglighetens tält

I slutet av lägerrakan på Kajo, bredvid Välähtämös program-område finns Tillgänglighetens tält som är öppen för alla.

Här hittar du bl.a.:

 • Infopunkt för tillgänglighet och mångfald
 • Tillgänglighetens verksamhetsbana
 • Sinnes-workshop
 • Program som riktar sig till rörelsehindrade
 • Utbildnings- och workshop-området
 • Service- och lånepunkt för hjälpmedel
 • Hjälp vid akuta översättningsbehov

Syftet med Tillgänglighetens tält är att erbjuda program både enligt schema och non stop, för småttingar såväl som vuxna, varje dag under lägret.

Här får du med funktionella metoder lära dig om tillgänglighet, till exempel genom att prova att ta dig gram med olika hjälpmedel, söka fram information om hur man beaktar speciella behov inom scouterna och prova olika alternativa sätt att kommunicera.

Telefonnummer till Tillgänglighetens tält (Saavutettavuuden Savu) under lägret: 040 3676626. Du kan ringa eller skicka sms till numret för att fråga om tillgänglighet. Från Tillgänglighetens tält får du även stöd och tips om användning av kommunikationsmetoder som stöder eller ersätter tal, och allmänt om kommunikation.

Tillgänglighetens tält är i regel öppen kl. 9-20.

Noggrannare öppethållningstider och veckoprogram hittas i Tillgänglighetens tält och i lägerappen Lux.

Skip to content