Program

"Program" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print

Kajo har sex programdalar fulla med toppenprogram. Därtill kommer ännu lägrets alla popup-program och upplevelserika stora gemensamma program, så det finns mycket att se och uppleva!

Action-dalen

I Kajos Action-dal är det full fart! Hur låter det med en skulpturtävling, jamesbond-liknande stunttrick eller klättring bland trädtopparna? Är du med på att spela hungerspel eller åka på en polarexpedition? Det här och mycket annat finns på idélistan för action-dalen. Även om namnet på dalen för tankarna till svettig motion och pulshöjande rysare, finns det lämplig action för alla och envar i dalen. Programmet är indelat i en fysisk del och i tankeuppgifter där man får gnugga geniknölarna. Det viktiga är att lägerdeltagaren både ensam och tillsammans med andra får utmana sig själv att testa sina gränser och uppleva något alldeles unikt!

Battle-dalen

I Battle-dalen kan man tävla, delta i frågesporter och kämpa i nästan hundra olika grenar. I grenarna får många inspiration av tävlingsprogram som är bekanta från tv. Hur tror du att du klarar dig som Mästarnas mästare, Survivor eller i Lyckohjulet? Samarbete är det viktigaste, och naturligtvis att vinna över grannpatrullen.

Livsdalen

Hur har vi hamnat här 3,6 miljarder år efter livets uppkomst? Vad finns det för ekosystem på den här planeten och hur fungerar de? Och vad betyder de för människan? I Livsdalen gör vi en djupdykning i ekosystemen, bygger nya livsmiljöer och funderar på hur vårt liv hänger samman med andra organismer. Kom och ta reda på hur och varför livet fungerar!

Heurekadalen

I Heurekadalen handlar allt om undersökningar, experiment och nya insikter! Dalen ger deltagarna upplevelser som gäller vardagliga fenomen och vetenskapliga teorier – den här dalen är till för alla uppfinnare och galna professorer!

Fredsdalen

I växelverkan mellan människor uppstår det ibland motsättningar och konflikter som borde lösas på så fredliga sätt som möjligt och utan värre tumult. Vad betyder rättvisa? Hur kan man respektera alla? I Fredsdalen går vi på äventyr och löser problem i en mångskiftande värld. Deltagarna agerar detektiver som får ta reda på vad som hänt och medla i konflikter.

Framtidsdalen

Scouternas vision är att ge varje ungdom de kunskaper som krävs för att förändra världen. Vilka scoutkunskaper och styrkor kommer att krävas i världen i framtiden? I den här dalen krävs mod att fråga, ifrågasätta och föreställa sig sådant som ännu inte hänt. Scouterna kan få till stånd en förändring!

Skip to content