Program

"Program" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Kajos program består av sex programdalar fulla av toppenprogram, friformat Välähdys-program och upplevelserikt gemensamt program. Det finns mycket att se och uppleva!

Program för åldersggrupperna

På Kajo har alla åldersgrupper möjlighet till att delta i program och att uppleva det fröjdefulla Kajo!

Programmet för spejarscouter

Programmet för spejarscouter består för det mesta av programdalar, vartill spejarscouterna har även möjlighet till att delta i vissa Välähdys-program. För spejarscouter ordnas även två discokvällar samt en avslutningsdisco.

Programmet för explorerscouter

Programmet för explorerscouter består av programdalar, Välähdys-program, stora gemensamma program och två dagars uppdrag. Explorerscouten deltar i programdalarnas program och uppdraget tillsammans med sin patrull.

I uppdraget har explorerscouten möjlighet till att utveckla sina färdigheter i växelverkan samt lär sig genom sitt särskilda uppdrag vad lägervardagen består av och vad vi alla kajoiter spelar för roll! Det finns uppdrag i såväl programdalar, kök & service som i kommunikation & marknadsföring.

Explorerscoutspatrullen får instruktioner till sitt uppdrag och behöver inga tidigare specialkunskaper, men vi strävar efter att ta i beaktande eventuella specialkunskaper som ingetts i uppdragsmaskinen. Vi har också tagit i beaktande explorerscoutens övriga önskemål om patrullen. Det har ändå varit svårt att uppfylla alla önskemål av scouter som ligger geografiskt långt borta från varandra.

På grund av uppdraget har explorerscouten inte nödvändigtvis möjlighet till att delta i alla programdalar. Uppdragsturen kan ta mellan några timmar till åtta timmar och kan äga rum i två delar under dagens gång. Alla uppdragsturer innehåller pauser.

Explorerscouter som har ett heltidsuppdrag delas också upp i patruller men följer naturligtvis sitt uppdrags tidtabell.

Programmet för roverscouter

Circa 75 % av roverscouternas lägervecka tas upp av uppdraget, och under resten av tiden tillbringar roverscouten i programdalarnas roveraktiviteter eller Välähdys-program, som bäst passar hens tidtabell. Roverscouter har även möjlighet till att delta i kvällspartyn.

Programdalarna

I dalarna är så gott som alla aktiviteter huvudsakligen riktad åt spejar- och explorerscouter. Även roverscouter, äldre ledare och barn under målgruppsålder har möjlighet till att komma och prova på programutbudet. Ifall uppgifterna i dalarna känns för enkla, kan man oavsett åldersgrupp välja även den svårare Säihke-nivån, där man får mera utmaningar.

Finns det tillgängligt program för t.ex. rörelsehindrade?

Största delen av programmet är på många sätt tillgängligt och det finns något att göra för alla i varje programdal. Det kan vara att man inte kan delta i varje kontroll, men vi strävar efter att informera om dalarnas tillgänglighet genom lägerkartan / dalinfon så att var och en har möjlighet till att planera en kiva dag i programdalen för sig själv.

LIVSDALEN

Livet hade sin början för  3,6 miljarder år sedan, men hur har vi hamnat från den tiden till nutiden?

Dalen delar sig i fem olika temaområden, vari det finns något för alla att undra och uppleva. I livscirkeln bekantar man sig med olika ekosystem, bygger nya livsmiljön och funderar på hur vårt liv är kopplat till andra varelsers liv. Dyk under vattenytan bland planktonens virvlar i vattentemat, stig på scenen och påverka livet i samhället, bli kär i människokroppets underlighet och sinnets mångfald i människotemat, smält in i cellernas värld och lös gåtor i mångfalds- och klimat-teman bland livets legon.

Genom våra aktiviteter upplever du allt från det genetiska arvet till planetariska system och från ett livligt stadsliv till bergstoppar. Du kan med en kamera se på Evois undervattensliv, bekanta dig med ditt eget genom, spela bordspel lika stora som människor, se trögkrypare och vila i ett skogsvardagsrum.

Kom alltså att ta reda på hur och varför livet fungerar!

TAPPERDALEN

I Tapperdalen upplever du glädje och en smula roliga utmaningar. Ta reda på hur du tillsammans med din patrull klarar dig av labyrintkrig, hur långt du kan kasta saker och vad än det finns på rambobanan. Är du tapper nog för vattenäventyr eller bågskjutning? Man kan vara tapper genom att göra eller uppleva, men det viktigaste är att våga göra sitt bästa både ensamt och tillsammans. Mitt på en programdalsdag full av aktiviteter har du även möjlighet till att träna på skogsgymmet, bekanta dig med en miniatyrvärld av lägerbyggnader eller ha det roligt i Kanttilandia. Det finns något för alla, men här funderar vi inte för länge utan dykar in i actionen!

KAMPDALEN

I Kampdalen får du tillsammans med dina vänner tävla i god anda, med dokusåpatema. Utmana dig själv fysiskt i ninja- och balansuppgifter eller låt din kreativitet flöda på Hela Kajo bakar- och Top Model-kontrollerna. Fiffighet kan vara av nytta då ni försöker få gummiankorna omkull och vad vore ett scoutläger utan ett hoppslott?

Ifall tävling inte är din grej så kan du alltid ta dig en sväng till Mökkipiha för att lugnt spela eller sitta i Keskusaukion Kisakatsomo för att beundra i realtid hur de andra klarar sig. I slutet av dagen får vi veta vilken patrull som haft smidigast samarbete och vem som överträffat sig själv och kanske samtidigt lärt sig något nytt.

I Tapperdalen samlar man poäng för patrullen och därför är största delen av uppgifterna gemensamma för patrullen. Ibland kan det även förekomma individuella prestationer, men även i dem är patrullen med och hejar. Ifall uppgifterna känns för lätta, kan man oavsett åldersgrupp även välja den svårare Säihke-nivån så får man mera utmaningar.

FREDSDALEN

Korruption, konflikter och komplotter – av dem består Kajos Fredsdal! Stig in i en reporters skor och ta reda på vad det är som på riktigt händer i samhället? Vem har makten och vem tar del i den? Är alla ärliga och på den goda sidan? Kan vi tillsammans hitta en lösning på situationen på ett fredligt sätt?

Dagen i Fredsdalen börjar när reportrarna samlas till ett pressträff på huvudscenen för att höra dagens största nyheter. Det är en protest på gång, men vad är det för skumt som händer? Från pressträffet går reportrarna på äventyr patrullvis runtom i dalen och löser mysteriet.

Fredsdalen är indelad i fyra huvudställen – Mediahuset, Demonstrationen, Fristaden och Statens kontor. På ställen finns olika uppgifter. Genom att lösa dem får er patrull tips och ledtrådar om de skumma händelserna. I dalens aktiviteter får du testa och utveckla olika färdigheter – genom att göra, diskutera och fundera kan man komma väldigt långt! Kanske får du en burk målfärg i handen, kanske hör du musik i öronen eller kanske hittar du en bandspelare framför dig. Kom dock ihåg, att en reporters bästa verktyg är att fråga.

Hoppa in i Fredsdalens spännande värld, ta reda på komplotten och bekanta dig med fredens olika element!

 OBS! I dalen används ActionTrack-appen, vilken rekommenderas att ha nedladdad i god tid på åtminstone en av patrullens smarttelefoner.

FRAMTIDSDALEN

I Framtidsdalen behandlar vi centrala framtidsteman med lägerdeltagarna som har möjlighet till att gå på framtidens olika stigar och göra funktionella val.

Framtidsstigarna är:

 • cirkulär ekonomi
 • mat
 • teknologi
 • framtidsfärdigheter
 • samhälle
 • miljö

På miljöstigen avgår deltagarna på äventyr i en labyrint och på samhällsstigen bygger de en stad från framtiden. På cirkulär ekonomi -stigen funderar man på val genom spel och hantverk. På framtidsfärdighetsstigen får varje deltagare hitta sina egna styrkor och arbeta med färdigheter inför framtiden. På teknologistigen bekantar vi oss med teknologin som möjliggör framtiden. Därtill får vi på Framtidsdalens Raffu-scen höra olika experter som en del av Ekon från framtiden -programmet.

Mitt i Framtidsdalen finns Framtidsarenan. Där får deltagarna tiillbringa tid i mera kortvariga aktiviteter och samtidigt reflektera kring vad de fått uppleva och lära sig på dalens stigar. Meningen är att ge dalens deltagare en känsla av hopp och kunnighet.

Vår slogan är ”Framtiden byggs idag”. Vi vill meddela att var och en har möjlighet genom sina dåd till att påverka sin egen och den gemensamma framtiden, och att vanliga människor bygger framtiden med långsiktig ihärdighet. Vi vill främja realistisk optimism om framtiden, stöda framtidstron och stärka de ungas motståndskraft. Samtidigt stärker vi den värdegrund som Finlands Scouter delar.

Välkommen till framtiden!

TANKEDALEN

Tankedalen erbjuder sina deltagere upplevelser av vardaglida fenomen i fyra olika temaområden. Dalens temaområden är energi, mekanik, digi och material. Dalens temaområden innehåller många olika kontroller där deltagaren har möjlighet till att lära sit och uppleva nya saker genom konkreti och teori.

Energiområdet gör det bekant hur el och elproduktion fungerar. På mekanikområdet tar man reda på hur många olika sätt man kan lyfta saker. På digiområdets kontroller dyker man in i programmeringens värld genom olika övningar. Om material lär man sig vad än är lätt, möjligt, svårt och omöjligt. Varje temaområde innehåller en del kontroller så det borde finnas tillräckligt att välja mellan!

Som motvikt till att lära sig nytt så släpper vi också loss exempelvis genom att skjuta med katapult, vartill det kan även finnas överraskningsprogram utanför temaområden!

Välähtämö och välähdys-program

Välähtämö är nästan som Narinken på Kajo: den befinner sig i korsningen mellan lägrets största vägar och där kan man stöta på något nytt varje dag. På Välähtämö-området kan särskilt explorer- och roverscouter samt äldre ledare hitta något intressant, roligt och nyttigt att göra under hela lägerdagens gång.

VÄLÄHTÄMÖ

På Välähtämö-området finns det

 • Välähtämös mottagningspunkt Respa
 • Välähdys-program
 • Lotsning
 • Mötande fritid
 • Tillgänglighetens tält
 • Parempi lippukunta – tips och idéer till scoutkårsvardagen
 • Lounge för internationell scouting
 • Ett heligt rum

Välähtämös mottagningspunkt Respa fungerar under Monumentet. I Respa kan du alltid hitta nyaste information om lägerdagens programutbud. Respa kan också berätta dig om program som äger rum annanstans på lägerområdet som till exempel ledarvårdsprogram och programdalarnas utbud för roverscouter och äldre ledare. Respa hjälper också dig att hitta den rätta personen i Välähtämö som kan bäst svara på din fråga.

Välähtämö erbjuder även möjlighet att ordna program exempelvis bara på en dag om det finns ledigt i tidtabellen och tälten på området. När du absolut måste få hålla en jongleringskurs åt andra eller vill ordna en internationell kortspelstund med dina nya internationella scoutvänner, kom och meddela Respa så hittar vi en lösning!

Kort och koncist: Om du inte har något att göra under Kajos gång, vill ordna program för andra eller lära dig något nytt, kom till lägermonumentet!

VÄLÄHDYS-PROGRAM

Välähdys-program betyder allt program som inte äger rum i programdalar eller på programscenen. Man kan delta i Välähdys-program när det passar bäst under lägerdagen. Välähdys-programs målgrupp är explorerscouter och äldre, men vi välkomnar även spejarscouter eller yngre deltagare med sina vårdnadshavare.

Det finns mångsidigt om Välähdys-program:

Hoppteamet arrangerar motionsinriktade och sportiga stunder under lägerdagens gång: allt från gymnastik på morgonen till dans mitt på dagen, avslappning på kvällen och orientering på natten.

Skojteamet erbjuder möjlighet till handarbeten som till exempel kabelslagning och träsvarvning, och ser också till att köandet, som är oundvikligt på ett storläger, blir en smula mer underhållande.

Det andliga teamet ser till att Kajos åskådningsfostran är i goda händer, vare det fråga om ens egen åskådning eller att bekanta sig med andra världsåskådningar.

Därtill kan du i Välähtämö hitta radioscouter som genom Kajos radiovågor är i kontakt med andra scoutländer.

Folket från Välähtämö rör sig även runtom på lägerområdet och besöker också underläger och lägerkårer. Lättast kan du förstås hitta oss i Välähtämö.

Noggrannare information om det dagliga Välähtämö-programmets innehåll kan du hitta i Respa som ligger under lägermonumentet.

(Bland annat dessa ord kan ha att göra med utbudet: smörgåsvals, reparbeten, lägertriatlon, akatistos, vävstol, softistystnad, mast. Du får själv gissa, hur!)

I tillägg till ledda och självständiga aktiviteter besöks Välähtämö av jättekloka och kivoga personer som man kan gärna prata med eller fråga med till Välähdys-program.

Identifiering och erkännande av kunnande är på toppnivå hos scouterna. I Välähtämö hittar du de personer som kan bäst svara på alla möjliga frågor om det. Om du till exempel vill få kunskapsmärken eller ta nytta av vad du gör på Kajo i skolan, lönar det sig att komma till Monumentet.

Lotsningen äger huvudsakligen rum i underläger runtom i Evois. Om lotsningen på eller utanför Kajo intresserar dig så kan du hitta jättekloka personer att diskutera med i Välähtämö.

Personer från bemötande fritid vandrar runt lägerområdet och Välähtämö och hjälper gärna alla deltagare. Om din kompis blev fast i sitt uppdrag eller inte blev intresserad av just din favoritaktivitet, kan du låna en ny kompis från Välähtämö. I båda två av Lägerrakans ändor kan du hitta bemötningsställen i husbilar där du kan hänga hur som helst.

TILLGÄNLIGHETENS TÄLT

Bredvid Välähtämös program-område finns Tillgänglighetens tält som är öppen för alla. Här hittar du bl.a.:

 • Infopunkt för tillgänglighet och mångfald
 • Tillgänglighetens verksamhetsbana
 • Sinnes-workshop
 • Program som riktar sig till rörelsehindrade
 • Utbildnings- och workshop-området
 • Service- och lånepunkt för hjälpmedel
 • Hjälp vid akuta översättningsbehov

Tillgänglighetens rök är i regel öppen kl.9-20. Noggrannare öppethållningstider och veckoprogram hittas i Tillgänglighetens rök.

3 stora gemensamma program

Under lägret arrangeras tre stora gemensamma program: invigning, mid-fest och avslutningsfest. Programmen är menade för hela lägret. Berättelsen som börjar vid invigningen knyter ihop programmen och lägret till avslutningsfesten. I de gemensamma programmen utlovas fina upplevelser, skänkta till oss via skådespelare, musik, dans och ljud- världen, utan att glömma ljusshowen och festivalstämningen!

Invigningen och avslutningsfesten arrangeras på huvudscenen, förflyttning dit sker underlägervis. Till de gemensamma programmen lönar det sig att ta med sig kläder enligt väder, sittunderlag och dricksflaska. Därtill tas CD-skivan som nämns i packningslistan med till invigningen.

MIDFESTEN

Inför midfesten laddar deltagarna applikationen ActionTrack ner till sina telefoner, med hjälp av den förverkligas en interaktiv helhet i Evois natur. Midfesten avslutas vid sjöscenen. Vid midfesten spelas ett terrängspel som involverar hela lägret. Ladda ner gratisapplikationen ActionTrack på din smarttelefon från applikationsbutiken: Google Play & App Store.

Före lägret kan man delta i förhandsspelet i ActionTrack-appen. Där kan du testa hur appen funkar och njuta av friluftslivet! Förhandsspelet är snabbt och enkelt att spela. Den bästa delen är att man kan vinna lägerprodukter genom att spela förhandsspelet!

Du kan spela förhandsspelet genom att mata in denna kod i appen: 5358d390

Gemensamma upplevelser

Det finns också mycket annat att uppleva tillsammans på Kajo!

LÅT DET LJUDA -MENINGSFULLA LÅTAR!

På Raffus scen ekar allsånger och vi jammar till bandets ackompanjemang. Låt det ljuda! – allsångstillfällena är på söndagen och torsdagen efter mid-dag samt under besöksdagen, på tisdag morgon- och eftermiddag. Ta med din kompis för att tillsammans för att sjunga och njuta av musiken. Välkommen!

PARTY

Börjar det redan klia i partykroppen? Äntligen efter en lååång väntan är det möjligt att slänga klackskorna eller Evois-dammiga crocs i taket! Det erbjuds partymusik på festivalnivå, nya vänner och bra stämning!

 • Det kommer att finnas loungeplatser där du kan chilla och få lugn och ro om du behöver det
 • Alla åldersgrupper kan delta i partyn, I nedanstående tabell anger vi vilken åldersgrupp en specifik kväll är avsedd för
 • Partyt på den sista kvällen är avsedd för alla oavsett åldern och börjar omedelbart efter avslutningen
 • Mobilkaféet tar hand om övriga partyserveringar
 • I tillägg till partyn i den nedanstående tabellen arrangeras ett eget disco för enbart spejarscouter på mån och ons kl. 18.30–20.30 (DJ Elliot)!
 • Övervakningsskyldigheten för vad spejarna och explorerscouterna håller på med vilar på lägerkåren; vi kontrollerar inte separat berättigandet till inträde vid huvudscenen
 • Festvärden och uppvärmings-DJ:n för varje kväll är bekant för många, scout-DJ:n Jangler!
 • Alla partyn äger rum på huvudscenen.

 

LÖ 16.7. kl 21–24 MÅ 18.7. kl 21–24 ONS 20.7. kl 21–24 FRI 22.7. kl 22–24
GALET REJV!DJ Orion (YleX), visuals: Folded Visuals

Showmannen DJ Orion som är bekant från fredagkvällen på YleX kommer och underhåller scouterna med sin mångsidiga utbud på elektronisk musik. DJ Orion, som utan tvivel är den mest bekanta i sin genre, har även varit med på Kilke och Roihu.

BANDKVÄLL!Besvärsbandet av Gardets Musikkår

Besvärsbandet av Gardets Musikkår är redan bekant från många scoutevenemang. Utbudet av aktuella hitlåtar i cover-versioner och den energiska shown gör säkert alla nöjda!

RETRODISCO!DJ Tony (HitMix)

DJ Tony är en av landets mest bekanta DJ som fokuserar sig på 90-talet och annan retromusik. DJ Tony har också gästat under årens gång i Oku Luukkainens och Matti Airaksinens populära retroradio-program. 30 års erfarenhet syns och hörs.

AVSLUTNINGSDISCO!DJ Sampl & DJ Jangler, visuals: VJ Indigo

DJ Sampl som vunnit FM som DJ är en absolut proffs bakom disken. I sin kalender har han nästan 200 gig per åri nattklubbar, bröllop, mässor, företagsevenemang, festivaler och även i Tapparas spel som deras officiella DJ. En ojämförbar proffs.

Explorer-, roverscouter & äldre ledare Explorer-, roverscouter & äldre ledare Roverscouter & äldre ledare Spejar-, explorer-, roverscouter & äldre ledare

 

Utöver detta så har spejarna egna åldersgruppsdiscon måndag och onsdag kl 18.3020.30.

CULTURE BASH -KVÄLL

Är du intresserad av nya scoutlekar och vanor? Skiljer sig scouttraditio-nen åt på andra sidan Finland eller världen? Culture Bash är en kväll, där du får besöka andra underlägers lägerkårer, grupper och kv-gupper (internationella grupper) och du får möta scouter frånolika delar av världen och Finland. Evenemanget arrangeras söndagen 17.7. mellan middagen och kvällsmålet, då kan du cirkla runt för att bekanta dig med verksamhetspunkterna. Välkommen med!

Skip to content