Kontakt

Har du frågor om Kajo eller behöver du ta kontakt med Kajo-organisationen? Mejla då Kajo på: kajo2022@partio.fi. E-postmeddelandena besvaras på vardagar.

Kajos organisation består av olika avdelningar. Varje område leds av en eller två ledare. Om du är intreserad av en uppdrag om ett viss ämne eller vill dela dina idéer, kontakta avdelningschefen.

Lägerchefer

Janne och Kerttu leder hela finnjamboree-projektet.

 

Janne Costiander
lägerchef
janne.costiander@partio.fi

Maria ”Kerttu” Nikkari
lägerchef
maria.nikkari@partio.fi

Upplevelse

Upplevelse tar hand om Kajos kommunikation och marknadsföring, tjänstedesign, story, låt och arkitektur samt plan. Upplevelse tar också hand om lägrets försäljningsställena och lägerprodukter samt planerar och skapar hela lägrets gemensam program liksom invigning och avslutning.

 

Anna Enbuske
uplevelseschef
anna.enbuske@partio.fi

Minna Martikainen
uplevelsechef
minna.martikainen@partio.fi

Fostran

Fostran avdelningen tar hand om programdalarna samt fritid aktiviteter och Akatemia som gör lärande synlig. De också tar hand om att alla åldersgrupper få program, stöd och styrning under lägret.

 

Aino Pohjanvirta
fostranchef
aino.pohjanvirta@partio.fi

Matsku Salminen
fostranchef
matsku.salminen@partio.fi

Deltagare

Deltagare avdelningen tar hand om bland annat underläger, internationella teamet, tillgänglighet, svenska, församlings kontaktpersoner, social säkerhet och deltagare logistik.

 

Katriina “Kake” Rauman
deltagarechef
katriina.rauman@partio.fi

Service

Service tar hand om bespisning, lägerområdet infrastruktur, underhåll, säkerhet, sjukvård och räddning samt lägers intern logistik. Avdelningen också koordinerar byggandet och rivningen av lägret, bjuder informationshantering och digitala tjänster samt koordinerar lägerkontorer.  

 

Antti Matikainen
servicechef
antti.matikainen@partio.fi

Jenna Kankaanpää
servicechef
jenna.kankaanpaa@partio.fi

Resurs

Resursavdelningen tar hand om projektets HR och ekonomi, ordnar upphandlingar, godslogistik, lager och återförsäljning av varor. De också koordinerar partners och företagssamarbete, håller fram hållbarhet och miljöfrågor, koordinerar besöksdag och inbjuda gäster samt samlar in feedback och analyserar data.

 

Joonas Hirn
resurschef
joonas.hirn@partio.fi

Projektledare

På Finlands Scouters kontor stöder projektkansli frivilliga som gör lägret. Projektledare tar hand om projektkansli.

 

Ville Pentti
projektledare
ville.pentti@partio.fi

Skip to content