Hälsosäkerhet

"Hälsosäkerhet" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Hälsosäkerhet på Kajo 

Scouterna har en lång tradition av att ordna stora läger för stora folkmassor. Lägersjukvården tar hand om både första hjälpen och hälsovård under lägret. Dessa roller bemannas av sjukvårdspersonal som har möjlighet att behandla deltagarnas akuta besvär från mindre sår och inflammationer till även större sammanbrott och sjukdomar. Uppföljningsvård kommer att ges på lämplig ställe vid behov. 

Hygien 

Liksom på alla scoutläger tar vi hand om hygien på Kajo. Även om lägret är i mitten av skogen, finns det tillräckligt med handtvättpunkter och handdesinfektionsmedel finns alltid tillgängligt i både programmen och boendeområdet. Varmt vatten finns alltid för att diska efter maten. Vi instruerar varje deltagare om hälsosäkerhet och hygienrutiner så att vi kan skydda oss själva och varandra. 

Kajo och corona 

Vi, donare av Kajo, har fullt förtroende för att Kajo kommer att genomföras som planerat. Lägerorganisationen följer coronasituationen noga och funderar på hälsosäkra metoder för att möjliggöra lägret.   Enligt Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter rf:s styrelses linje kommer man på finnjamboree Kajo att granska coronapass av alla över 16-åringar, ifall saken är aktuell vid tidpunkten då lägret ordnas, och ifall lagstiftelsen då möjliggör granskning av coronapass. Det rekommenderas att alla Kajo-deltagare tar ett coronavaccin. Om evenemanget måste ställas in eller avbrytas på grund av corona eller av någon annan överraskande anledningen kommer deltagarna att återbetalas deltagaravgiften minus den del som redan är ansluten till ordnandet av evenemanget och som inte kan återkrävas från betalningsmottagaren eller i slutändan från försäkringsbolaget.

Hurdana är symptomen som coronaviruset orsakar?

Coronavirusets symptom kan vara:

 • huvudvärk
 • störningar i lukt- och smaksinnet
 • snuva, nästäppa
 • hosta
 • andnöd
 • kraftlöshet, trötthet
 • muskelvärk
 • halsont, strävhet i halsen
 • feber
 • illamående, kräkningar
 • diarré

Enbart på basen av symptom kan man inte avgöra ifall luftvägsinfektionen orsakats av coronavirus eller något annat virus eller en bakterie.

Vad gör jag, om jag misstänker att jag eller min kompis har korona?

Om du märker hos dig själv symptom som hör till corona, sök dig till närmaste förstahjälppunkt. Där utvärderas dina symptom och övervägs ifall du behöver söka dig till ett coronatest på lägret.Coronatestning under lägret sker i lägersjukhuset, på basen av en läkares omdöme. Lägersjukhuset förfogar över testerna, varav svaret fås på ungefär 20 minuter, alltså då man väntar. Vidare instruktioner får du från lägersjukhuset.

Om din kompis känner, att hen håller på att bli sjuk, uppmuntra hen att söka sig till lägrets förstahjälppunkt. Kom ihåg, att många slags saker kan orsaka coronaliknande symptom. Vi kan vara allergiska mot någon växt eller dammande sandvägar kan orsaka coronaliknande symptom hos oss. Vi låter var och en själv uppskatta sina egna symptom, istället för att anta att alla symptom är ett tecken på corona. Att anta lämpar sig inte annars heller in på hur vi fungerar på Kajo, utan vi litar på varandra.

Det är lägrets sjukvårds uppgift att uppskatta vad som ska göras i hälsosituationer.

Vad, om jag utsätts för corona?

Just nu säger instruktionerna att du inte behöver stanna i karantän. Följ ändå med ditt mående. Ifall du märker att du utvecklar coronarelaterade symptom, sök dig till förstahjälppunkten.

Vad, om jag insjuknar i corona?

Ifall du får ett positivt testresultat hos lägrets sjukvård, eller du testar dig själv positiv med ett hemtest du skaffat på apoteket, har du tyvärr insjuknat i corona. Sträva till att undvika kontakter efter att du fått resultatet och använd i mån av möjlighet munskydd. Eftersom de som insjuknar i corona just nu instrueras att stanna minst fem dagar i karantän och Kajo räcker enbart nio dagar, så bör du åka hem för att få slut på sjukdomen. Anmäl ditt insjuknande till din lägerkår och din uppdragsgivare. Vuxna arrangerar själv sin hemfärd, lägerkårens ledare hjälper barn och unga. Hem åker man alltid med en på egen hand arrangerad skjuts.

Hur hålls jag frisk på Kajo?

En god personlig hygien är det allra viktigaste. Tvätta alltid dina händer med vatten och tvål då du besökt wc, innan måltiderna och då, när de är smutsiga. Använd handsprit då du anländer till måltiderna, programdalarna, butikerna och kioskerna. Hosta alltid i ditt eget armveck eller i en näsduk.

Var kan jag tvätta händerna?

Det är möjligt att tvätta händerna med vatten och tvål på flera ställen under Kajo. Du hittar tvättställen bredvid wc och i samband med köken samt vid lägerrakan, programdalarnas portar samt bredvid kaféerna. Handsprit erbjuds på Kajo till alla. Det är ett bra sätt att alltid tvätta händerna, så när du möter möjligheten: tvätta antingen med vatten eller med handsprit. Om möjligt, så kan du bära med dig en liten handspritförpackning.

Behöver jag använda munskydd?

Den nationella rekommendationen att använda munskydd har upphört, så under Kajo behöver vi inte använda munskydd i någon situation alls. Ifall du ändå insjuknar eller upplever symptom som passar in på corona, så lönar det sig att bära munskydd, tills ditt tillstånd klarnar. Vi rekommenderar att du använder munskydd när du rör dig på lägerområdet, ifall du insjuknat. Ifall du upplever att du vill använda munskydd, så är det möjligt och tillåtet i alla situationer.

Stöd för psykiskt välbefinnande  På Kajo satsar vi också på deltagarnas mentala säkerhet. Det finns ett nätverk av professionella inom mentalvården som går in i lägerområdet och ge en lågtröskelmöjlighet för diskussion. På Kajo vill vi satsa särskilt på barn och ungas välmående, så att alla på lägret har det bra. Du kan läsa mer om psykisk trygghet från Kajo-bloggen: Trivsel och trygg Kajo.  Läs hur framgångsrikt Ledareldar 2021 genomfördes mitt under en coronapandemi utan exponering eller infektion (på finska). 

Skip to content