Familjedeltagare

"Familjedeltagare" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Traditionellt sett har alla åldersgrupper från spejarscouter uppåt kunnat delta i storlägren. Så är det också på Kajo, vars främsta målgrupp är spejarscouter, explorerscouter och roverscouter. Anledningen till denna begränsning är fortfarande densamma som under tidigare läger. För de yngre deltagarna är en vecka en lång tid att vara borta hemifrån. För också många spejarscouter är storlägret första gången som de är borta hemifrån utan sina föräldrar under en längre tid.

Nyaste information om familjers tjänster, program, logi osv.  hittar du på finska: https://kajo2022.fi/osallistujille/perheille/

Om du behöver hjälp på svenska, kan du skicka e-post till kajo2022@partio.fi

Även om det känns lockande att ordna ett stort evenemang för alla åldersgrupper samtidigt, är detta inte möjligt på grund av bristande resurser, varav den främsta är den otillräckliga infrastrukturen i Evois.  Lägerdeltagandet borde i så fall ske etappvis för att alla skulle rymmas med och det skulle behövas betydligt fler frivilliga för att ordna program för alla åldersgrupper.

Den här begränsningen betyder dock inte att inte yngre deltagare är välkomna till Kajo med sina föräldrar. Familjer har alltid deltagit i storlägren och Kajo är inget undantag.  Många av ledarna som nu genomför och möjliggör lägret har oförglömliga minnen av storlägren och nu har också deras barn och barnbarn möjlighet att skapa egna minnen från Kajo.

Var övernattar familjerna på Kajo? 

Familjer bor på lägerområdet i det gemensamma tältområdet där det ordnas olika typer av service som är viktiga för barnfamiljer. Exempel på sådana är bl.a. möjligheten att värma mat och tvätta de minsta deltagarnas rumpor. Det är också möjligt att bo tillsammans med den egna scoutkåren, om det känns som ett mer fungerande alternativ.

Varför har Kajo inget daghem? 

I fråga om familjeservicen tar Kajo ett steg närmare den modell som användes under Kilke och Tarus. Den största skillnaden jämfört med servicen under Roihu är att det inte erbjuds daghemsservice under Kajo. I praktiken betyder detta att scouter som deltar i lägret tillsammans med sina barn i spejarscoutåldern självständigt ska ordna omsorgen av sina barn under lägret.

Vi har valt denna lösning efter att ha bekantat oss med rapporterna från tidigare läger och genom att intervjua scouter som har familj om deras erfarenheter. Motiveringarna till beslutet har sammanställts nedan.

Lägerdagvård passar bara för en del av barnen. Situationen är annorlunda än i ett bekant daghem på hemorten, där rutinerna, platserna, barnen och vårdarna är de samma. Erfarenheterna har visat att lägerdagvården passar bäst för lite äldre barn och dagvård innebär att det finns färre mänskliga resurser än tänkt för lägeruppdragen. För lite äldre barn erbjuder Kajo olika sysselsättningsidéer, programmöjligheter och material kring vilka dagsrutinen på lägret löper smidigt under tillsyn av en ansvarsfull vuxen.

Kan jag ta emot ett uppdrag fast mitt barn är med på lägret? 

Jo, det finns flera möjligheter. Nedan ges några exempel på hur barntillsynen kan ordnas under lägret. Flera scoutfamiljer, scoutkårer eller t.o.m. den egna kretsen kan delta i arrangemangen. Man kan också locka med sig mor- eller farföräldrar och vänner som är intresserade av att uppleva pulsen i ett storläger i egenskap av barnvakt. När datumet för Kajo närmar sig kan också lägerorganisationen hjälpa till med att sammanföra familjer som sinsemellan kan ordna barntillsynen.

  • Exempel 1: 2 vuxna och 3 barn deltar i Kajo. De vuxna tar emot ett gemensamt uppdrag som sköts turvis medan den andra föräldern sköter barnen.
  • Exempel 2: 3 vuxna och 7 barn deltar i Kajo. En av de vuxna sköter barnen under hela lägret och de två andra arbetar med lägeruppdrag.
  • Exempel 3: 2 vuxna och 2 barn deltar i Kajo. Den ena vuxna har ett fostransuppdrag 50 % av tiden och den andra sköter ett serviceuppdrag 50 % av tiden. Den ena vuxna ser efter barnen medan den andra sköter sitt uppdrag. Uppdragen kan också delas upp så att den ena vuxna sköter sitt uppdrag i början av lägret och den andra i slutet.
  • Exempel 4: 2 vuxna och 2 barn deltar i Kajo. Den ena vuxna ser efter barnen under hela lägret och den andra sköter sitt eget lägeruppdrag.

Kan jag komma ensam med mina barn till lägret?

Absolut! Då ska du bara ansöka om ett sådant uppdrag där barnen kan vara med dig. Du kan också fråga efter deltidsuppdrag eller uppdrag som främst utförs före lägret.

Om du har ett sådant uppdrag i åtanke där barnen inte kan vara med, lönar det sig att redan i god tid före lägret planera någon form av samarbete kring barnskötseln utgående från exemplen ovan eller genom någon egen kreativ lösning. Om du hellre vill tillbringa tiden på lägret tillsammans med dina barn kan du erbjuda dig att utöver dina egna barn samtidigt se efter barnen till någon av dem som sköter ett uppdrag på Kajo.

Vem kan sköta barn på lägret? 

Den som sköter barn kan vara antingen en scout eller en vuxen som inte hör till scouterna (IÄS).  Det viktigaste är att den som sköter barnen frigör en annan vuxen för lägeruppdrag. Det är inte ett lägeruppdrag att sköta barn, men det är möjligt att göra det på heltid även för en vuxen scout, ifall denne i stället frigör någon annan för uppdrag.

Med lägeruppdrag avses ett uppdrag som man ansöker om och har blivit tilldelat redan före lägret och som kräver förberedelser. Medverkan i exempelvis matutdelningen är ett tillfälligt arbete som stöder lägerarrangemanget. Till den kan man ansöka t.ex. genom Kajos arbetsförmedling och det kräver inga förberedelser.

Kan en IÄS ha som enda uppgift att sköta barn? 

Följande riktlinjer har fastställts för IÄS-verksamheten (på finska): En inte-ännu-scout kan inte delta i ett långvarigt projekt. Däremot är projekt av engångsnatur (som t.ex. förstahjälpen-jour vid ett riksomfattande evenemang eller matutdelning vid ett regionalt programevenemang) ett lämpligt sätt att bekanta sig med scoutverksamheten.

Om en IÄS alltså beslutar sig för att ansöka om ett annat lägeruppdrag, deltar personen inte längre i lägret i egenskap av en som bekantar sig med scouterna, utan hen måste vara en scout som betalt medlemsavgiften. En IÄS kan inte ansöka om vilket jobb som helst på Kajo, ifall den behövliga tidigare scouterfarenheten inte har registrerats i kompetenskraven. Samtidigt blir den som varit IÄS scout.

Att sköta barn är inget uppdrag inom lägerorganisationen och därför kan också en IÄS sköta den uppgiften under Kajo.

Skip to content