Ansvarsfullhet

"Ansvarsfullhet" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Ansvarsfullhet är centralt på Kajo. Vi strävar efter ansvarsfullhet genom två huvudmålsättningar:

  • att skapa nya sätt att förverkliga stora offentliga evenemang mera hållbart än förut
  • att uppfostra deltagare och uppdragstagare att göra mera ansvarsfulla val

Vad betyder hållbarhet och ansvarsfullhet?

Med hållbarhet menar man välmåendet av människor inom gränserna av jordens bärförmåga. Till det behöver man åtminstone tre olika typer av hållbarhet:

  • social hållbarhet: till exempel likvärdighet och förverkligandet av mänskliga rättigheter
  • ekologisk, alltså omgivningens hållbarhet: till exempel sänkning av växthusgaser som vi producerar
  • ekonomisk hållbarhet: till exempel att använda pengar eftertänksamt

Hållbarhet på Kajo definieras enligt Förenta nationernas målsättningar för hållbar utveckling. Med ansvarsfulla val menar man val som håller sig till dessa målsättningar.

Ansvarsfullhet i Kajos verksamhet betyder först och främst förståelse av storlägrens tillstånd från miljöeffekternas och likvärdighetens synvinkel. Ju bättre bild vi har om vår verksamhet, desto bättre kan vi känna igen de viktigaste områden av att främja hållbarhet och påverka dem.

Kajo strävar efter att leda vägen mot klimathållbar och kolneutral scoutning som aktivt beaktar förverkligandet av mänskliga rättigheter, och att producera värdefull information till framtida evenemang om hur man kan leda hållbarhet.

På denna sida kan du hitta information om vad det görs på Kajo för att konkret nå hållbarhetsmålsättningarna. Sidan uppdateras medan lägerprojektet går vidare.

Mera hållbara offentliga evenemang

Vi skapar redskap för att förverkliga mera hållbara offentliga evenemang på tre sätt:

  1. värdering av ansvarsfullheten av anskaffningar och samarbetspartners
  2. noggrann rapportering av det ansvarsfullhetsarbete som görs
  3. uppskattning av miljöeffekter som täcker hela lägerorganisationen

För att värdera ansvarsfullheten av anskaffningar och samarbetspartners har det utvecklats ett verktyg som heter trafikljustjänst (liikennevalopalvelu). Trafikljusen stöder och styr granskningen av ansvarsfullheten av anskaffningar och samarbetspartners. Kajos uppdragstagare kan hitta trafikljustjänsten i Sharepoint.

Ansvarsfullhetsarbeten på Kajo ska rapporteras på så sätt att andra kan lära sig och vidare utveckla våra lösningar. Samtidigt satsar vi på intern ansvarsfullhetskommunikation och upphåller diskussion om ansvarsfullhet genom lägerorganisationens ansvarsfullhetsnätverk.

Helheten av ansvarsfullhetsrapportering ges ut efter Kajo på hösten 2022.

Genom att uppskatta Kajos miljöeffekter producerar vi information för att skapa mera hållbara offentliga evenemang. Miljöeffekterna uppskattas genom att räkna Kajos kolfotspår. Genom att följa hur fotspåren utvecklar redan när vi planerar Kajo kan vi redan påverka den på själva lägret. Den slutliga räknignen å sin sida producerar information som kan användas som utgångspunkt för att sänka negativa miljöeffekter av framtida evenemang.

Mer information om Kajos kolfotspår kommer före lägret.

I tillägg till dessa tre huvudverktyg strävar alla av lägerorganisationens delområden efter ansvarsfullhet i sin verksamhet enligt Kajos målsättningar.

Uppdragstagarna på Kajo till experter i ansvarsfulla val

Vi erbjuder uppdragstagarna på Kajo med information som stöder ansvarsfullhet och redskap som hjälper med hållbara val.

I lägerorganisationens gemensamma ansvarfullhetsnätverk behandlar uppdragstagare från olika delområden tillsammans ansvarsfullhetssynvinklar och god praxis. I nätverket medförs information och genom det kommer ansvarsfullheten till alla delområden.

Information och stöd till tillvägagångssätten får man också från Kajos etiska instruktioner (länkar nedan) och instruktion för kårernas ansvarsfulla deltagande (kommer under våren). Bekanta dig gärna med dessa filer innan du kommer till Kajo!

Kårer hållbart till Kajo -anvisning:

Kårer hållbart till Kajo (PDF)

Ansvarsfullhet är även närvarande i lägrets vardag. Kajo uppfostrar sina deltagare att göra ansvarafulla val och uppmuntrar dem till att påverka världen. Temat är synlig på Kajo exmepelvis i programminnehåll.

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Download [419.05 KB]

Skip to content