Utbildning för Kajoiter

"Utbildning för Kajoiter" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Kajo är tillgängligt för möjligast många och en gemensam, unik scoutupplevelse. För att säkerställa detta vill vi uppmuntra de som kommer till lägret att utbilda sig inför lägret.

Tryggt Tillsammans

Det är obligatoriskt att utföra Tryggt tillsammans -nätkursen för alla explorer- och roverscouter samt ledare. Detta gäller även personer i motsvarande ålder som bekantar sig med scouting och internationella deltagare. Det är på uppdragsgivarens ansvar att kontrollera att kursen är avlagd (t.ex. en skärmdump på intyget). Lägerkårchefen kontrollerar intygen av dem som har ett lägerkårsuppdrag och lägerinstruktören kontrollerar lägerkårchefernas intyg. Dessutom kan man i den egna lägerkåren kontrollera de egna explorer- och roverscouternas intyg (även om uppdragsgivaren också kontrollerar dem). Innehållet i Tryggt tillsammans -kursen är sådan att den kan gås igenom med explorer- och roverscouter innan lägret, under lotsdiskussionen. Tryggt tillsammans är i kraft fem år i taget. Ifall det är en tid sedan du fått ditt intyg så rekommenderar vi starkt att du går om kursen innan deltagandet i lägret. Försäkra dig om ditt eget kursintyg i god tid, så du inte behöver göra den i ankomstbussen! Tryggt tillsammans -utbildningen hittar du på Finlands Svenska Scouters websida.

Etiska instruktion

Kajos etiska instruktion gäller för alla frivilliga och anställda donare och deltagare samt samarbetspartners oberoende av organisationsnivå eller kontakter. Instruktionen berättar hur vi behåller förtroendet genom att fungera etiskt, ansvarsfullt och enligt våra värderingar mellan intressegrupper och Kajo, och på en bredare front även mellan scouterna samt mellan Kajo och scoutens interna organisationsnivåer och grupper. Du kan betrakta etiska instruktion i sin helhet här (pdf-fil) och du hittar ett mer omfattande PowerPoint presentation med exempel här.

Tillgänglighetsverktyget-onlineutbildning

En av målsättningarna med att planera scoutevenemang är att så många som möjligt kan delta på ett smidigt sätt. I ett tillgängligt evenemang känner alla sig välkomna och kan delta utan rädsla för att bli utanför. Tillgänglighetsverktyget är skapat för att hjälpa dem som ordnar evenemang och kurser inom scoutingen att känna igen och beakta sådana aspekter som kan utgöra hinder för deltagande eller göra att inte alla kan delta på lika villkor. Att gå igenom hela materialet tar ca 30 minuter. Utbildningen hittar du här.

Första Hjälp -utbildning

Vi rekommenderar att alla som kommer till Kajo går Första Hjälp -utbildning innan lägret. FH-kunskaper är nyttiga både på lägret och i övrig scoutverksamhet. FH-utbildningar kan du fråga efter i ditt eget scoutdistrikt eller din lokala FRK avdelning (Finlands Röda Kors).

Uppdragsspecifik utbildning/kunskap

På Kajo finns en del uppdrag där man behöver särskild kunskap eller så vill man utbilda sig i specifika ämnen som är relaterade till uppdraget. Professionella kompetenskrav etc. eller utbildningsbehov anges i uppdragsannonsen och de kan diskuteras mer detaljerat med uppdragsgivaren. Kajo-projektets introduktionspaket hittas i Moodle på adressen moodle.partio.fi och den kan genomföras fritt i egen takt. Vi rekommenderar den genast i början av uppdraget. Ett motsvarande paket planeras för lägerkårernas ansvarspersoner.

Utbildning för dem som bekantar sig med scouting

Till Kajo uppdrag kan man söka, även om man inte har tidigare erfarenhet av scouting. För en ny scout rekommenderar vi som stöd för uppdraget: Välkommen till scouting -kursen hittar du här.

Lotsutbildning

Lotsutbildning är en del av alla lägerlotsarnas uppdrag på Kajo. Utbildningen ordnas också på lägret, men du kan också delta på kursen i förhand. Utbildningen erbjuder stöd i ditt uppdrag som lots och en möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter med andra. Under utbildningen fokuserar vi på hur du som lots kan leda, stöda och motivera unga i åldern 12-22 år. Efter utbildningen känner du till de ungas värld och deras sätt att fungera, scoutprogrammet för din åldersgrupp och din roll i förverkligandet av det. Mera information om lotsutbildningen hittar du på Scout.fi.

Skip to content