Transport

"Transport" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

De flesta kommer till lägret tillsammans med sin scoutkår. För uppdragstagare och de deltagare som endast deltar i en del av lägret har det ordnats transport från Tavastehus och parkeringen för uppdragstagare.

Pendeltransport från parkeringsområdet för uppdragstagare

 • Parkeringen för uppdragstagare* (‘Tekijäparkki’) befinner sig i adressen Porkkalankuja 2, 16900 Tavastehus, nära väg nr. 53. Avståndet mellan parkeringsområdet och lägerområdet är ca 15 km.
 • Hållplatsen för parkeringsområdet befinner sig i korsningen mellan Sankolantie och Katinsillantie.
 • Hållplatsen för lägerområdet befinner sig i korsningen mellan Rahtijärventie och Saukonojantie.
 • Om du skjutsar flera personer och/eller har med dig varor som ska till lägerområdet, kör först till lägerområdet, lasta av bilens innehåll där och flytta därefter bilen till parkeringen.
  • OBS! Under lägertiden 15.7 → är det inte möjligt att köra till lägerområdet. Då kan du lasta av bilen vid sidan av Rahtijärventie eller annanstans enligt överenskommelse.
  • OBS! På ankomstdagen 15.7, besöksdagen 19.7 och hemfärdsdagen 23.7 är det förbjudet att köra med egen bil även på Rahtijärventie.

Tidtabell för pendeltransport från och till parkeringen

 • Man behöver inte anmäla sig till denna transport. Transporten är gratis.
 • Se till att din tidtabell passar ihop med den givna tidtabellen för transporten. Ifall du ändå behöver transport utanför den givna tidtabellen, beställ transporten här senast 12.7.

Första lägerdagen 15.7 kl 1018

 • Första avgång från parkeringsområdet* kl 10.00
 • Första avgång från lägerområdets hållplats (korsningen mellan Saukonojantie & Rahtijärventie)kl 10.30
 • Sista avgång från parkeringsområdet* kl 17.00
 • Sista avgång från lägerområdets hållplats (korsning mellan Rahtijärventie och Saukonojantie) kl 17.30

Lägret 16.-22.7 kl 1018

 • Första avgång från lLägerområdet i Evois (korsningen mellan Saukonojantie & Rahtijärventie) kl 10.00
 • Första avgång från parkeringsområdet* kl 10.30
 • Andra avgång från Lägerområdet i Evois (korsningen mellan Saukonojantie & Rahtijärventie) kl 13.00
 • Andra avgång från parkeringsområdet* kl 13.30
 • Tredje avgång från Lägerområdet i Evois (korsningen mellan Saukonojantie & Rahtijärventie) kl 17.00
 • Tredje avgång från parkeringsområdet* kl 13.30

OBS! På besöksdagen 19.7 ligger lägerområdets hållplats vid logistikstriangeln

Transport till och från bygg- och rivningsläger finns på bottnet av sidan.

Pendeltransport från Tavastehus till lägerområdet

Det ordnas transportmöjligheter från lägret till Tavastehus och från Tavastehus till lägret under tidsperioden 15.–23.7 Noggrannare tidtabeller och rutter kan du hitta här.

Transport från och till Tavastehus 15.7 och 23.7

 • Det ordnas transport från Tavastehus busstation till lägerområdet tre gånger om dagen 15.7
 • Det ordnas transport från lägerområdet till Tavastehus busstation tre gånger om dagen 23.7
 • Man ska anmäla sig till transporten senast 6.7 här
 • Priset 5 € / sida, betalas med MobilePay i bussen

Tavastehus lägret 15.7

 • Avgång från Tavastehus busstation kl 12.00, i Evois ca kl 13.15
 • Avgång från Tavastehus busstation kl 14.00, i Evois ca kl 15.15
 • Avgång från Tavastehus busstation kl 16.00, i Evois ca kl 17.15

Rutt och hållplatser

 • Tavastehus busstation
 • Korsningen mellan Saukonojantie & Rahtijärventie

Lägret → Tavastehus 23.7

 • Avgång från Evois (korsningen mellan Saukonojantie & Rahtijärventie) kl 11.00, i Tavastehus ca kl 12.15
 • Avgång från Evois (korsningen mellan Saukonojantie & Rahtijärventie) kl 13.00, i Tavastehus ca kl 14.15
 • Avgång från Evois (korsningen mellan Saukonojantie & Rahtijärventie) kl 15.00, i Tavastehus ca kl 16.15

Rutt och hållplatser

 • Korsningen mellan Saukonojantie & Rahtijärventie
 • Tavastehus busstation

Transport från och till Tavastehus 16.22.7.

 • Det ordnas transport från lägerområdet till Tavastehus busstation två gånger om dagen
 • Man ska anmäla sig till transporten här
  • Man ska anmäla sig till morgontransporten senast kl 21.00 kvällen före och till eftermiddagstransporten senast kl 14.00 samma dag
 • Priset 5 € / sida, betalas med MobilePay i bussen

Tavastehus → lägret

 • Avgång från Tavastehus busstation kl 11.15, i Evois ca kl 12.15
 • Avgång från Tavastehus busstation kl 19.15, i Evois ca kl 20.15

Rutt och hållplatser

 • Tavastehus busstation
 • Tavastehus järnvägsstation
 • korsning mellan Saukonojantie och Rahtijärventie
 • logistikstriangeln (korsning mellan Rahtijärventie och Arabiantie)

Lägret → Tavastehus

 • Avgång från Evois (korsningen mellan Saukonojantie & Rahtijärventie) kl 09.00, i Tavastehus ca kl 10.00
 • Avgång från Evois (korsningen mellan Saukonojantie & Rahtijärventie) kl 17.00, i Tavastehus ca kl 18.00

Rutt och hållplatser

 • logistikstriangeln (korsning mellan Rahtijärventie och Arabiantie)
 • korsning mellan Saukonojantie och Rahtijärventie
 • Tavastehus järnvägsstation
 • Tavastehus busstation

Transport till och från bygg- och rivningsläger 8.14.7 & 23.25.7

Tidtabell för pendeltransport till och från parkeringsområdet* under bygg- och rivningsläger

Byggläger tisdag–torsdag 12.14.7 kl 10-18

 • Första avgång från parkeringsområdet* kl 10.00
 • Första avgång från lägerområdets hållplats (korsning mellan Rahtijärventie och Saukonojantie) kl 10.30
 • Sista avgång från parkeringsområdet* kl 17.00
 • Sista avgång från lägerområdets hållplats (korsning mellan Rahtijärventie och Saukonojantie) kl 17.30

OBS! 14.7 åker pendelbussen mellan parkeringsområdet och lägerområdet undantagsvis kl 10–20.
Tilläggsavgångar från lägret kl 18.30 och 19.30 samt från parkeringsområdet kl 19 och 20.

Rivningsläger lördag–söndag 23.24.7 kl 1218

 • Första avgång från lägerområdets hållplats (korsning mellan Rahtijärventie och Saukonojantie) kl 12.00
 • Första avgång från parkeringsområdet* kl 12.30
 • Sista avgång från parkeringsområdet* kl 17.00
 • Sista avgång från lägerområdets hållplats (korsning mellan Rahtijärventie och Saukonojantie) kl 17.30

Transport mellan byggläger Tavastehus

 • Det ordnas transport från Tavastehus busstation två gånger om dagen.
 • Man ska anmäla sig till transporten senast 3.7 här.
 • Priset 5 €. Betalning med MobilePay i bussen.

Tavastehus busstation → lägerområdet i Evois

 • fre. 8.7 kl 19 från Tavastehus
 • mån. 11.7 kl 12 och 18 från Tavastehus
 • tis. 12.7 kl 12 och 18 från Tavastehus
 • ons. 13.7 kl 12 och 18 från Tavastehus
 • tor. 14.7 kl 12 och 18 från Tavastehus

Evois (logistikstriangeln) → Tavastehus

 • tor. 14.7 kl 13 och kl 19 till Tavastehus
 • fre. 15.7 kl 13 till Tavastehus

Transport mellan rivningsläger Tavastehus

 • Det ordnas transport från Tavastehus busstation två gånger om dagen.
 • Man ska anmäla sig till transporten senast 20.7 här.
 • Priset 5 €. Betalning med MobilePay i bussen.

Tavastehus busstation → lägerområdet i Evois

 • fre. 22.7 kl 17 från Tavastehus
 • lör. 23.7 kl 12 från Tavastehus

Evois (logistikstriangeln) → Tavastehus

 • sön. 24.7 kl 12 och 17 från Evois
 • mån. 25.7 kl 12 och 17 från Evois
Skip to content