Att byta deltagare

"Att byta deltagare" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Efter anmälningstidens slut är anmälan till Finnjamboree Kajo 2022 bindande. Om du anmält dig men av någon anledning inte kan delta kan du ända till 15.5 skaffa en annan deltagare i ditt ställe.

Villkor för deltagarbyte

 • Anmälningstiden till lägret var 1.12.2021-2.2.2022 och så fort anmälningstiden var slut blev anmälan bindande. Om du anmält dig men efter anmälningstiden blir förhindrad att själv delta i lägret kan du skaffa en annan deltagare i ditt ställe.
 • Deltagarbyten kan göras 3.2-15.5.2022. Om deltagaren ansökt om stipendium kan deltagarbytet göras först efter att stipendiebeslutet fattats.
 • Deltagaravgiften måste vara betald innan bytet.
 • Vid deltagarbyten tillämpas villkoren för deltagarbyte. När du anmälde dig till lägret godkände du anmälnings- och avbokningsvillkoren, inklusive bytesvillkoren.
 • Du ansvarar själv för att hitta en ersättande deltagare och för att komma överens med den nya deltagaren om hur ni gör med deltagaravgiften. Finlands Scouter skickar ingen ny räkning till den ersättande deltagaren och betalar inte tillbaka avgiften till den ursprungliga deltagaren.
 • Den nya deltagaren måste uppfylla samma villkor för priset som den ursprungliga deltagaren:
  • Den som är anmäld till heltidspris kan ge sin plats åt en person som deltar i lägret på heltid till normalpriset (250 €).
  • Är man anmäld som en deltagare född 2017 eller tidigare, som deltar tillsammans med en vuxen, kan platsen bytas åt en person som är född 2017 eller tidigare och som deltar tillsammans med en vuxen (165 €).
  • Om den ursprungliga deltagaren är född 2018 eller senare kan platsen bytas till en person som också är född 2018 eller senare (0 €).
  • Den som är anmäld med dagsavgift kan bara byta sin plats åt en som deltar med dagsavgift. Antalet dagar måste vara det samma som för den ursprungliga deltagaren, men datumen behöver inte vara de samma.
  • Om du fått ett helt eller halvt stipendium måste den som deltar i ditt ställe ändå betala full lägeravgift. Kontakta i sådana fall kajo2022@partio.fi.
 • Deltagarbyten görs genom att senast 15.5.2022 skicka ett meddelande om bytet till adressen kajo2022@partio.fi. Noggrannare instruktioner om vilka uppgifter som ska finnas i meddelandet hittar du under punkten ”Så byter du till en annan deltagare i ditt ställe”.
 • Efter detta görs inga deltagarbyten.
 • Bytet kan inte göras innan det syns i Finlands Scouters system att den ursprungliga deltagarens deltagaravgift är betald.
 • Den nya deltagaren kan efter bytet ändra anmälningsuppgifterna, till exempel kost- och hälsouppgifter, genom att kontakta Kajos kundservice på kajo2022@partio.fi eller genom att ringa 09 88657100 under telefontid (kajo2022.fi/sv/kontakt/). Ändringarna bör göras senast 15.5.2021.
 • Den nya deltagaren måste godkänna anmälnings-, deltagar- och avbokningsvillkoren och bör vara medveten om att deltagande i scoutevenemang är förknippat med risker när det gäller coronaviruset. Den nya deltagaren försäkrar att hen inte deltar i lägret sjuk, inte ens med lindriga symtom.

Så byter du till en annan deltagare i ditt ställe

Att söka en ersättande deltagare

Sök en ersättande deltagare i dina egna nätverk eller ta hjälp av Facebook-gruppen för Kajo-deltagarbyten.

I Facebook-gruppen kan man höra sig för om en ersättande deltagare eller anmäla sitt intresse att delta i någons ställe. Observera att gruppens syfte endast är att hjälpa bytare att hitta varandra. Själva bytena görs med e-post till adressen kajo2022@partio.fi. Till samma adress skickas också frågor angående deltagarbyten. Kajo-organisationen svarar inte på frågor i Facebook-gruppen.

När du söker en ersättare, berätta i ditt inlägg om du anmält dig till hela lägret eller till dagspris eller om du söker en ersättande deltagare åt ett barn under 12 eller under 3 år.

Var noga med dina personuppgifter när du använder Facebook-gruppen!

Betalning av deltagaravgiften mellan den ursprungliga och nya deltagaren

Bytet kan inte göras innan Kajo 2022-deltagaravgiften är betald till Finlands Scouter. Du och din ersättare ansvarar för att sinsemellan komma överens om hur ni sköter deltagaravgiften. Finlands Scouter skickar ingen ny räkning till den ersättande deltagaren, betalar inte tillbaka avgiften till den ursprungliga deltagaren och ansvarar inte för bytena. Använd helst betalningssätt där betalaren och mottagaren är autentiserade (exempelvis Mobile Pay, Pivo eller Siirto).

Anmälning av ersättande deltagare

Den ursprungliga deltagaren meddelar vem som deltar i lägret i hens ställe (förnamn och efternamn räcker), per e-post till adressen kajo2022@partio.fi senast 15.5.2022.

Den ersättande deltagaren meddelar dessutom följande uppgifter per e-post till adressen kajo2022@partio.fi senast 15.5.2022:

 • Den ursprungliga deltagarens namn:
 • Den ursprungliga deltagarens e-postadress:
 • Den ursprungliga deltagarens medlemsnummer om hen är medlem:
 • Den ursprungliga deltagarens telefonnummer:
 • Den ursprungliga deltagarens åldersgrupp:
 • Den ersättande deltagarens namn:
 • Den ersättande deltagarens e-postadress:
 • Den ersättande deltagarens medlemsnummer om hen är medlem:
 • Den ersättande deltagarens åldersgrupp:
 • Den ersättande deltagarens telefonnummer:
 • Den ersättande deltagarens hemadress, postnummer och postort:
 • Den ersättande deltagarens inkvarteringsuppgifter (med den egna kåren/i familjebyn/med en annan kår och i så fall vilken):
 • Fotograferings/filmningstillstånd: Tillåter / Tillåter inte

Du får ett meddelande per e-post om att bytet gjorts.

Obs! Den nya deltagaren kan ändra kost- och hälsouppgifterna. Eventuella ändringar bör meddelas till Kajos kundservice. Observera att vi inte kan garantera att alla specialkoständringar kan ordnas efter att vi beställt maten. All mat som serveras på lägret är laktosfri. Behov av laktosfri/låglaktoskost behöver alltså inte meddelas.

Uppgifter som meddelats via e-post matas in i scoutregistret Kuksa. E-postmeddelandena raderas inom tre månader efter evenemanget. Läs mer om hur personuppgifter behandlas i scouterna på Finlands Scouters webbplats

 

Skip to content