Kajos regler

"Kajos regler" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print

Kajo är ett scoutläger där man fungerar enligt scoutingens värderingar och ideal. Reglerna gäller alla lägerdeltagare, oberoende av ålder och uppgift. Varje deltagare på Kajo förbinder sig till att följa dessa regler. Reglernas uppgift är att garantera en trygg, smidig och trevlig lägerupplevelse för alla deltagare.

I situationer där reglerna inte följs och deltagaren orsakar fara eller allvarlig skada till sig själv och/eller andra lägerdeltagare så kan delta-garens sändas hem mitt under lägret. Ifall deltagarens sänds hem mitt under lägret så returneras inte lägeravgiften och Kajo ansvarar inte för resekostnaderna. När det gäller en minderårig deltagare så kontaktas vårdnadshavare innan man skickas hem.

Under Kajo följer vi Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter, Tryggt tillsammans -instruktionen, Planen för respektfullt beteende och trappan för att ingripa. Därtill har Kajo en Etisk instruktion, som kompletterar dessa regler.

1. Läger ID

Under lägret används lägerhalsduken kring halsen och lägrets åldersgrup-psarmband kring armen. Om halsduken eller armbandet försvinner, meddela till din egen lägerkårschef. De som rör sig utan halsduk på området meddelas till Säkerheten (säkerheten känns igen på reflexvästarna).

2. Att röra sig på området

Till program och andra gemensamma evenemang rör man sig alltid till-sammans. På lägrets vägar och stigar rör vi oss försiktigt och tar andra vägfarande i beaktan. Det är förbjudet att avlägsna sig från lägerområdet utan lov. Att röra sig med cyklar är enbart möjligt för lägrets donare och med Säkerhetens lov, för på förhand angivna användargrupper. Cyklister använder hjälm. Motorfordon är tillåtna på området enbart med Säkerhe-tens lov. Ifall motorfordon rör sig på området mot Säkerhetens instruktio-ner så kan lovet avlägsnas.

3. Ingripande i trakkeserier

På Kajo godkänns inte diskriminering eller trakasserier. Trakasserier betyder avsiktlig skadegörelse eller att orsaka illamående (t.ex. utnämning eller att lämna någon utanför). Alla trakasserisituationer reds ut och vid behov tas kontakt med utomstående part (bl.a. vårdnads-havare och polis).

4. Immunitet

Alla deltagare har rätt till personlig immunitet, både psykiskt och fysiskt. Under Kajo respekterar vi alla deltagares kultur och hemland.

5. Simning

På Kajo simmar vi bara vid angivna simtider på simstränder som är utmärkta på kartan. Simning är tillåtet enbart med lov av fullvuxen och med ett simpar. När man simmar bör man använda baddräkt. I sjön får man inte använda tvättmedel!

6. Att göra upp eld

Att göra upp öppen eld är tillåtet enbart på platser reserverade för det och under vuxen uppsikt. Skogsbrandsvarningar och lägerledningens, Säkerhetens samt lägerbrandkårens anvisningar ska följas vid den öppna elden.

7. Rökning

Under lägret följs Finlands tobakslag. Rökning (inklusive elcigaretter, pipor och snus) är tillåtet enbart på utmärkta rökställen.

8. Alkohol och droger

På Kajo används inga rusmedel. Innehav och konsumtion av alkohol eller droger på lägerområdet är strängt förbjudet, liksom intrycket av berusning. Säkerhetsövervakningen ingriper i innehav och konsumtion av alkohol. Användning och innehav av narkotika är ett brott som alltid polisanmäls. När det gäller minderåriga görs en barnskyddsanmälan, vårdnadshavare kontaktas och de ombeds ta hem deltagaren.

9. Tystnad

I underlägren och lägerkårerna är det tystnad klockan 23-07. På övriga lägret är tystnaden klockan 24-06. Därtill respekterar vi varje deltagares sömnfrid under Kajo.

10. Varor

På scoutläger respekterar vi andras egendom, man får inte söndra eller ta någonting i eget bruk utan lov. Möjliga stöld- eller skadeståndssituationer utreds med lägerkårens ledare (till hjälp kan tas underlägrens ledning), uppdragsgivare, Säkerheten och vid behov polisen. Inga djur får hämtas till lägerområdet!

11. Hängmattor

Logi i träd bör fästas tryggt och med användning av trädkramare. Högst tre hängmattor får vara på varandra.

12. Handling vid olycks- och sjukdomsfall

Alla är skyldiga att hjälpa vid olycks- och sjukdomsfall. Fungera enligt dina egna kunskaper och kalla på tilläggshjälp. Vid olycksfall får man inte skriva eller filma något för sociala medier eller annan media.

13. Somebeteende

Kom ihåg att alltid försäkra att personerna som syns på bilden du publicerar godkänner att det delas på sociala medier. Om ditt meddelande kan skada eller orsaka harm för någon annan, publicera det inte! Det är viktigt att komma ihåg att behandling av andra människors privata ärenden och personliga egenskaper på sociala medier är osakligt och sårande, och i det ingrips under Kajo på samma vis som vid övriga trakasserier.

Skip to content