Material för kårer

"Material för kårer" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Allt om Kajo till lägerkårer hittar du på lägerkårensguidde!

Infobrevet till kårer

Lägerkårinfobrevet 30.6.2022

I detta infobrev får du många påminnelser om närmande Kajo. Och en länk till Lägerkårens guide på svenska.

Lägergårinfobrevet 30.6.2022

Lägerkårinfobrevet 22.5.2022

I detta inforbrev hittar du information om hur kårerna kan förbereda sig inför Kajo. Det kommer hela tiden mer information. Informationen finns på Kajos websida men också i lägerkårsguiden som kommer att publiceras på svenska senast i juni. Guiden är redan tillgänglig på finska här.

Lägerkårinfobrevet 22.5.2022

Första lägerkårinfobrevet 31.3.2022

Brevet innehåller mycket viktigt infomration. Du hittar brevet här: Första lägerkårinfobrevet 31.3.2022

Fjärde lägerbrevet till kårer 24.1.2022

Brevet innehåller påminnelse om anmälningen och vad man ska göra efter anmälningen är slut. Brevet innehåller också tips och hjälp för kårer att berätta om  Kajo och koronasituation. Brevet var skickat till kårers chéfstrior, Kajare och alla som redan har uppdrag i lägerkåren. Fjärde lägerbrevet till kårer 24.1.2022

Tredje lägerbrevet till kårer 29.11.2021

Brevet innehåller information om anmälningen och om andra saker som är bra att notera i kårerna före året är slut. Brevet var skickat till kårers chéfstrior och Kajare i sluten av november. Tredje lägerbrevet till kårer 29.11.2021

Andra lägerbrevet till kårer 1.10.2021

Kårers chéfstrior och Kajare fick denna andra brevet till epost i början av oktober. Brevet innehåller mycket information, t.ex om lägerkårens bildande och uppdrag i lägerkåren. Andra lägerbrevet till kårer 1.10.2021

Första lägerbrevet till kårer 28.4.2021

Kårers chéfstrior fick första lägerbrevet till deras epost före Vappen. Brevet innehåller vikitigt information om till exempel kårers Kajo-kontaktperson Kajari Första lägerbrevet till kårer 28.4.2021

Kårer hållbart till Kajo
Kajos etiska instruktion

Kajos etiska instruktionAvaa tämä dokumentti ReadSpeaker docReaderillä och PowerPointAvaa tämä dokumentti ReadSpeaker docReaderillä på svenska

Kajo-affisch

I början av 2020 fick kårerna en Kajo-affisch via posten. Vill ni printa ut mera affischer på egen hand kan ni ladda ner filen här

Kajo juliste

Material för anmälningsmarknadsföring

En Powerpoint-presentation kan laddas ner här. Observera att ska tilläggas kårspecifika uppgifter! Ni kan exempelvis berätta om vilka grupper som deltar och hur kåren stödjer sina deltagare ekonomiskt.

En brevbotten som kan skickas via t.ex. epost kan laddas ner här (Word-dokument).

Botten för ett kortare meddelande  (t.ex. WhatsApp) kan laddas ner här (Word -dokument).

Du hittar färdiga bilder med text, till exempel på sociala medier, i materialbanken: https://partio.emmi.fi/l/v_X_QSSkCL7Z

Scoutkårens stöd för Kajo-deltagare

Hur kan scoutkåren stöda Kajo-deltagarna?

Scoutkåren kan välja att stödja dem som åker till Kajo på olika sätt:

  • Det enklaste sättet att stödja är att betala för transport till och från lägret. Scoutkårer från längre håll kan till exempel också betala för måltider under resan.
  • Scoutkåren kan förse lägret med nödvändig utrustning, tillbehör eller material.
  • Scoutkåren kan också ge direkt ekonomiskt stöd till dem som åker. Detta kan förverkligas på två olika sätt:
    • Scoutkåren betalar lika mycket stöd till varje resenär.
    • Scoutkåren inrättar en egen stipendiefond, där du kan ansöka om stöd för lägeravgiften på grundval av separat definierade kriterier.

Scoutkåren kan, om de så önskar, genomföra både utdelning av samma stödbelopp till alla och utdelning av stipendier.

Ett av Kajos mål är att vara ett så tillgängligt läger som möjligt. Om scoutkåren antingen genomför fördelningen av bidragsbeloppet till alla eller utdelningen av stipendierna, rekommenderar vi att ni väljer det senare alternativet. Detta kommer att säkerställa att stödet distribueras till dem som verkligen behöver det. Varje scoutkår beslutar dock om fördelningen av pengar självständigt.

Ta detta i beaktande när ni delar ut stöd

Styrelsens beslut

Ett separat beslut om bidrag som ska delas ut måste fattas av scoutkårens styrelse. Beslutet behöver inte ange mottagare av betalningen, men det är tillräckligt för att beslutet ska ange det maximala belopp som är tillgängligt för stipendier och/eller det maximala stipendiebeloppet per deltagare, samt kriterierna för att bevilja stipendiebeslutet och vem som bestämmer det. På samma sätt måste samma stödbelopp som betalas ut till alla deltagare beslutas om det belopp som ska delas per deltagare eller det totala stödbeloppet som ska fördelas mellan deltagarna.

Överföring av pengarna till deltagaren

Det har varit en praxis i Roihu och några distriktsläger att scoutkåren kan skriva på bidragsbeloppet direkt till Kuksa och därmed minska lägeravgiften direkt för dem som åker från scoutkåren. Denna driftsmodell är inte möjlig med Kajo.

Om scoutkåren betalar lika mycket stöd till alla måste detta ske genom ett återbetalningsförfarande. Det vill säga att varje deltagare ansöker om det överenskomna stödbeloppet från scoutkåren med hjälp av formuläret för kostnadsersättning. På detta sätt är frågan också klar från bokföringssynpunkt, och samtidigt får scoutkåren det kontonummer som pengarna överförs till. Vid detta skede är det också lämpligt att kräva betalningsbevis för att lägeravgiften har betalats.

Om scoutkåren delar ut stipendier enligt prövning är det en bra idé att be om kontonumret på ansökningsblanketten. Stipendier kan betalas för bokföring och god administration när det finns ett beslut från föreningens styrelse och den som behandlar stipendierna fattar ett beslut om stipendierna som ska betalas.

För att betalningen ska gå rätt ur skattemyndighetens och inkomststödets synvinkel måste betalningen berätta vad det handlar om. Detta görs till exempel genom att ange ett meddelande i betalningens meddelandefält:

  • Vid samma stödbelopp: ”Stöd för deltagaravgiften för Kajo scoutläger till Pekka Scout, Exempelscoutkår”
  • Vid stipendium som delas ut enligt ansökan: “Stipendium som tilldelats enligt ansökan om Kajo scoutlägerdeltagaravgift till Pekka Scout, Exempelscoutkår.”

Beskattning och sociala bidrag

Stipendiet eller bidraget för deltagande i lägret är inte ett skattepliktigt bidrag och påverkar inte studiemedlet eller inkomststöd som deltagaren eller hans eller hennes familj får.

Vid utbetalning av bidrag bör man komma ihåg att stödet, i enlighet med skattemyndighetens beslut, aldrig kan vara mot vederlag eller bero till exempel på deltagande i insamlingar. Bidrag som betalas utan ansökan måste alltid vara jämna bidrag för alla deltagare. Stipendier som tilldelas på specifika grunder efter ansökan kan naturligtvis endast betalas ut till dem som stipendiet tilldelas.

Att avboka lägret eller byta deltagare

Observera att det är möjligt tills den 15.5 att byta ut en annan deltagare eller avbryta lägret på grund av sommararbete eller militär eller civil tjänst. Det är också möjligt att avbryta lägret om du inte har fått Kajo-stipendiet du söker (det finns separata tidsgränser för detta, dock tidigare än den 15 maj).

Alla listor är definitivt uppdaterade den 20.5. Naturligtvis kan stöd beviljas före detta datum. I det här fallet är det värt att komma ihåg att det finns en risk att scoutkåren kommer att ge stöd till en person som trots allt inte deltar i lägret.

Deltagare som fick ett Kajo-stipendium

Kajo kan inte berätta för scoutkåren vilka medlemmar i scoutkåren som har fått ett stipendium för Kajos räkning och vilka inte har. Detta beror på personlighet och känslighet i saken. Vid ansökan om Kajo-stipendium förklarar personen dock att han eller hon inte kommer att få mer stöd från olika håll än vad lägeravgiftens helhetssumma är.

Det tydligaste sättet att vara säker på om någon har fått ett lägerstipendium är att kräva bevis på betalning av lägeravgiften. Om personen har fått ett stipendium som täcker hela lägeravgiften, kommer han eller hon inte att ha bevis på att lägeravgiften har betalats.

Om personen har erhållit stipendium för endast en del av lägeravgiften, kommer han eller hon att få en faktura för det totala beloppet och i så fall kommer han eller hon att ha bevis för den delvis betalda lägeravgiften. I det här fallet bör det noteras att stödets belopp från scoutkåren bör vara detsamma för alla deltagare från skattemyndighetens synpunkt, oberoende av lägeravgiften (förutsatt naturligtvis att det totala beloppet för stöd + andra stipendier inte överstiger lägeravgiften).

Skip to content