Saavutettavuuden säteitä: Design for all – kerralla kaikille 

Kajon yksi tavoitteista on tehdä leiristä mahdollisimman monen saavutettava. Tämän tavoitteen toteutumiseen me kaikki voimme vaikuttaa omalla toiminnallamme ja omilla valinnoillamme. Saavutettavuuden säteissä nostamme esille näkökulmia ja keskustelua sekä tarjoamme tukea ja vinkkejä edistääksemme Kajon saavutettavuutta. Saavutettavuus ei ole keneltäkään pois, siitä hyötyvät kaikki! 

Ensimmäisen saavutettavuuden säteiden aihe on Design for all, minkä voisi kääntää tarkoittavan suunnittelua, joka sopii kerralla kaikille. Virallinen määritelmä Design for all -periaatteelle tarkoittaa että ”tuotteet, ympäristöt, ohjelmat ja palvelut suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman monelle käyttäjäryhmälle sopiviksi ja helppokäyttöisiksi niin, ettei lähtökohtaisesti tarvita lainkaan erityisryhmille erikseen suunnattuja tuotteita, ympäristöjä, ohjelmia tai palveluja”. Kuulostaa mahtavalta – eikö!

Tehdään siis leiriä, jossa leirin tekijöiden ei tarvitse myöhemmin miettiä miten erilaiset tarpeet huomioidaan ja mitä muutoksia tai järjestelyjä se vaatii. Tehdään leiriä, jossa jokainen leirin voi toimia, osallistua, kokea ja elää leiriä alusta asti ilman, että kokee olevansa erityinen. Tehdään leiriä alusta asti kaikille.

Jotta onnistuisimme tässä tavoitteessa, se vaatii meiltä erityisesti miettimistä ja huomioimista suunnitteluvaiheessa. Tässä työssä me, saavutettavuustiimi olemme teitä varten. Tulevissa saavutettavuuden säteissä vinkkaamme erilaisista teemoista, meihin voi myös olla erikseen yhteydessä – tehdään yhdessä leiriä kerralla kaikille!

Nuotioin loimussa tikkupullaa

Skip to content