Eeppi… eikun eettinen Kajo!

Kajo on järjestyksessään kahdeksas finnjamboree ja sillä panostetaan edeltäjiäänkin painokkaammin leirin järjestämisen vastuullisuuteen. Tärkeä osa tätä panostusta on Kajolle tuotettu, tammikuussa julkaistu eettinen ohjeistus, joka koskee meitä kaikkia. 

Mitä eettisellä ohjeistuksella tarkoitetaan ja miksi se koskee juuri minua?  

Eettinen ohjeistus ohjaa meitä toimimaan niin, että kunnioitamme toisen omaisuutta, emme paljasta meille kerrottuja salaisuuksia emmekä ota vastaan lahjoja, jotka eivät meille kuulu tai jotka asettaisivat toiset epätasa-arvoiseen asemaan, ja että kunnioitamme muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan. Nämä asiat ovat meille tietysti jo selkeitä ja luonnollisia, jos ajattelee ihanteitamme: kunnioittaa toista ihmistä, olla luotettava, tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen sekä kehittää itseään ihmisenä.  

Eettinen ohjeistus kerää nämä kaikki tärkeät asiat yhteen paikkaan. Ohjeistus sisältää muun muassa tietoa siitä, miten eettiset toimintatavat koskettavat meitä Kajolle tulevia, miten toimimme yhteistyötahojemme ja kumppaneidemme kanssa sekä mitä tarkoitetaan Kajon edun ajamisella. Osa ohjeistuksessa käsitellyistä asioista voi olla vähän monimutkaisia, mutta niitä varten on tehty diaesitys, jonka erilaisten tapausesimerkkien avulla ohjeistukseen on helppoa ja konkreettista perehtyä.

On tärkeää, että jokainen kajolainen käy eettisen ohjeistuksen läpi. Diaesitys ja ohjeistus on käytävä läpi sekä leirillä pestissä olevien kesken että lippukunnissa leirille osallistuvien kesken. Jos olet tavalla tai toisella tulossa Kajolle, eettinen ohjeistus koskee sinua. Kaikki, mitä me Partiossa teemme – vapaaehtoisena, työntekijänä tai luottamushenkilönä – vaikuttaa siihen, millainen järjestö Partio on, ja millaisena se näyttäytyy muille. Jokainen meistä kantaa vastuuta Partiosta ja siitä kuvasta minkä annamme itsestämme ja meidän toiminnan eettisyydestä. Sen takia eettinen ohjeistus koskee sinua, minua ja meitä.  

Jos kuitenkin käy niin, että ei se ohjeistus avaudu diaesityksestä huolimatta ja teksti on ihan tuskaa, niin ole yhteydessä tasavertaisuusekspertti Henkkaan (henri.backman@partio.fi). Yhdessä Henkan kanssa avataan ja tarvittaessa tavataan tiukimmat solmut ja epäselvimmät kohdat, jotta eettisyys alkaa kajastaa ja nousee täyteen loistoonsa ennen Kajon alkua. Voidaan myös sanoa: mitä eettisempi, sitä eeppisempi Kajo! 

Eettinen ohjeistus ja diaesitys löytyvät kootusti Kajon nettisivuilta osoitteesta https://kajo2022.fi/vastuullisuus/. 

Skip to content