Vastuullisuus

"Vastuullisuus" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta

Vastuullisuus on partion ja myös Kajon ytimessä. Kajon tavoitteissa vastuullisuuteen pyritään

  • luomalla sellaisia uusia tapoja, joiden avulla isoja yleisötapahtumia voidaan toteuttaa aiempaa kestävämmin sekä
  • kasvattamalla osallistujia ja tekijöitä vastuullisempien valintojen tekemiseen.

kuva: Janne Seppänen

Kestävyydellä tarkoitetaan ihmisten hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Tähän tarvitaan karkeasti jaoteltuna kolmenlaista kestävyyttä: sosiaalista kestävyyttä eli esimerkiksi tasavertaisuutta, ekologista eli ympäristön kestävyyttä sekä kestävää taloutta eli esimerkiksi fiksua ja vastuullista rahankäyttöä. Kestävyys ymmärretään Kajolla Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Voit lukea tavoitteista lisää täällä: https://kestavakehitys.fi/agenda2030. Vastuullisilla valinnoilla puolestaan tarkoitetaan valintoja, jotka ovat mahdollisimman kestäviä.

Vastuullisuus Kajon toiminnassa tarkoittaa etenkin partiotoiminnan ja suurleirien toteuttamisen nykytilanteen ymmärtämistä huolellisesti sekä ympäristövaikutusten että tasavertaisuuden näkökulmasta. Mitä parempi kuva meillä on toiminnastamme, sen paremmin voimme tunnistaa kestävyyden edistämisen tärkeimmät osa-alueet ja vaikuttaa niihin jo lyhyellä tähtäimellä. Kajon pitkän tähtäimen tavoitteena on viitoittaa tietä kohti ilmastokestävää ja hiilineutraalia sekä ihmisoikeuksien toteutumisen aktiivisesti huomioivaa partiota, ja jättää perintönä arvokasta tietoa vastuullisuuden johtamisesta tuleville tapahtumille.

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, mitä Kajolla konkreettisesti tehdään vastuullisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. Sivu päivittyy Kajon tekemisen edetessä.

kuva: Noora Qvick

Kestävämpiä yleisötapahtumia

Välineitä kestävämpien yleisötapahtumien toteuttamiseen luodaan Kajolla kolmella tavalla:
hankintojen ja yhteistyökumppaneiden vastuullisuuden arvioinnilla, raportoimalla tehdystä
vastuullisuustyöstä huolellisesti sekä koko leiriorganisaation kattavalla ilmastovaikutusten
arvioinnilla.

Hankintojen ja yhteistyökumppaneiden vastuullisuuden arviointiin on kehitetty vaivaton mutta
kattava arviointityökalu. Tämä liikennevalopalveluksi kutsuttu työkalu tukee ja ohjaa hankintojen ja kumppanuuksien vastuullisuuden tarkastelua. Kajon tekijät löytävät liikennevalopalvelun
Sharepointista.

Kajon vastuullisuuden onnistumiset ja vaikeat paikat raportoidaan niin, että muut voivat oppia ja
parantaa niistä. Samalla panostetaan sisäiseen vastuullisuusviestintään ja ylläpidetään avointa
keskustelua vastuullisuudesta leiriorganisaation yhteisen vastuullisuusverkoston kautta. Työtä
tehdään myös yhdessä Suomen Partiolaisten vastuullisuusryhmän kanssa.

Vastuullisuusraportoinnin kokonaisuus julkaistaan Kajon jälkeen syksyllä 2022.

Kajon ilmastovaikutusten arvioinnissa pyritään tiedon tuottamiseen kestävämpien tapahtumien
rakentamiseksi. Ilmastovaikutuksia arvioidaan laskemalla Kajon hiilijalanjälki kierroksittain. Kajon tekemisen aikana tehtävät laskentakierrokset tähtäävät siihen, että syntymässä olevaa
hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää jo Kajolla. Lopullinen laskenta puolestaan tuottaa arvokasta tietoa tulevien kestävämpien yleisötapahtumien tekemiseen.

Lisää tietoa Kajon hiilijalanjäljestä tulossa ennen leiriä.

Kajon tekijät ja osallistujat vastuullisten valintojen osaajiksi

Kajon tekijöitä kasvatetaan kestävämpiin toimintatapoihin tuomalla vastuullisuutta tukevaa tietoa tekijöiden ja osallistujien ulottuville ja tarjoamalla konkreettisia välineitä kestävien valintojen tekemiseen.

Leiriorganisaation yhteisessä vastuullisuusverkostossa eri osa-alueiden tekijät pohtivat yhdessä vastuullisuusnäkökulmia ja hyviä käytäntöjä. Verkosto toimii tiedon välittämisen paikkana, ja sen kautta vastuullisuus jalkautuu kullekin osa-alueelle. Tietoa ja tukea vastuullisiin toimintatapoihin tuovat myös eettinen ohjeistus tasavertaisuuden edistämiseksi sekä lippukuntien vastuullisen osallistumisen ohje.

Eettinen ohjeistus tulossa syksyllä 2021.

Lisää tietoa lippukuntien vastuullisen osallistumisen ohjeesta tulossa loppuvuodesta 2021.

Vastuullisuus on tiiviisti läsnä myös leirin arjessa. Kajo kasvattaa osallistujansa tekemään vastuullisia valintoja ja kannustaa vaikuttamaan ympäröivään maailmaan. Teema näkyy Kajolla esimerkiksi ohjelmasisällöissä.

Skip to content