Vastuullisuus

"Vastuullisuus" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta

Vastuullisuus on Kajon ytimessä. Vastuullisuuteen pyritään kahden päätavoitteen kautta: 

  • luomalla sellaisia uusia tapoja, joiden avulla isoja yleisötapahtumia voidaan toteuttaa aiempaa kestävämmin 
  • kasvattamalla osallistujia ja tekijöitä vastuullisempien valintojen tekemiseen  

Mitä tarkoitetaan kestävyydellä ja vastuullisuudella? 

Kestävyydellä tarkoitetaan ihmisten hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Tähän tarvitaan ainakin kolmenlaista kestävyyttä:  

  • sosiaalista kestävyyttä – esimerkiksi tasavertaisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista 
  • ekologista eli ympäristön kestävyyttä – esimerkiksi tuottamiemme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
  • kestävää taloutta – esimerkiksi harkittua rahankäyttöä 

Kestävyys määritellään Kajolla Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden avulla. Vastuullisilla valinnoilla tarkoitetaan valintoja, jotka ovat tavoitteiden mukaisia. 

Vastuullisuus Kajon toiminnassa tarkoittaa etenkin suurleirien nykytilanteen ymmärtämistä ympäristövaikutusten ja tasavertaisuuden näkökulmasta. Mitä parempi kuva meillä on toiminnastamme, sen paremmin voimme tunnistaa kestävyyden edistämisen tärkeimmät osa-alueet ja vaikuttaa niihin.  

Kajo pyrkii viitoittamaan tietä kohti ilmastokestävää ja hiilineutraalia sekä ihmisoikeuksien toteutumisen aktiivisesti huomioivaa partiota, ja tuottaa arvokasta tietoa vastuullisuuden johtamisesta tuleville tapahtumille. 

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, mitä Kajolla konkreettisesti tehdään vastuullisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. Sivu päivittyy Kajon tekemisen edetessä. 

Kestävämpiä yleisötapahtumia

Välineitä kestävämpien yleisötapahtumien toteuttamiseen luodaan Kajolla kolmella tavalla:  

  1. hankintojen ja yhteistyökumppaneiden vastuullisuuden arvioinnilla 
  2. raportoimalla tehdystä vastuullisuustyöstä huolellisesti 
  3. koko leiriorganisaation kattavalla ilmastovaikutusten arvioinnilla 

Hankintojen ja yhteistyökumppaneiden vastuullisuuden arviointiin on kehitetty työkalu nimeltä liikennevalopalvelu. Liikennevalot tukevat ja ohjaavat hankintojen ja kumppanuuksien vastuullisuuden tarkastelua. Kajon tekijät löytävät liikennevalopalvelun Sharepointista. 

Kajon vastuullisuustyö raportoidaan niin, että muut voivat oppia siitä ja kehittää ratkaisujamme eteenpäin.  Samalla panostetaan sisäiseen vastuullisuusviestintään ja ylläpidetään keskustelua vastuullisuudesta leiriorganisaation vastuullisuusverkoston kautta.  

Vastuullisuusraportoinnin kokonaisuus julkaistaan Kajon jälkeen syksyllä 2022. 

Arvioimalla Kajon ilmastovaikutukset tuotetaan tietoa kestävämpien tapahtumien rakentamiseksi. Ilmastovaikutuksia arvioidaan laskemalla Kajon hiilijalanjälki kierroksittain. Seuraamalla hiilijalanjäljen syntymistä Kajon suunnitteluvaiheessa siihen voidaan vaikuttaa jo Kajolla. Lopullinen laskenta taas tuottaa tietoa tulevien tapahtumien negatiivisten ilmastovaikutusten vähentämisen lähtökohdaksi.  

Lisää tietoa Kajon hiilijalanjäljestä tulossa ennen leiriä. 

Näiden kolme päävälineen lisäksi kukin leiriorganisaation osa-alue pyrkii toiminnassaan Kajon tavoitteiden mukaiseen vastuullisuuteen. 

Kajon tekijät ja osallistujat vastuullisten valintojen osaajiksi

Vastuullisuutta tukevaa tietoa ja kestävissä valinnoissa auttavia välineitä tuodaan Kajon tekijöiden ja osallistujien ulottuville.  

Leiriorganisaation yhteisessä vastuullisuusverkostossa eri osa-alueiden tekijät käsittelevät yhdessä vastuullisuusnäkökulmia ja hyviä käytäntöjä. Verkostossa välitetään tietoa, ja sen kautta vastuullisuus jalkautuu kullekin osa-alueelle.  

Tietoa ja tukea vastuullisiin toimintatapoihin tuovat lisäksi Kajon eettinen ohjeistus ja lippukuntien vastuullisen osallistumisen ohje 

Eettinen ohjeistus tulossa syksyllä 2021. 

Lisää tietoa lippukuntien vastuullisen osallistumisen ohjeesta tulossa loppuvuodesta 2021. 

Vastuullisuus on läsnä myös leirin arjessa. Kajo kasvattaa osallistujansa tekemään vastuullisia valintoja ja kannustaa vaikuttamaan ympäröivään maailmaan. Teema näkyy Kajolla esimerkiksi ohjelmasisällöissä.

Skip to content