Ilmasto-osaamisen tutkimus

"Ilmasto-osaamisen tutkimus" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Kajolla arvioidaan leirin ilmastovaikutuksia. Osana tätä kartoitetaan kyselytutkimuksella nuorten kokemuksia ilmasto-osaamisesta ja -oppimisesta. Mahdollisimman monen 15-29 vuotiaan toivotaan osallistuvan tutkimukseen vastaamalla kahteen lyhyeen kyselyyn, joista ensimmäinen lähetetään leirin alussa ja toinen sen lopussa.

Kysely lähetetään Kajon leirisovelluksen kautta ja kaikkien molempiin kyselyihin vastanneiden kesken arvotaan viisi herkkulähetystä.

Ilmasto-osaamisen tutkimus on osa Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksen (INAR) ClimComp-tutkimushanketta. Ilmasto-osaamisella tai ilmastotaidoilla tarkoitetaan ilmastonmuutokseen liittyviä tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita. Tutkimuksessa haetaan vastaajien kokemusta omasta osaamisestaan ja arvomaailmastaan. Kahdella kyselyllä pyritään kartoittamaan, mikäli näissä kokemuksissa tapahtuu jonkinlaisia muutoksia leirin aikana. Muutokset kokemuksissa ovat osa Kajon hiilikädenjälkeä.

Tutkimus on osa vastaavan tutkijan Janina Taurisen väitöskirjatyötä. Hän vastaa mielellään kysymyksiin aiheesta tai keskustelee siitä! Janinan yhteystiedot ovat p. 0407153371, janina.taurinen@helsinki.fi.

Skip to content