Kajon palveluorganisaation rakentaminen

Haku Kajon laajennetun leiritoimikunnan päällikköpesteihin aukeaa 1.8.2020 ja voit tutustua pesteihin jo heinäkuun aikana Avoimet pestit -sivulla. Kajon suunniteltuun vapaaehtoisorganisaatioon ja pestilogiikkaan voit tutustua sivuston Tule mukaan -osiossa.
Heinäkuun aikana julkaisemme leiritoimikunnan blogikirjoituksia siitä, miksi kyseiseen pestijakoon ja -rakenteeseen päädyttiin. Nyt vuoron saa Kajon palveluorganisaatio!

Maailma on muuttunut varsin paljon sitten edellisen suomalaisen suurleirin tekemisen. Ilmastonmuutoksesta on tullut todellisuutta ja sen hidastamisesta partiolaisten yksi päätavoitteista. Ymmärrämme varsin paljon paremmin kestävän toiminnan problematiikkaa ja osaamme hahmottaa vaikkapa saavutettavuuden ja turvallisuuden koko leiriorganisaation läpäisevänä asiana. Kajon palveluiden isona tavoitteena on selkeyttää jokaiselle tekijälle ja osallistujalle, miten ja miksi kuhunkin ratkaisuun on päädytty, peilaten kestävän kehityksen periaatteita projektin tavoitteiden mukaisesti.  

Toisaalta tiedämme myös, että suuren partioleirin tekemisessä toteutuvat edelleen tietyt lainalaisuudet ja tekemisen tavat, jotka ovat hioutuneet vuosikymmenten aikana osaksi yhteistä leirikulttuuriamme. Kajon palvelut tuottaa edelleen samat tukitoiminnot muille osa-alueille ja leiriläisille kuten ennenkin. Palvelut myös käyttää leijonan osan leirin budjetista, joten vastuu mahdollisimman monen saavutettavissa olevasta leirimaksusta on iso, ja jokainen päätös pitää pystyä tarkastelemaan monelta kantilta. 

Näiden asioiden ääreltä olemme lähteneet rakentamaan Kajon palveluiden osa-alueen organisaatiota. Palveluiden johtoryhmään pestataan neljä päällikköparia huoltoon, tekniikkaan, muonitukseen ja turvaan. Näiden lisäksi yhden, hieman löyhemmän työparin muodostavat jo pestattu tiedonhallinnan päällikkö ja osallistujaorganisaatioon pestattava osallistujapalveluiden päällikkö. Tämä työpari tulee johtamaan Kajon palvelukeskusta ja tiedonhallintaa. Rakenne on aika perinteinen ja selkeä, mutta toiminnot pestien alla ovat erittäin moninaiset. 

Palveluiden organisaation hahmottelemisessa emme ole niinkään halunneet lähteä kikkailemaan pestinimikkeillä tai organisaation rakenteella, vaan luomme toiminnalle selkeän rakenteen. Selkeään organisaatioon taas toivomme löytävämme ihmisiä, joilla on halu, palo ja kyky ajatella leirin tekemistä uudella, entistä paremmalla tavalla. Haluamme luoda onnistumisen ja iloisesti yllättävän tekemisen meiningin, jossa saa rohkeasti kokeilla ja luoda uusia toimintatapoja.   

No mitä tehtäviä osa-alueiden alle sitten kuuluu? Huollon osa-alueelle kuuluu ympäristö- ja pesutoiminnot, sisäinen logistiikka, sekä jätehuolto ja kierrätys. Muonituksen päälliköiden vastuulla on ruokalistojen suunnittelu ja tilausten tekeminen, koko leirin pitäminen ruoassa sekä erityisruokavalioiden suunnittelu ja toteutus. Tekniikassa toteutetaan leirin rakennelmat ja vesi- ja sähköverkot, sekä varmistetaan tietoliikenneverkkojen riittävyys. Turva järjestää leirille niin lääkinnän, paloturvallisuuden kuin järjestyksenvalvonnan toiminnot ja varmistaa koko leiriorganisaation läpäisevän kokonaisturvallisen tekemisen tavan jo suunnitteluvaiheessa. Tässä vaiheessa Roihun palveluorganisaatioon verrattuna suurimmat muutokset ovat muonituksen organisaation tietoinen vahvistaminen ja vesiturvan oma lohko turvallisuudessa. Palvelut tulee johtamaan myös Kajon rakennus- ja purkuleirin. Sen vetovastuu on suunniteltu tekniikkapäälliköille yhdessä muun palveluiden johtoryhmän kanssa. 

Kuulostaa simppeliltä, eikö? Jokainen päällikköpari pestaa omaan ryhmäänsä lukuisan joukon mestareita, joiden vastuulla on eritellyt toiminnot osa-alueen vastuista.  

Terveisin palvelujohtajat
Jenna ja Antti 

 

kuva: Harri Halmejärvi

Skip to content