Kajos coronameddelande 30.11.2021: Vi vill ha ett hälsosäkert Kajo

Den senaste versionen av corona bullrar på i världen och den har redan landat i Finland. Samtidigt borde man försöka gissa var coronapandemin kommer att befinna sig sommaren 2022. Experter har förutspått att i takt med att vaccinationstäckningen ökar kommer coronan sakta att blekna till en influensaliknande säsongsjukdom. Corona är dock fortfarande en ny sak för forskarna och dess nästa steg är svåra att förutse. 

Anmälningen till Kajo är öppen 1.12.2021-2.2.2022. Det finns ingen efteranmälan till lägret. Inte ens i februari kommer vi att kunna förutse hur hälsotillståndet i Finland ser ut i juli. Det är tydligt att många människor plågas av den osäkerhet som corona orsakar. Vad händer med min deltagaravgift om evenemanget måste ställas in? Hur har Kajo förberett sig för ett hälsosäkert läger? 

Den underbara Kajo-upplevelsen har byggts upp i två år nu. Förberedelserna har också kostat, även om nästan allt arbete har utförts av frivilliga. Att ställa in ett evenemang skulle vara vår extrema och sista utväg. Dock om detta skulle ske, exempelvis på basen av myndigheternas instruktioner, skulle det tills vidare vara omöjligt att ge ett exakt belopp i euro över de faktiska kostnaderna som skulle dras av från deltagaravgiften. I villkoren för avbokning har vi öppnat upp orsakerna som skulle påverka beloppet som återbetalas. 

Storläger kräver att man förutser 

Kajo har ett så stort antal deltagare att vi redan konkurrensrätter många viktiga införskaffningar. Ett lyckat genomförande av det stora lägret kräver att mat, byggmaterial, teknik och allt annat är säkrat många månader innan Kajo. Annars räcker de inte till och håller inte en bra kvalitet för lägret. Dock är det överenskommet med många leverantörer att kostnaderna binds och förverkligas först mycket nära själva lägret. På så sätt strävar vi efter att säkerställa att om Kajo skulle ställas in så skulle en stor del av startavgiften fortfarande kunna återbetalas till deltagarna. I praktiken kommer fortsättningen av Kajos förberedelser kritiskt granskas vid de punkter där lägrets större kostnader slutligen måste bindas. 

För att kunna förbereda sig för rätt antal personer på lägret – det vill säga tillräckligt med mat för alla och tillräcklig service under lägret i förhållande till antalet deltagare – måste anmälningar samlas in många månader innan lägrets början. Att förbereda ett läger för tusentals deltagare tar mer tid än ett kårläger för hundra personer. 

Vi har schemalagt anmälningen så att inga väsentliga utgifter förfaller i december-januari. Om lägret alltså i ett extremt fall måste ställas in, exempelvis på basen av myndigheternas instruktioner, kommer det beslutet att fattas först till våren. I det här läget kommer den som tidigare anmält sig att få exakt samma återbetalningsbelopp som den som anmäler sig under de sista metrarna. Tidpunkten för anmälan påverkar alltså inte återbetalningen av lägeravgiften på något sätt; avbokningsbeslut kommer inte att fattas under anmälningstiden. Eventuella instruktioner av myndigheterna väntas inte förrän senare i vår. 

Mot ett hälsosäkert Kajo 

Förra sommaren höll vi scouter mindre scoutevenemang utan några coronasmittor, även om coronasituationen just då bara blev värre. Det finns mycket att lära av dessa och många andra offentliga evenemang inför nästa sommar. Dessutom kommer vaccinationstäckningen nästa sommar att vara betydligt bättre än dagens situation, särskilt bland unga. Vi kan alla hjälpa till att säkra det mest spektakulära scoutevenemanget nästa sommar genom att ta vaccinet och sköta hygienen. Det som förhindrar corona under lägret, förhindrar den även på andra håll i samhället. 

Kajo har två coronafokuserade grupper där situationen aktivt bevakas tillsammans med Finlands Scouters regering och myndigheterna. En av grupperna fokuserar på att minimera ekonomiska risker och samarbeta med myndigheterna, och den andra fokuserar på praktiska åtgärder för ett hälsosäkert genomförande av Kajo.  

Alla tillgängliga alternativ finns på bordet för att förverkliga ett oförglömligt Kajo. Det är ännu inte möjligt att avgöra, vilka åtgärder som finns under Kajo för att garantera ett hälsosäkert läger. Instruktionerna påverkas både av den rådande coronasituationen och av myndigheternas samt Finlands Scouters styrelsens riktlinjer. 

Vi jobbar hårt med att bygga Kajo och vi tror att det kommer att hända. Vi har framför allt gjort Kajo på distans, därför har vi full förståelse för hur stor betydelse ett gemensamt sommarevenemang och möjligheten att träffa scoutkompisar har för många finländska scouters psykiska välbefinnande. Samtidigt vill vi dock se till att beslutet att ställa in Kajo inte dras ut för långt: i en exceptionell situation kommer vi att kunna återbetala deltagarnas pengar till stor del. 

Kajo-hälsningar av lägercheferna Kerttu och Janne 

Om du har fler frågor, var i kontakt kajo2022@partio.fi. Mejl som sänds till adressen besvaras under vardagar.

Skip to content