Hälsosäkerhet

"Hälsosäkerhet" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print

Hälsosäkerhet på Kajo 

Scouterna har en lång tradition av att ordna stora läger för stora folkmassor. Lägersjukvården tar hand om både första hjälpen och hälsovård under lägret. Dessa roller bemannas av sjukvårdspersonal som har möjlighet att behandla deltagarnas akuta besvär från mindre sår och inflammationer till även större sammanbrott och sjukdomar. Uppföljningsvård kommer att ges på lämplig ställe vid behov. 

Hygien 

Liksom på alla scoutläger tar vi hand om hygien på Kajo. Även om lägret är i mitten av skogen, finns det tillräckligt med handtvättpunkter och handdesinfektionsmedel finns alltid tillgängligt i både programmen och boendeområdet. Varmt vatten finns alltid för att diska efter maten. Vi instruerar varje deltagare om hälsosäkerhet och hygienrutiner så att vi kan skydda oss själva och varandra. 

Kajo och corona 

Vi, donare av Kajo, har fullt förtroende för att Kajo kommer att genomföras som planerat. Lägerorganisationen följer coronasituationen noga och funderar på hälsosäkra metoder för att möjliggöra lägret.  

Enligt Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter rf:s styrelses linje kommer man på finnjamboree Kajo att granska coronapass av alla över 16-åringar, ifall saken är aktuell vid tidpunkten då lägret ordnas, och ifall lagstiftelsen då möjliggör granskning av coronapass. Det rekommenderas att alla Kajo-deltagare tar ett coronavaccin.

Om evenemanget måste ställas in eller avbrytas på grund av corona eller av någon annan överraskande anledningen kommer deltagarna att återbetalas deltagaravgiften minus den del som redan är ansluten till ordnandet av evenemanget och som inte kan återkrävas från betalningsmottagaren eller i slutändan från försäkringsbolaget.

Stöd för psykiskt välbefinnande 

På Kajo satsar vi också på deltagarnas mentala säkerhet. Det finns ett nätverk av professionella inom mentalvården som går in i lägerområdet och ge en lågtröskelmöjlighet för diskussion. På Kajo vill vi satsa särskilt på barn och ungas välmående, så att alla på lägret har det bra. Du kan läsa mer om psykisk trygghet från Kajo-bloggen: Trivsel och trygg Kajo. 

Läs hur framgångsrikt Ledareldar 2021 genomfördes mitt under en coronapandemi utan exponering eller infektion (på finska). 

Skip to content