Osallistujien osa-alueen päällikköpesteistä

Haku Kajon laajennetun leiritoimikunnan päällikköpesteihin aukeaa 1.8.2020 ja voit tutustua pesteihin jo heinäkuun aikana Avoimet pestit -sivulla. Kajon suunniteltuun vapaaehtoisorganisaatioon ja pestilogiikkaan voit tutustua sivuston Tule mukaan -osiossa.
Heinäkuun aikana julkaisemme leiritoimikunnan blogikirjoituksia siitä, miksi kyseiseen pestijakoon ja -rakenteeseen päädyttiin. Aloitamme nyt Osallistujien osa-alueesta!

Kuva: Anna Enbuske

Osallistujien osa-alueella olen rekrytoimassa seitsemää päällikköä osaksi Osallistujien johtoryhmää. Yhteinen tavoite on taata leirille tulijoille mahtava leirikokemus. Projektin tavoitteiden myötä on ollut helppo lähteä organisaatiota miettimään – millaisen tiimin tarvitsen, että näihin tavoitteisiin päästään?

Organisaatiota miettiessäni käytin paljon aikaa tutustumalla viime vuosien piirileirien sekä Roihun organisaatioihin ja niiden tehtäviin. Itselläni oli Roihulta jonkunmoinen mielikuva näiden asiakokonaisuuksien organisoinnista, mutta ne eivät voimakkaasti kohdanneet oman Roihu-pestini kanssa. Halusin käyttää aikaa loppuraporttien lukemiseen, erityisesti niihin ajatuksiin siitä, mitä kehittämiskohteita edellisten leirien tekijät olivat tunnistaneet.

Saavutettavuus on partiossa nyt aktiivisesti esillä ja työn alla. Se tuotiin myös vahvasti Kajon tavoitteisiin. Finnjamboreen päällikköpestinä saavutettavuus on uusi, ensimmäisen kerran “kokeilussa” oleva. Tavoitteet ovat korkealla ja uskon, että tässä pestissä on iso kehittämisen mahdollisuus. Ihan tyhjästä ei tarvitse lähteä, mm. Roihulla asioita jo mietittiin ja ratkottiinkin, mutta nyt lähdetään vielä syvemmin ja ehkä vähän laajemminkin aiheen pariin. Monelta piirileiriltä on myös paljon hyvää pohjaa, mitä hyödyntää saavutettavuustiimin työssä. Saavutettavuus on teemana sellainen, jota yksin Osallistujien osa-alue ei pysty hanskaamaan. Varsin tärkeäksi tulee nousemaan yhteistyö ja asian läpivienti koko leiriorganisaation läpi.

Kansainvälisyyspäälliköiden tehtävä on selkeästi lähimpänä Roihun mallia, josta on paljon hyviä kokemuksia. KV-päälliköiden tehtävässä markkinointi on isossa roolissa, ja siksi markkinointityö onkin jo aloitettu ennen päälliköiden pestausta. Kansainvälinen kokemus ei rakennu leirissä vain siitä, että saamme kv-vieraita. Koen tärkeänä sekä meidän vieraiden, että myös suomalaisten kokemuksen kansainvälisestä partiosta ja siitä, millaista on olla osa maailmanlaajuista partiota. Iloa tuottaisi kovasti se, jos jokainen Kajon osallistuja pääsisi käyttämään muutakin kieltä kuin omaa äidinkieltään.

Alaleiriorganisaatio tulee olemaan varmasti osallistujille varsin näkyvä kokonaisuus, jota luotsaamaan haetaan omia päälliköitä. Toisin kuin Roihun mallissa, nyt tarkoituksena on löytää päälliköt, jotka eivät toimi samalla jonkun alaleirin johdossa. Halu saada enemmän tukea alaleirielämään, ja saada leirin tekemistä varhaisessa vaiheessa lähelle lippukuntia, on ollut kantava ajatus organisaatiota mietittäessä. Roihuun verrattuna lisänä alaleiripäälliköillä on mietittävänä osallistujalogistiikka, leirin päiväohjelma, sekä jatkumo leiristä lippukuntiin – miten uudet jäsenet löytävät paikkansa viikkotoiminnassa.

Osallistujapalveluiden päällikkö pääsee melko tyhjältä pöydältä miettimään mitä palvelukokonaisuuksia leiriläiset tarvitsevat, sekä missä niiden kannattaa fyysisesti sijaita. Tätä pestiä ei myöskään tällaisella mallilla ollut Roihulla, yhteistä onnistunutta mallia lähdetään luomaan yhdessä Palveluiden osa-alueen kanssa. Tässä pestissä on ehkä eniten suunnittelussa sellaista, mihin ei ole vielä antaa kyllä/ei -vastauksia, vaan tarvitaan mutustelua ja epävarmuudenkin sietoa. Tätäkin pestiä miettiessä kärki on ollut osallistujien leirikokemuksen kehittämisessä ja sujuvista palveluista läpi leirin.

Päälliköt lähtevät hyvin nopeasti miettimään omia ryhmiään. Päälliköt rekrytoivat itselleen mestareita, jotka vastaavat ko. vastuualueen pienemmistä asiakokonaisuuksista. Esimerkiksi kv-päälliköt voisivat rekrytoida IST-mestareita, tai alaleiripäälliköt rekrytoida alaleirien vastuutiimit. Tätä seuraavan tason organisaatiota lähdetään yhdessä miettimään ja suunnittelemaan.

Toivon, että päälliköillä on rohkeutta tuoda uusia ajatuksia finnjamboreen tekemiseen. Säilytetään vanhoista jutuista toimivat, ja uskalletaan yhdessä kehittää ja kyseenalaistaakin edellisten leirien valintoja. Kehittäminen on mun juttu – toivottavasti meidän koko tiimin jatkossa! Olen itse aika tyytyväinen luotuun organisaatiorakenteeseen ja siihen kun lisätään timanttiset tekijät, niin onnistumisen ainekset on koossa.

Terkuin Kake
Osallistujajohtaja

Skip to content