Kasvatuksen päällikköpestit

Haku Kajon laajennetun leiritoimikunnan päällikköpesteihin aukeaa 1.8.2020 ja voit tutustua pesteihin jo heinäkuun aikana Avoimet pestit -sivulla. Kajon suunniteltuun vapaaehtoisorganisaatioon ja pestilogiikkaan voit tutustua sivuston Tule mukaan -osiossa.
Heinäkuun aikana julkaisemme leiritoimikunnan blogikirjoituksia siitä, miksi kyseiseen pestijakoon ja -rakenteeseen päädyttiin. Miltä näyttää kasvatuksen organisaatio? Kurkataan!

Kuva: Juha Nurmi

Aloitimme kasvatuksen organisaation muodostamisen tarkastelemalla aikaisempien finnjamboreiden ja piirileirien ratkaisuja ja keskustelemalla organisaation kannalta mielenkiintoisten ihmisten kanssa sekä kuromalla yhteen omat näkemyksemme organisaatioista. Päällimmäisenä ajatuksena oli koko leirin huomioiminen yhtenä isona kasvattavana kokemuksena: kasvatus Kajolla ei tapahdu 10 minuutin pyrskeinä ohjelmalaaksoissa, vaan yhtenä suurena kokemuksena vessajonoissa, kahvilan kassalla, leirilippukunnassa jne. Matkalla kohti lopullista organisaatiomallia teimme organisaatiosta kolme hyvin erilaista mallia, ja lopullinen versio oli makoisa kirsikkakakku näiden kaikkien kuorrutettujen kakkujen kirsikoista. Päälle vielä ripaus yksinkertaistamista ja päädyimme organisaatioon, jossa meillä on kuusi ohjelmalaaksopäällikköä, pop-up-ohjelmapäällikkö, ikäkausikokemuspäällikkö sekä kehittämöpäällikkö. Päädyimme ratkaisuun, joka ei perustu parijohtajuuteen, sillä jo yhdeksän hengen kasvatuksen johtoryhmä on niin iso, että ryhmän toiminnan kannalta emme pitäneet sitä mahdollisena. Päädyimme siihen, että päälliköille pestataan “kakkoset” eli työpari, joka ei ole osa laajennettua leiritoimikuntaa tai kasvatuksen johtoryhmää. 

Ohjelmalaaksopäälliköt 
Roihuun verrattuna halusimme “ohittaa” yhden organisaatiotason, eli olemme rekrytoimassa ohjelmalaaksojen päälliköitä suoraan kasvatusjohtajien alle. Näin ohjelmalaaksojen konkreettinen suunnittelu pääsee vähintäänkin yhtä rekrytointikierrosta aikaisemmin vauhtiin. Tällöin sekä saadaan lisää aikaa konkreettisten aktiviteettien suunnittelulle, että synkronoidaan ohjelmalaaksojen suunnittelu paremmin muiden osa-alueiden suunnittelun kanssa. Toinen tärkeä argumentti on  päällekkäisen tekemisen poistaminen; melontapistettä ei kannata pystyttää jokaiselle ikäkaudelle erikseen, vaan ennemmin huolehtia siitä, että melontapisteellä on sopivia aktiviteetteja kaikille ikäkausille. Näin saadaan niin taloudelliset kuin henkilöresurssit tehokkaaseen käyttöön. Paras saatavilla oleva osaaminen – esimerkiksi sen melontapisteen suunnittelutiimi – on yhtälailla kaikkien ikäkausien saatavilla. Kolmas pointtimme on ohjelmalaaksojen tuominen lähemmäs kasvatusjohtajia ja osaksi laajennettua leiritoimikuntaa. Ohjelmalaaksot ovat valtavan suuri ja näkyvä osa leiriä, ja yhteisiä rajapintoja on kaikkiin osa-alueisiin. Samoin me pystymme tukemaan näin paremmin laaksopäälliköitä pestissään. 

Haluamme tehdä ohjelmalaaksoista suurempia, näyttävämpiä ja elämyksellisempiä kuin koskaan ennen sekä myös yhtenäistää ja rakentaa teemaa ja punaista lankaa koko leirin ohjelmalle. Finnjamboreen ohjelmalaaksojen pitää pystyä tarjoamaan sellaisia elämyksiä, joita piirileirillä tai lippukuntaleirillä ei yleensä voida kokea. Ohjelmalaaksojen tulee kasvattaa osallistujiaan, mutta ne eivät saa tuntua koululta. Partion uniikki näkökulma kasvatukseen lähtee elämyksistä ja seikkailusta. Kasvatamme ihmisiä, joilla on pokkaa pelastaa maailma. Joskus se tarkoittaa kielekkeeltä hyppäämistä ja joskus suunsa avaamista silloin, kun muut pysyvät hiljaa. 

Pop-up-ohjelmapäällikkö 
Pop-up-ohjelmapäällikkö sai alkunsa, kun pohdimme, mitä kaikkea sellaista ohjelmaa olisi mahtavaa toteuttaa, joka ei ole toteutettavissa tiukassa aikatauluraamissa tai suurelle massalle. Ohjelmaa, joka tapahtuu ohjelmalaaksoajan ulkopuolella. Meidän pohdinnoissamme tällainen ohjelma voisi esimekiksi olla maailmankaikkeuden pohdiskelua puunjuurella, koko leirin yhteinen peli, kuutamomelontaa, taitokoulutuksia tai leirilippukuntiin vietäviä ohjelmapaketteja. Tätä yritimme ensin rakentaa sisään muihin pesteihin, mutta totesimme tämän olevan yksi kokonaisuus, joka tarvitsee oman päällikkönsä. Pop-up-ohjelmat mahdollistavat meille sekä paljon sellaista tekemistä, jota muuten ei luultavasti kukaan finnjamboreella lähtisi järjestämään, että ohjelman, jota on saatavilla myös vaeltajan työvuorojen ulkopuolella. Vain taivas (ja hieman raha) on rajana siinä, mitä kaikkea pop-up-ohjelma Kajolla pitää sisällään! 

Ikäkausikokemuspäällikkö
On tärkeää, että ikäkausien leirikokemus on mielessä kaikessa, mitä Kajolla teemme. Onnistunut ikäkausikokemus tarkoittaa sitä, että ohjelma, elämykset ja vaikka leiripesti linkittyvät omaan kehitysvaiheeseen ja lippukunta-arkeen parhaalla mahdollisella tavalla. Ikäkausikokemuksessa katsotaan leiriä eri ikäkausien lasien läpi. Tämä tarkoittaa hyvin monen asian huomioimista viestinnästä, aikataulutuksesta ja palveluista aina ruokalistaan, jos se on ikäkauden näkökulmasta merkityksellistä. Samoin ikäkausikokemuspäällikkö tiimeineen huolehtii, että esimerkiksi ikäkausisiirtymät huomioidaan, ja leirillä tehtävät aktiviteetit päätyvät osaksi osallistujan partiopolkua (esimerkiksi Partio-ohjelma-sovellukseen eli Kompassiin). Partiomenetelmä on ikäkausikokemuksen tärkein työkalu; nousujohteisuutta, päivän hyviä töitä, aikuista tukea, symboliikkaa, vartiojärjestelmää, toimintaa luonnossa, tekemällä oppimista sekä varsinkin sitoutumista partion arvoihin ei saa unohtaa Kajollakaan. Yksi iso palanen ikäkausikokemuksesta on leiripesti ja sen muotoilu yhdessä resurssien kanssa pestien hausta niiden kunniakkaaseen päätttämiseen. Ikäkausikokemuksen alle ei ole tarkoitus koota suurta organisaatiota, vaan ennemmin joukko eksperttejä, jotka konkreettisesti toteuttavat pitkän projektin aikana syntyviä tuotoksia ja kykenevät samalla sukkuloimaan suuressa organisaatiossa tukien muita osa-alueita mielekkään Kajo-kokemuksen saamiseksi. 

Kehittämöpäällikkö 
Kehittämössä katsotaan kaikkein eniten ihmistä kokonaisuutena. Kehittämö rakentuu  erilaisille toiminoille; luotsaukseen, nuorisotalojen rakentamiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.  Luotsit ovat aikuisia, jotka tukevat leiriläisiä arjessa, toimivat lähimpänä aikuisena leirillä, antavat ensiapua nuorta vaivaaviin vaikeisiin tilanteisiin sekä auttavat kääntämään Kajon kokemuksia oppimiskokemuksiksi. Luotseja löytyy jokaisesta leirilippukunnasta ja jokaiselle ikäkaudella on oma luotsi. Ohjattuun vapaa-aikaan kuuluu nuoristotalotoimintamainen kokonaisuus, joka voi sisältää esimerkiksi samoajacornerin, ulkopuolisen kumppanin kanssa toteutetun nuorisotalon metsään tai muuta vastaavaa. Ohjattu vapaa-aika Kajolla tarjoaa mahdollisuuden nuorille viettää aikaa yhdessä, mutta myös jutella aikuisen kanssa, joka ei ole heidän luontaisista lippukunnistaan. Ohjatun vapaa-ajan puitteissa on mahdollista vain olla, mutta myös tulla kuulluksi ja tarvittaessa tavalla tai toisella tulla huomatuksi ja autetuksi. Kun Kajolla syntyy jotain sellaista osaamista, joka voisi hyödyttää kohderyhmäikäistä partion ulkopuolella, meillä pitää olla mekanismit, joilla autamme tulkkaamaan osaamista esimerkiksi oppilaitokselle. Sitä tärkeämpää on kuitenkin osallistujan oma itseluottamus ja ymmärrys omasta osaamisestaan, sekä kyky sanoittaa sitä.  

Huh, tulipa paljon tekstiä, mutta tätä kaikkea on kasvatuksen osa-alue Kajolla! Jos kiinnostuit, laita meille viestiä ja jutellaan lisää! 

Kasvatuksen johtajat 
Aino ja Matsku 

Skip to content