Elämyspestejä tarjolla!

Haku Kajon laajennetun leiritoimikunnan päällikköpesteihin aukeaa 1.8.2020 ja voit tutustua pesteihin jo heinäkuun aikana Avoimet pestit -sivulla. Kajon suunniteltuun vapaaehtoisorganisaatioon ja pestilogiikkaan voit tutustua sivuston Tule mukaan -osiossa.
Heinäkuun aikana julkaisemme leiritoimikunnan blogikirjoituksia siitä, miksi kyseiseen pestijakoon ja -rakenteeseen päädyttiin. Nyt paneudutaan elämyksen osa-alueen päällikköpesteihin!

Kuva: Anna Enbuske

Elämyksen osa-alueen pestirakenne syntyi joiltain osin helposti ja lähes itsekseen, kun toisia pestejä taas pyöriteltiin pitkäänkin. Lopulta päädyimme seitsemän päällikön pakettiin koostuen kolmesta parista ja yhdestä parittomasta seuraavasti: viestintä- ja markkinointi (2 päällikköä), leirikokemus (2 päällikköä), myynti (1 päällikkö) ja yhteiset ohjelmat (2 päällikköä).  Avaamme tässä, mitä kunkin kohdalla pohdimme ja miten ratkaisuihin päädyttiin. 

Livestream leiriltä, leirin omat TikTok-haasteet, Kajon tunteen ja tavoitteiden välittäminen partiolaisille jo nyt? Aloitimme heti ensimmäisenä pohdinnat viestinnän ja markkinoinnin (vima) päällikköpesteistä, sillä oli selvää, että sillä sektorilla hommat alkavat ensimmäisenä. Kajon vima-toiminnot olivat jo käynnissä aloittaessamme elämysjohtajapesteissämme, joten mitä nopeammin saataisiin mukaan asiantuntevat vima-päälliköt, sen parempi.  Koska viestinnän ja markkinoinnin tekeminen kestää intensiivisesti koko Kajo-projektin ajan, koimme, että olisi hyvä ottaa kokonaisuutta johtamaan ja hommia jakamaan kaksikko. Rekrytointi päätettiin myös aloittaa muuta laajennettua leiritoimikuntaa aikaisemmin ja niin remmiin astuikin jo loppukeväästä paras Pauliina Kajava! Toista vima-päällikköä etsimme vielä elokuun haussa, tervetuloa mukaan! 

Toimiva leiriarki, elämyksestä toiseen kuljettava leirialue ja kauas kantava leirifiilis! Leirikokemuksen osio aiheutti meille eniten päänvaivaa. Tai oikeastaan ei vaivaa, vaan inspiroivaa pyörittelyä. Oli selvää, että elämyksen osa-alue sisältäisi monia leirielämään keskeisesti liittyviä osatekijöitä – sellaisia jotka vaikuttaisivat siihen, miltä leiri tuntuu, näyttää ja ehkä kuulostaakin. Ja toisaalta siihen, kuinka hyvin leiri toimii ja millaiseksi siellä eläminen muodostuu. Sanat kuten brändi ja muotoilu pullahtelivat esiin kun näitä muotoiltiin paketiksi, mutta lopulta löydettiin kokoavaksi termiksi leirikokemus. Siitähän tässä lopulta on kyse! Leirikokemuksen alla asuvat leirin kaava, arkkitehtuuri, leirituotteet, leirilaulu, palvelumuotoilu sekä vaikuttavuus. Vaikka näemme näiden osien välillä loogisen ja vahvan yhteyden, päädyimme pestaamaan leirikokemuspäälliköiksi parin. Näin on mahdollista saada kokonaisuuden johtoon kaksikko, joka pystyy hanskaamaan kokonaisuuden erilaisine osatekijöineen ja täydentämään toisiaan omilla erilaisilla vahvuuksillaan ja kokemuksellaan. 

Suomen kovin kahvilaskene ja viihtyisimmät vapaa-ajan kohteet sijaitsevat Evolla kesällä 2022! Myyntipäällikön pesti on ehkä yksi elämyksen osa-alueen suoraviivaisimmista, joskaan ei toki mikään helppo nakki sekään. Kokonaisuutena tämä oli kuitenkin elämyksen organisaatiota pohdittaessa selkeä paketti. Myyntipäällikkö vastaa leirin kahviloista sekä kaikesta, mitä niissä tapahtuu, oli se sitten biletystä tai bonsain kasvatusta. Myynnin kokonaisuuden suunnitteluun sisältyy myös esimerkiksi budjetointiin ja maksamiseen liittyviä prosesseja, joita pääsee suunnittelemaan yhdessä ainakin resurssien osa-alueen sekä SP:n kiinteän organisaation kanssa. 

Avajaiset, päättäjäiset, välijäiset, aamujaiset, maailman suurin kuurupiilo? Yhteisten ohjelmien päällikköpestausta pohtiessamme päädyimme hyvin nopeasti jakamaan tehtävän päällikköparille. Lähtöajatuksena tässä on tuottaja-ohjaaja –tyylinen työnjako, mutta vastuut ja niiden jako mietitään toki pestattavien henkilöiden kanssa yhdessä. Koimme, että tämän mittakaavan ohjelmien toteutuksessa tarvitaan niin monenlaista osaamista ja kokemusta, että on hyvä saada jo heti päällikkötasolta asti käyttöön mahdollisimman laaja näkemys ja toisaalta tuki kaikille johdettaville teknisten ja luovien prosessien suunnittelijoille ja toteuttajille. 

Siinäpä elämystä kerrakseen! Tarjolla on leirielämään ja –muistoihin tiiviisti vaikuttavien kokonaisuuksien johtotehtäviä elämyksen johtoryhmässä. Jos mikään mietityttää, ole yhteydessä ja pistä hakemus sisään elokuussa. Kajon elämyksen tekeminen on siistiä jo nyt, mutta täyden päällikköporukan kanssa entistä parempaa – se on varma! 

Elämysjohtajat 
Anna ja Minna 

Skip to content