Koulutusta Kajolaisille!

"Koulutusta Kajolaisille!" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Kajo on kaikille avoin ja yhteinen unohtumaton kokemus. Tämän varmistamiseksi haluammekin kannustaa leirille tulijoita kouluttumaan itseään jo ennen leiriä.

Turvallisesti Yhdessä

Turvallisesti yhdessä  Turvallisesti yhdessä verkkokurssin suorittaminen on pakollista kaikille Kajolle osallistuville samoajille, vaeltajille, aikuisille sekä vastaavan ikäisille partioon tutustujille sekä KV osallistujille. Kunkin pestaajan vastuulla on tarkistaa omien pestattujen kurssisuoritus (esim. kuvakaappaus todistuksesta). Leirilippukunnanjohtaja tarkistaa todistukset muilta leirilippukunnan pestissä olevista, ja leirivalmentajat tarkistaa leirilippukunnanjohtajien todistukset. Lisäksi leirilippukunnissa voidaan tarkistaa omien samoajien ja vaeltajien todistukset (vaikka pestaaja ne tarkistaakin). Turvallisesti yhdessä kurssin sisältö on sellaista, jota samoajien ja vaeltajien kanssa voisi käydä läpi luotsauskeskusteluissa, ennen leiriä.  

Turvallisesti yhdessä on voimassa kerrallaan 5 vuotta. Jos kurssisuorituksestasi on jo aikaa, suosittelemme vahvasti, että kurssi tehdään uudelleen ennen leirille osallistumista.   Olethan ajoissa oman kurssisuorituksen varmistamisessa, ettet joudu tekemään sitä tulobussissa!   Turvallisesti yhdessä -koulutus löytyy täältä.

Eettinen ohjeistus

Kajon eettinen ohjeistus koskee kaikkia Kajon vapaaehtoisia ja palkattuja tekijöitä sekä osallistujia ja yhteistyökumppaneita organisaatiotasosta tai suhteesta riippumatta. Ohjeistus kertoo, miten säilytämme luottamuksen toimimalla eettisesti, vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti niin sidosryhmien ja Kajon, ja laajemmin partion, välillä kuin Kajon ja sitä myötä myös Partion sisällä eri organisaatiotasojen sekä ryhmien välillä. Kajon tekijät sitoutuvat noudattamaan eettistä ohjeistusta ja ohjeistus on hyvä käydä läpi myös tarpojavartioissa! Eettistä ohjeistusta voit tarkastella kokonaisuudessaan täällä (pdf-tiedosto) ja laajemman diashown tapausesimerkeillä löydät taas täältä.

Helppo tulla -verkkokoulutus

Partiotapahtuman suunnittelun päämäärä on, että mahdollisimman moni pystyy osallistumaan tapahtumaan onnistuneesti. Saavutettavassa tapahtumassa jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi ja voi osallistua ilman pelkoa ulkopuoliseksi jäämisestä. Tämä koulutus esittelee saavutettavan partiotapahtuman tunnuspiirteitä Helppo tulla -tunnuksen avulla. Koulutus on suunnattu kaikille tapahtumia järjestäville. Koko materiaalin läpikäyminen vie runsaat puoli tuntia. Koulutus löytyy täältä.

Nuoren mielen ensiapu - kohtaamisen ja puheeksi ottamisen keinoja Kajon tekijöille

NMEA-koulutukset on rakennettu niin, että koulutukseen sisältyy kaksi Teams-iltaa, joiden välissä tehdään itsenäisesti verkkokurssi MIELI ry:n Moodlessa. NMEA-koulutusta ohjaa MIELI ry:n kouluttama, partiotaustainen NMEA-ohjaaja. Koulutus sisältää oppikirjan ja on osallistujalle maksuton. Lue lisää koulutuksesta täältä. Toteutukset ja ilmoittautumislinkit löytyvät täältä.

Ensiapukoulutus
Suosittelemme kaikille Kajolle tuleville ensiapukurssin käymistä ennen leiriä. EA-taidoista on hyötyä sekä leirillä että muuten partiotoiminnassa. EA-koulutusta voi kysellä omasta piiristä tai paikalliselta SPR:ltä. 
Pestikohtainen koulutus/osaaminen

Kajolla on joitain pestejä, joissa tarvitaan kohdennettua osaamista tai halutaan kouluttaa tiettyihin aiheisiin jotka erityisesti liittyvät pestiin. Ammattiosaamisvaatimuksista yms tai koulutustarpeista kerrotaan pesti-ilmoituksessa ja siitä voi jutella tarkemmin pestaajan kanssa. Kajo-projektin perehdytyspaketti löytyy Moodlesta osoitteesta moodle.partio.fi ja on suoritettavissa vapaasti omaan tahtiin. Suosittelemme sitä heti pestauksen ensimetreille. Vastaavalainen oma paketti on suunnitteilla leirilippukuntien vastuuhenkilöille.  

Koulutus partioon tutustujille

Koulutus partioon tutustujille  Kajopesteihin voi hakeutua myös, vaikka ei olisi aiempaa partiokokemusta. Uudelle partiolaiselle suosittelemme pestin tueksi:  Tervetuloa partioon -kurssi löytyy täältä 

Luotsikoulutus

Luotsikoulutus kuuluu jokaisen leiriluotsin pestiin Kajolla ja koulutusta järjestetään leirillä. Luotsikoulutus antaa valmiuksia ohjata tarpojia, samoajia ja vaeltajia sekä tukea nuoria vertaisjohtajia suunnittelemaan ja johtamaan partiomaista toimintaa. Kouluttautuja oppii ymmärtämään nuoren kehitysvaiheita ja saa käytännön vaihtoehtoja erilaisten nuorten kanssa toimimiseen. Koulutuksen voi suorittaa myös jo ennakkoon oman partiopiirin tarjoamassa luotsikoulutuksessa. Lisätietoa luotsikoulutuksesta Suomen Partiolaisten verkkosivuilta.

Skip to content