Kåranmälning

"Kåranmälning" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Kårer anmälar sig till Kajo via Kuksa.  Kajaren kan göra scoutkårens anmälan i Kuksa i Kajos evenemang.

För större evenemang kan distrikten, FiSSc och FS skapa evenemangspecifika uppdrag i Kuksa. Denna kontaktperson ansvarar för att göra den bindande kåranmälningen för evenemanget. Kontaktpersoner har bl.a. rätt att definiera

  • Lägerkårens namn
  • Kårer som deltar i lägerkåren
  • Kårens ansvarspersoner

Fyll i lägerkåranmälan senast 31.10.2021.

Instruktioner för anmälning finns nedan och som PDF-fil här.  

1. Så här anmäler du kåren till Kajo

Kåranmälan till Kajo sker inte via en enskild länk utan direkt i Kuksa via Evenemangsfliken.

Sök evenmang du vill delta i: SP Finnjamboree Kajo 2022.

Välj som arrangör “Alla/Kaikki”

Nu är det fråga om storevenmang, så kryssa in “sök även storevenmang” och till sist klicka på sök uppgifter -knappen. 

Klicka på evenmangets (blå) länk. Skriv in kårens namn högst uppe och tryck på sök kåranmälningar -knappen. 

Då få du framme en lägg till -knappen, tryck på knappen för att anmäla din kår. 

Anmäla kåren genom att fylla i kårens namn. Här lönar det sid att uppge namnen på de kårer som anmäler sig tillsammans (t.ex. Scoutkåren Myrorna och Scoutkåren Fyren). Alternativt kan ni använda området ni kommer från. Namnet kan ändras i ett senare skede. 

Uppge ett estimat på mängden deltagare från lägerkåren. Detta underlättar arbetet då lägerkårerna ska samlas i underläger. Idealstorleken för en lägerkår är 100 pers., hellre lite flera än färre. 

Du kan lägga till flera kårer till din anmälan. Det räcker att en kår gör lägerkåranmälan. Övriga kårer kan även läggas till i ett senare skede. 

2. Så här anmäler du kårens ansvarspersoner

3. Besvara tilläggsfrågor riktade till lägerkåren

4. Hur tar man emot ett uppdrag

För att ta i bruk lägerkårens uppdrag måste personen i fråga vara anmäld till evenemanget och ha godkänt sitt uppdrag. Godkännandet av uppdraget görs i personens egen profil under fliken ”evenemang”.

5. Se lägerkårens upgifter

Genom att klicka på (blå) evenmangslänken kan kårens lägeruppdragsinnehavare nu även själv granska evenemangets uppgifter. 

När personen i fråga har godkännt sitt uppdrag kommer en evenemangslänk att aktiveras i Kuksas evenemang. Uppdraget som lägrets kontaktperson (Kajare) ger inte rättigheter till detta.

Skip to content