Utbildning för Kajoiter!

"Utbildning för Kajoiter!" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print

Tryggt tillsammans

Det är obligatoriskt att utföra Tryggt tillsammans -nätkursen för alla explorer- och roverscouter samt ledare. Detta gäller även personer i motsvarande ålder som bekantar sig med scouting och internationella deltagare. Det är på uppdragsgivarens ansvar att kontrollera att kursen är avlagd (t.ex. en skärmdump på intyget). Lägerkårchefen kontrollerar intygen av dem som har ett lägerkårsuppdrag och lägerinstruktören kontrollerar lägerkårchefernas intyg. Dessutom kan man i den egna lägerkåren kontrollera de egna explorer- och roverscouternas intyg (även om uppdragsgivaren också kontrollerar dem). Innehållet i Tryggt tillsammans -kursen är sådan att den kan gås igenom med explorer- och roverscouter innan lägret, under lotsdiskussionen.

Tryggt tillsammans är i kraft fem år i taget. Ifall det är en tid sedan du fått ditt intyg så rekommenderar vi starkt att du går om kursen innan deltagandet i lägret. Försäkra dig om ditt eget kursintyg i god tid, så du inte behöver göra den i ankomstbussen! Tryggt tillsammans -utbildningen hittar du på Finlands Svenska Scouters websida.  

Första Hjälp -utbildning

Vi rekommenderar att alla som kommer till Kajo går Första Hjälp -utbildning innan lägret. FH-kunskaper är nyttiga både på lägret och i övrig scoutverksamhet. FH-utbildningar kan du fråga efter i ditt eget scoutdistrikt eller din lokala FRK avdelning (Finlands Röda Kors).

Uppdragsspecifik utbildning/kunskap

På Kajo finns en del uppdrag där man behöver särskild kunskap eller så vill man utbilda sig i specifika ämnen som är relaterade till uppdraget. Professionella kompetenskrav etc. eller utbildningsbehov anges i uppdragsannonsen och de kan diskuteras mer detaljerat med uppdragsgivaren.

Kajo-projektets introduktionspaket hittas i Moodle på adressen moodle.partio.fi och den kan genomföras fritt i egen takt. Vi rekommenderar den genast i början av uppdraget. Ett motsvarande paket planeras för lägerkårernas ansvarspersoner.

Utbildning för dem som bekantar sig med scouting

Till Kajo uppdrag kan man söka, även om man inte har tidigare erfarenhet av scouting. För en ny scout rekommenderar vi som stöd för uppdraget:

Välkommen till scouting -kursen hittar du här.

På kommande!

Vi strävar till att producera utbildning för internationella deltagare om hur ett finskt scoutläger är och vad som är bra för en internationell deltagare att beakta då hen deltar i Kajo.

Likväl planeras en Kajo utbildning (moodle-baserad) för lägerkårens ledare, den hjälper lägerkåren att förbereda sig inför Kajo och ger basinformation om vad som är på kommande.

Under arbete är även en ny finskspråkig Helppo tulla -nätkurs som handlar om tillgänglighet!

Skip to content