Peruutusehdot

"Peruutusehdot" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Ilmoittautumis-, osallistumis- ja peruutusehdot Kajo 2022

Nämä ehdot koskevat kaikkia leirille osallistujia, lukuun ottamatta ulkomaisten partiojärjestöjen jäseniä. Ulkomaisten partiojärjestöjen jäsenille on omat erillisen ehdot.

Ilmoittautuminen

Kajo 2022 -leirille ilmoittaudutaan 1.12.2021-2.2.2022 välisenä aikana. Ilmoittautuminen tapahtuu partiorekisteri Kuksassa ja osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Ainoastaan Kuksan kautta tulleet ja ilmoittautumisen yhteydessä maksetut ilmoittautumiset huomioidaan, poikkeuksena stipendinhakijat (katso kohta stipendit). Ilmoittautuminen on sitova välittömästi osallistumismaksun maksamisen jälkeen. Tapahtuman järjestäjällä on oikeus (esim. viranomaismääräysten näin vaatiessa) rajoittaa tapahtuman maksimi osallistujamäärää.

Ilmoittautuminen yksittäisiksi leiripäiviksi (päiväleiri) on yli 18-vuotiaiden osalta mahdollista 15.5.2022 saakka. Kaikki ilmoittautumiset tehdään partiorekisteri Kuksan kautta. Päiväleirimaksu oikeuttaa 24 tunnin osallistumiseen sisältäen ruokailut tulopäivän lounaasta lähtöpäivän aamiaiseen, leiriohjelman sekä telttamajoituksen omassa majoitteessa.

Kuljetukset leirille eivät sisälly leirin hintaan.

Alle 18-vuotiaan osallistujan ilmoittautumisen tekee tämän huoltaja omilla huoltajatunnuksillaan. Huoltajatunnusten luomiseen liittyvissä kysymyksissä partiolainen tai tämän huoltaja voi olla yhteydessä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan.

Stipendit

Osallistujan on mahdollista hakea stipendiä leiriosallistumisen tueksi. Stipendit haetaan ilmoittautumisen yhteydessä (1.12.2021-2.2.2022). Tämän ajankohdan jälkeen stipendin hakeminen ei ole enää mahdollista.

Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia ja ne käsittelevät leiriorganisaatiosta erillään toimiva stipendiryhmä. Osallistuja antaa suostumuksensa tietojen luovutukseen stipendiryhmälle hakemuksen yhteydessä. Stipendit myönnetään puhtaasti hakemukseen kirjattujen tietojen perusteella, eikä siihen tarvita liitteitä.

Stipendejä voi hakea kahdessa eri kategoriassa, joita ovat: 250 euroa (koko leirimaksu) ja 125 euroa (puolet leirimaksusta). Myönnettävä stipendi saattaa olla eri suuruinen kuin haettu stipendi. Stipendi ei kuitenkaan voi olla haettua summaa eikä osallistujan osallistumismaksua suurempi.

Stipendipäätöksistä ilmoitetaan suoraan osallistujalle 1.4.2022 mennessä. Stipendiä hakeva ei maksa osallistumismaksua ilmoittautumisen yhteydessä. Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saaneet voivat halutessaan peruuttaa osallistumisensa maksutta kahden viikon sisällä päätöksen saatuaan kirjallisesti osoitteeseen kajo2022@partio.fi. Mikäli stipendi ei kata koko osallistumismaksua, osallistumismaksun ja stipendin erotus laskutetaan osallistujalta.

Sairastuminen, peruutusturva ja ilmoittautumisen siirtäminen

Sairastumis- tai tapaturmatapauksissa osallistumismaksua ei palauteta, mutta maksun kattamiseksi on mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti partiovakuutuksesta (https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/).

Kesätyö-, varusmies- ja siviilipalvelusturva on voimassa 15.5.2022 asti. Kesätyö-, varusmies- ja siviilipalvelusturva tarkoittaa oikeutta leiriosallistumisen perumiseen tai osallistumisajan lyhentämiseen niille, joiden kesätyö tai palvelus osuu leirin päälle, eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua leirille. Kesätyö-, varusmies- ja siviilipalvelusturva kattaa sitä hakeneen leiriläisen ja tämän alle kohderyhmäikäiset (0–11-vuotiaat) lapset. Osallistumisen perumiseen tarvitaan vapaamuotoinen todistus työnantajalta, puolustusvoimilta tai siviilipalveluskeskukselta. Kesätyö-, varusmies- ja siviilipalvelusturvan tapauksessa osallistumismaksu tai leiriosallistumisen lyhentämisessä alkuperäisen ja uuden leirimaksun erotus palautetaan osallistujalle.

Saavutettavuustakuu on voimassa 15.5.2022 asti. Saavutettavuustakuu oikeuttaa leiriosallistumisen perumiseen tilanteessa, jossa leiriläisellä on saavutettavuuteen liittyvä tarve, jota Kajon leiriorganisaation ei yrityksistä huolimatta pysty täyttämään. Saavutettavuustakuun soveltaminen edellyttää aina, että osallistuja on kirjallisesti yhteydessä Kajon organisaatioon osoitteessa kajo2022@partio.fi ja ilmoittaa saavutettavuustarpeen. Kajon organisaatiolla on aina ensisijaisesti oikeus pyrkiä täyttämään saavutettavuustarve ja osallistujalla on velvollisuus myötävaikuttaa asiaan kommunikoimalla Kajon organisaation kanssa ja pyrkimällä yhteistyössä etsimään ratkaisun. Kajon organisaatiolla on oikeus yksin määritellä, onko saavutettavuustarve välttämätön ja ovatko Kajon toimenpiteet sen täyttämiseksi tarpeeksi kattavat. Saavutettavuustakuu on lisäksi voimassa tilanteessa, jossa leiriläinen tarvitsee leirille avustajan, mutta avustajan saaminen leirille ei olekaan mahdollista. Saavutettavuustakuun käyttöön vaaditaan aina lääkärin- tai vastaava todistus leiriläisen erityistarpeesta. Saavutettavuustakuun tapauksessa osallistumismaksu palautetaan osallistujalle.

Kesätyö-, varusmies- ja siviilipalvelusturvan sekä saavutettavuustakuun tapauksissa, mikäli osallistumiseen on saatu stipendi, stipendin sisältämää osuutta osallistumismaksusta ei palauteta tai muutoin korvata osallistujalle. Näin ollen osallistujalle palautetaan vain hänen itsensä maksama osuus osallistumismaksusta, mikäli stipendi ei ole kattanut koko osallistumismaksua.

Leiriosallistumisen siirto toiselle leiriosallistujalle on mahdollista 15.5.2022 asti. Leiriosallistumisen siirtäjä on itse vastuussa korvaavan osallistujan hankkimisesta ja osallistumismaksun hoitamisesta uuden osallistujan kanssa haluamallaan tavalla. Suomen Partiolaiset / Kajo-leiriorganisaatio ei laskuta uutta osallistujaa tai hyvitä maksua alkuperäiselle osallistujalle. Leiriosallistumisen voi siirtää ainoastaan samaa aikaväliä koskevalle ja saman maksuluokan ilmoittautumiselle. Mikäli leiriosallistumisen siirrossa pois jäävällä osallistujalla on alle kohderyhmäikäinen (0-11 v) lapsi, voi lapsen osallistumisen peruuttaa ja lapsen osallistumismaksu palautetaan. Mikäli leiriosallistumisen siirrossa uutena tulevalla osallistujalla on alle kohderyhmäikäinen (0-11 v) lapsi, voi hänet ilmoittaa leirille siirron yhteydessä. Jos et saa siirrettyä osallistumista toiselle, peruutathan osallistumisen ottamalla yhteyttä projektitoimistoon kajo2022@partio.fi. Osallistumismaksua ei palauteta.

Kaikki näiden ehtojen mukaiset peruutukset ja muutokset jo tehtyihin ilmoittautumisiin ilmoitetaan osoitteeseen kajo2022@partio.fi.

Osallistumismaksu ja maksuehdot

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna.

Stipendinhakijoilta osallistumismaksu laskutetaan stipendipäätöksen saamisen jälkeen, mikäli stipendi ei kata koko osallistumismaksua. Lasku lähetetään suoraan jokaiselle osallistujalle tämän Kuksassa määritellyn laskutustavan mukaisesti. Stipendinhakijoiden laskun maksuaika on 14 vuorokautta.

Maksettu osallistumismaksu on edellytys leirialueelle pääsyyn. Maksettuja osallistumismaksuja ei palauteta osallistujasta johtuvista syistä, paitsi kesätyö -, varusmies- ja siviilipalvelusturva sekä saavutettavuustakuu -tapauksissa.

Henkilökohtainen avustaja leirillä

Kajolle on mahdollista osallistua henkilökohtaisen avustajan kanssa.

Avustajien ilmoittautumisessa sovelletaan samoja ehtoja ja käytäntöjä kuin muidenkin leirille osallistuvien suhteen. Avustajat maksavat normaalin osallistumismaksulaskun, jonka maksamiseen haluamme kannustaa avustajien työnantajia.

Osallistujan poistaminen ja poistuminen leiriltä

Tilanteessa, jossa osallistuja aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa itselleen ja/tai muille leiriläisille, voidaan täysi-ikäinen osallistuja lähettää kotiin omakustanteisesti kesken leirin eikä osallistumismaksua tällöin palauteta. Alaikäisen osallistujan kohdalla kutsutaan huoltaja hakemaan hänet pois leiriltä eikä tällöinkään osallistumismaksua palauteta.

Kajo on päihteetön leiri. Alkoholin tai huumausaineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen leirialueella tai muutoin leirin aikana on ehdottomasti kielletty. Kieltoon sisältyy myös päihtyneenä leirille saapuminen sekä muu päihtyneenä esiintyminen. Alkoholin tai huumeiden hallussapitoon ja nauttimiseen puututaan välittömästi. Alaikäisten alkoholin tai huumausaineiden käytön tai hallussapidon kohdalla asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus sekä otetaan yhteys huoltajiin ja pyydetään heitä hakemaan osallistuja kotiin. Osallistumismaksua ei palauteta edellä kuvatuissa tilanteissa. Täysi-ikäisen osallistujan kohdalla hänet lähetetään kotiin omakustanteisesti kesken leirin eikä osallistumismaksua palauteta.

Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito on rikos, josta ilmoitetaan aina myös poliisille.

Mikäli osallistuja keskeyttää leirin omalla tai huoltajan päätöksellä, ei osallistumismaksua palauteta.

Korona

Koronaviruksesta suoraan tai epäsuoraan johtuvista syistä tai sen leviämisen torjumiseksi, Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:llä on oman harkintansa mukaan oikeus (i) muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa, sekä (ii) keskeyttää tapahtuma. Lisäksi mikäli tapahtuma ei ole kohtuullisin järjestelyin muutettavissa tai siirrettävissä, tai se ei ole koronaviruksen etenemisvaiheesta johtuen tarkoituksenmukaista tai turvallista, Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:llä on oikeus peruuttaa tapahtuma. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi, ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä.

Mikäli osallistumiseen on saatu stipendi, joka on kattanut osallistumisesta aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan tai osittain, stipendin sisältämää osuutta osallistumismaksusta ei palauteta takaisin osallistujalle tai muutoin korvata. Näin ollen stipendiä ei ole mahdollista hyödyntää muissa tapahtumissa tai muussa Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry toiminnassa tai sen ulkopuolella. Stipendin voi siirtää osaksi mahdollista uutta tapahtuma-ajankohtaa, mutta mikäli siirtäminen uuteen ajankohtaan ei sovi osallistujalle, stipendiä ei voida käyttää muihin tapahtumiin tai tarkoituksiin. Mikäli stipendi on kattanut vain osan osallistumismaksusta, osallistujalle palautetaan hänen oma maksamansa osuus eli stipendin ja osallistumismaksun erotus samoin ehdoin kuin niille osallistujille, jotka ovat maksaneet koko osallistumismaksun itse ilman stipendiä.

Ylivoimainen este / leirin peruuntuminen muulla syyllä kuin korona

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry ei vastaa muutoksesta tai vahingosta, joka johtuu Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ilmoittautumishetkellä ja jonka seurauksia Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää, kuten esimerkiksi sota, kapina, globaali pandemia (pois lukien koronaviruspandemia), suorituksen estävä viranomaisen toimenpide tai suositus, lakko tai vastaava poikkeustilanne Suomessa. Näihin tilanteisiin lukeutuvat myös erityisesti tapahtuman kohdealueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuneen luonnonilmiön, kuten metsäpalon tai hirmumyrskyn aiheuttamat vahingot, jotka estävät tapahtuman järjestämisen. Tällaisessa tilanteessa Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:llä on harkintansa mukaan oikeus peruuttaa tai keskeyttää tapahtuma tai muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä.

Mikäli osallistumiseen on saatu stipendi, joka on kattanut osallistumisesta aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan tai osittain, stipendin sisältämää osuutta osallistumismaksusta ei palauteta takaisin osallistujalle tai muutoin korvata. Näin ollen stipendiä ei ole mahdollista hyödyntää muissa tapahtumissa tai muussa Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry toiminnassa tai sen ulkopuolella. Stipendin voi siirtää osaksi mahdollista uutta tapahtuma-ajankohtaa, mutta mikäli siirtäminen uuteen ajankohtaan ei sovi osallistujalle, stipendiä ei voida käyttää muihin tapahtumiin tai tarkoituksiin. Mikäli stipendi on kattanut vain osan osallistumismaksusta, osallistujalle palautetaan hänen oma maksamansa osuus eli stipendin ja osallistumismaksun erotus samoin ehdoin kuin niille osallistujille, jotka ovat maksaneet koko osallistumismaksun itse ilman stipendiä.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä ilmoittautumis-, osallistumis- ja peruutusehdoista ota yhteyttä kajo2022@partio.fi

Tästä voit ladata peruutusehdot pdf-muodossa.

Skip to content