Yhdessä tekeminen näkyy varusmiespalveluksessa ja partiossa 

Varusmiespalveluksessa opitaan uusia asioita, harjoitellaan maastossa, saadaan uusia kavereita ja koetaan ikimuistoisia elämyksiä yhdessä − aivan kuten partiossakin. Puolustusvoimat on tehnyt useita vuosia yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa ja on myös yksi Kajon pääyhteistyökumppaneista. 

Partiotoiminnassa ja varusmiespalveluksessa on paljon yhteistä. Molempiin kuuluu muun muassa arvopohjaan perustuva toisten ihmisten kunnioittaminen ja yhdenvertaisuus, mahdollisuus itsensä haastamiseen ja yhdessä tekemiseen, pyrkimys hyvään johtajuuteen sekä ympäristönsuojelu.  

Varusmiespalvelus koskettaa vuosittain lähes puolta ikäluokasta. Nuoret tulevat asepalvelukseen eri puolilta Suomea, erilaisista elämäntilanteista ja erilaisin henkilökohtaisin ominaisuuksin. Puolustusvoimat on aina ollut monimuotoinen yhteisö; se kokoaa eritaustaisia ihmisiä yhteen. Erilaisista lähtökohdista tulevat nuoret koulutetaan yhdenvertaisin perustein yhtenäiseksi joukoksi.   

Vaikka Suomi hakee Nato-jäsenyyttä, niin mahdollinen sotilaallinen liittoutuminen ei tarkoita suomalaisesta asevelvollisuudesta luopumista, eikä se muuta Puolustusvoimien ydintehtävää Suomen sotilaallista puolustamista. Suomi päättää jatkossakin itse sotilaallisen maanpuolustuksen toteuttamisperiaatteista.  

Kehittyvä ja monipuolinen varusmiespalvelus

Suomalainen asevelvollisuus elää ajassa. Asevelvollisten koulutusta on päivitetty vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia muun muassa kehittämällä koulutusjärjestelmää ja koulutusmenetelmiä.   

Varusmiespalveluksessa on mahdollista päästä haastamaan omia henkisiä ja fyysisiä voimavaroja sekä kokemaan uusia asioita kokeneiden kouluttajien opastamina. Varusmiespalveluksen hyödyt voivat olla yksilölle moninaiset. Varusmies voi saada palveluksesta siviilissä hyödynnettävän ammatillisen osaamisen lisäksi myös hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, yhteistyövalmiuksia, ikimuistoisia elämyksiä sekä elinikäisiä kaveruussuhteita. 

Varusmieskoulutuksessa painotetaan yhteistoimintaa sekä vastuuta asiallisesta käyttäytymisestä. Varusmieskoulutuksen eettisessä kasvatuksessa korostuu ihmisarvo, erilaisuuden ymmärtäminen, ja yksilön kunnioitus. Sotilaan perustaitoihin kuuluu myös ympäristönsuojelun huomioonottaminen kaikessa toiminnassa. Lisäksi johtajakoulutuksessa korostetaan hyvän johtamisen periaatteita; ihmisten yksilöllistä kohtaamista, luottamuksen rakentamista ja alaisista huolehtimista. 

Pitkällistä ja hedelmällistä yhteistyötä

Puolustusvoimat on tehnyt useita vuosia yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa. Arvostamme tätä mahdollisuutta. Yhteistyö kuuluu Puolustusvoimien arvoperustaan. Tuemme suurleiri Kajoa puitesopimuksen mukaisesti materiaalia lainaamalla, sotilasmusiikilla sekä kaluston ja toiminnan esittelyillä.  

Kajolla kannattaa tulla pistäytymään kumppanuuskylän esittelypisteellemme juttelemaan. Meiltä saat lisätietoa, jos intti on vielä edessä tai pohdit vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakemista.  

Puolustusvoimat toivottaa partiolaisille hyvää suurleiriä ja upeita yhdessä tekemisen elämyksiä! 

Teksti: Kari Pietiläinen, eversti, Pääesikunnan koulutuspäällikkö, Puolustusvoimat
Kuva: Juha Nurmi

Puolustusvoimat on yksi Kajon pääyhteistyökumppaneista.

Skip to content