Tiedot omasta samoajavartiosta huhtikuun aikana

Samoajien vartiot Kajolla muodostetaan yli lippukuntarajojen. Näissä vartioissa osallistutaan sekä ohjelmalaaksojen ohjelmiin että omaan pestiin. Odotetut tiedot sekä omasta vartiosta että Kajon pestistä ilmoitetaan huhtikuun aikana. Samoajien ohjelma Kajolla koostuu ohjelmalaaksoista, Välähdys-ohjelmapisteistä, isoista yhteisistä ohjelmista sekä kahden päivän pestistä. Samoaja osallistuu ohjelmalaaksojen ohjelmiin ja pestiinsä yhdessä oman vartionsa kanssa. 

Samoajavartioille on tarjolla erilaisia pestejä mm. ohjelmalaaksoissa, muonituksessa, yhteisohjelmissa, huollossa ja viestinnässä. Mitään erityisosaamista ei tarvita ennen leiriä ja samoajavartio saa aina perehdytyksen pestinsä työtehtäviin. Kaikkiaan samoajat ovat pestissä Kajon aikana kaksi päivää. Pestipäivän kesto on noin kahdeksan tuntia ja se voi jakaantua esimerkiksi kahteen osaan päivän aikana. Hengähdys- ja ruokatauolle pääsee toki pestipäivänkin aikana. 

On tullut paljon yhteydenottoja siihen liittyen, miten pestikoneessa esitettyihin toiveisiin pystytään vastaamaan, kun isoa joukkoa samoajia jaetaan vartioihin. Pestikoneessa kysytyt erityistaidot pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. Myös toiveet tutusta samoajakaverista, ja haluaako samaan vartioon kotimaisten tai kv-samoajien kanssa pyritään kaikki huomioimaan. Maantieteellisesti kaukana olevien partiokavereiden toiveisiin päästä samaan samoajavartioon, kun leirilippukunnat ja alaleirit ovat kaukana toisistaan Kajolla, ei ole kuitenkaan aina pystytty vastaamaan. 

Kokoaikaisessa pestissä Kajolla toimivat samoajat jaetaan myös vartioihin, mutta he toimivat oman pestinsä aikataulun mukaan. Jokaisesta pestistä saa pyytämällä todistuksen omalta pestaajalta.  

Bonuspestinä jokaiselle kajolaiselle leirinjohtajasta samoajaikäiseen osoitetaan kaksi ruuanjakovuoroa. Samoajat saavat tiedon omasta ruuanjakovuorostaan leirilippukunnan kautta. Pesti on erityisen tärkeä, sillä se varmistaa sujuvan muonituksen ja pitää koko leirin aikataulussa.  

Samoajien luotsaus 

Samoajien tukena on leirillä oman leirilippukunnan johtajien lisäksi samoajaluotsi. Yhdellä samoajaluotsilla on luotsattavanaan kolme samoajavartiota. Samoajaluotsi ottaa yhteyttä omiin samoajiinsa jo ennen leiriä ja järjestää vartiolle kaksi etätapaamista. Etätapaamissa samoajat pääsevät tutustumaan omaan luotsiinsa ja omaan vartioonsa. Lisäksi vartio pääsee jo fiilistelemään tulevaa pestiään ja saa luotsilta hyviä vinkkejä onnistuneeseen pestiin. Leirillä luotsi on mukana ohjelmalaaksoissa ja viettää leirin aikana yhden kokonaisen päivän ohjelmalaaksossa vartion kanssa. 

Samoajaluotsi on samoajien tukena esimerkiksi saattamalla vartion pestipaikalle ja osoittamalla heille pestiesihenkilön. Luotsi voi myös käydä hakemassa vartion pestistä ja käydä päivän aikana katsomassa, miten pestissä sujuu. Jos samoajilla on pestissään ongelmia, he voivat kertoa niistä omalle luotsilleen, joka auttaa ongelmien ratkaisussa. 

Luotsi on samoajien tavoitettavissa myös suunniteltujen ja sovittujen tapaamisten ulkopuolella. Samoajaluotsien tukena on alaleirin samoajaluotsikympit. Luotsi pitää tapaamisen samoajille myös kerran Kajon jälkeen. Samoajavartio pääsee vielä kerran yhdessä muistelemaan leiriä ja kaikkea yhdessä koettua. 

Kuva: Ville Rajala

Skip to content