Suurleirin ilmastovaikutuksia selvittämässä

Oletko koskaan miettinyt, minkälaisia ilmastovaikutuksia partiotoiminnalla on? Me olemme! Kajolla selvitetään kattavasti sitä, millaisen hiilijalanjäljen suurleirin järjestäminen synnyttää. 

Kuten kaikella toiminnalla, myös partiolla ja suurleireillä on ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Ilmastovaikutuksista puhutaan usein hiilijalanjälkenä. Hiilijalanjälki tarkoittaa siis sitä, minkä verran esimerkiksi tuote tai tapahtuma kuormittaa ilmastoa. Kajon hiilijalanjälki saadaan selville laskemalla, paljonko leirillä kulutetaan energiaa ja paljonko tästä syntyy ilmastopäästöjä sekä selvittämällä, mitä Kajolle hankitaan ja miten paljon näiden tuotteiden ja materiaalien valmistaminen on synnyttänyt ilmastopäästöjä. 

Kajon hiilijalanjälki on tärkeää selvittää, jotta tiedämme jatkossa, miten voimme vähentää suurleirien ilmastokuormaa. Hiilijalanjälkilaskentaa tekevät Kajolla ilmastoekspertit Salla ja Janita. He kertovat nyt, miten työ on edennyt ja minkälaisia huomioita matkan varrella on tehty.  

Salla aloittaa: “Kajon hiilijalanjälkilaskennan suunnittelu aloitettiin kesällä 2020 ja laskentametodeja tarkennettiin syksyllä 2021. Tehtävämme koko selvisi meille vasta muutamaa kuukautta aloittamisen jälkeen. Vastaavaa hiililaskentaa ei ole tehty aiemmilta finnjamboreilta, eikä oikeastaan muiltakaan suurleireiltä. Näin ollen aloitimme pestin massiivisella tiedonhaulla.

Kajon kokoisen projektin kanssa on paljon erilaisia tekijöitä, joiden kanssa tulee viestiä ennen kuin päästään oikeastaan laskemaan. Aiempien suurleirien, esimerkiksi Roihun dokumentaatio osoittautui myös sellaiseksi, jota emme voineet hyödyntää suoraan suuntaa antavina lähtötietoina laskennassa.

Janita jatkaa: “Teemme paljon työtä eri osa-alueiden kanssa, jotta saamme kokoon tarvittavat tiedot hiilijalanjäljen laskentaan. Työ on ollut sekä helppoa että haastavaa. Haastavuutta tuo aikataulujen yhteen sovittaminen sekä se, että tämänlainen tehtävä on sen verran uusi, että me emme tiedä täysin mitä me tarvitsemme. Iso osa pestiä onkin sen pähkäily, minkälaisia asioita tulisikaan kysyä ja miltä leiriorganisaation osa-alueelta tiedot saadaan. Pestissä on oma jännityksensä, kun saa olla tekemässä täysin uutta juttua!

“Ennen kuin pääsimme aloittamaan tehtävämme, huomasimme, että monia asioita oli jo päätetty. Oppina seuraavalle suurleiriorganisaatiolle viemmekin ainakin sen, että hiilijalanjäljen laskennan voisi aloittaa aiemmin projektissa. On myös tärkeää, että koko leiriorganisaatio tietää laskennasta. Näin ilmastovaikutukset voidaan ottaa mahdollisimman kattavasti huomioon, ja tieto ilmastonäkökulmista on varmasti kaikkien käytettävissä. ” Salla ja Janita kertovat ja jatkavat:

“Hankutin eli Kajon hankintapalvelu on ollut meille todella suureksi hyödyksi. Rivejä eli yksittäisiä hankittavia asioita on paljon, mutta niiden systemaattinen läpikäynti antaa meille koko ajan paremman kuvan siitä, mitä olemme tekemässä. Muut osa-alueet ovat auttaneet tehtäväämme suuresti ja on selvää, että kaikki ottavat ympäristövastuullisuuden tärkeänä osana huomioon leirin järjestämisessä. Muutaman kuukauden päästä olemme toivottavasti viisaampia siitä, miten suurleirin ilmastopäästöjä voidaan jatkossa arvioida.

Ilmastoekspertit 

Salla Ahonen (salla.ahonen@partio.fi) 

Janita Rintala (janita.rintala@partio.fi) 

 

Skip to content