Leirilippukunnat ja alaleirit – kuinka pelata 13 000 hengen ja 115 leirilippukunnan palapeli kuudeksi alaleiriksi? 

Leirilippukunta on Kajolla jokaisen osallistujan leirikoti ja tärkeä oma ryhmä. Jokainen meistä majoittuu johonkin leirilippukuntaan tai perhekylä Hiukkaseen. Leirilippukunta on paljon muutakin kuin vain majoitusyksikkö tai kotiosoite leirillä. Siellä ympärillämme on paljon muita partiolaisia, jotka jakavat leiriarjen iloja ja tukevat haasteissa. Leirilippukunnat koostuvat yhdestä tai useammasta lippukunnasta sekä mahdollisista KV-osallistujista.

Kaikki alkoi syksyllä 2021, kun lippukunnat ilmoittautuivat Kajolle kertoen leirilippukuntakokoonpanonsa tai -toiveensa sekä arvion osallistujamääristään. Näitä osallistujamääräarvioita hyödynnettiin monipuolisesti Kajon eri osa-alueiden ja ryhmien toiminnan suunnittelussa, Alaleirit-ryhmä alkoi ahkerasti valmistautua niiden perusteella alaleirijakoon. Loppuvuodesta tehtiin yksinäisten ja pienen osallistuja-arvion antaneiden lippukuntien yhdistämisiä, jolloin saimme kasaan noin 120 leirilippukuntaa.

Mistä on leirilippukunnat tehty?

Ilmoittautumisen päätyttyä helmikuun alussa leirilippukuntien osallistujamäärät tarkentuivat, ja edelleen pieniä leirilippukuntia yhdisteltiin vähän lisää. Tavoitteena oli saada vähintään noin 100 hengen leirilippukuntia, joissa Kajon leirilippukunnan johtamismallin mukaisen johtokolmikon (leirilippukunnanjohtaja, leiriohjelmajohtaja ja leiripestijohtaja) on mahdollista saada mielekäs sisältö johtamispestiinsä. Riittävän kokoisilla leirilippukunnilla pyrimme myös osaltamme luomaan jokaiselle osallistujalle mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin oman tai naapurilippukunnan puolelta. Riittävän kokoisilla majoitusyksiköillä halusimme myös vaikuttaa jokaisen leirilippukunnan mahdollisuuteen muodostua mahdollisimman monipuolisesti eri ikäisistä partiolaisista.

Tällä hetkellä leirilippukuntia on 115. Keskimäärin leirilippukunnassa on 112 osallistujaa. 10 % leirilippukunnista on alle 80 henkeä ja 20 % leirilippukunnista on yli 130 henkeä. Kaikissa leirilippukunnissa on jokaista Kajon kohderyhmäikäkautta: tarpojia, samoajia ja vaeltajia. 93 leirilippukunnassa majoittuu myös alle Kajon kohderyhmäikäisiä huoltajiensa kanssa, ja 58 leirilippukunnassa on KV-osallistujia.

Seuraavaksi arvotaan alaleirijako vai mikä se peruste olikaan

Seuraavana oli vuorossa alaleirijaon rakentaminen. Alaleirit oli sijoitettu kaavaan jo aikaisemmin, joten tärkeimpänä perusteena, mihin alaleiriin mikäkin leirilippukunta sijoitetaan, olivat ensisijaisesti erilaiset saavutettavuuteen liittyvät tarpeet. Leirilippukunnat saivat esittää omia toiveitaan syksyn leirilippukuntailmoittautumisessa ja Alaleirit-ryhmän alaleirimestarit ja leirivalmentajat saivat myös esittää toiveitaan.

Alaleirit-ryhmän yhtenä omana tavoitteena on ollut, että kaikki Kajon osallistujat saavat kokemuksia erilaisista partiokulttuureista, ja että jokaisessa kylässä on eri ikäisiä partiolaisia. Nämä tavoitteet pohjaavat Kajon tavoitteeseen yhteisestä, ainutlaatuisesta ja kansainvälisestä partioelämyksestä. Tavoitteen mukaisesti jokaiseen alaleiriin on jaettu leirilippukuntia eri partiopiireistä ja kansallisuuksista. Ihan kaikkia toiveita emme tässä isossa, 13 000 osallistujan ja 115 leirilippukunnan palapelissä onnistuneet toteuttamaan. Osa leirilippukuntien ja alaleirien staabien toiveista oli keskenään ristiriidassa, mutta niissäkin pyrittiin löytämään kompromisseja.

Alaleirit kartalle

Alaleirijaon jälkeen alaleirimestarit jakoivat leirilippukunnat leirivalmentajatiimeille, ja jokaiselle leirilippukunnalle hahmoteltiin alustava paikka alaleirin kaavassa. Kaavaan sijoittelussa on otettu edelleen erityisesti huomioon erilaiset saavutettavuusasiat, kuten esteettömät kulkureitit, WC-tilojen läheisyys tai terveyssyistä tarvittavan sähkön tarve. Leirivalmentajien valmentamat leirilippukunnat pyrittiin sijoittamaan kaavassa mahdollisimman lähelle toisiaan käytännön syistä. Leirivalmentajatiimin valmentamia leirilippukuntia kutsutaan Kajolla kyläksi. Muuta erityistä roolia kylällä ei ole tarkoitus olla.

Tätä kirjoittaessamme Kajon kaavan viimeinen luonnos on juuri julkaistu Kajon organisaation sisäiseen kommentointiin, ja leirilippukuntien tontit ovat siinä jo näkyvissä. Vielä tehdään tarkistuksia saavutettavuussilmälasit päässä ja varmistetaan, että erityistarpeisten on mahdollista osallistua Kajolle leirilippukunnan oikealla kaavaan sijoittamisella ennen kuin kaava julkaistaan kaikkien saataville.

Alaleiripäälliköt Anna Oksman ja Tiina Riihilahti-Jylhä

Ps. Tiesitkö, että leirilippukunnat tunnistetaan Kajolla kolminumeroisella tunnuksella? Tunnuksen ensimmäinen numero kertoo alaleirin, toinen kylän ja kolmas leirilippukunnan. Numerokoodistoa voi käyttää myös osoitteen tapaan esimerkiksi nimikoinnissa. Tämä kolminumeroinen tunnus ei tällä hetkellä (28.3.) näy vielä leirilippukuntahaussa, mutta se ilmestyy sinne kun näppäräsormiset vapaaehtoiset saavat numerot näpyteltyä.

Ps2 Täältä pääset katsomaan oman leirilippukuntasi ja alaleirisi https://kajo2022.fi/alaleirit

Skip to content