Lägerkårer och underläger

Lägerkår är lägerhemmet och den viktigaste egna gruppen för varje deltagare på Kajo. Var och en av oss logerar sig i antingen en av lägerkårerna eller familjebyn Hiukkanen. Lägerkåren är mycket mer än bara en logeringsenhet eller hemadressen på lägret. Där finns det många scouter omkring oss för att dela lägervardagens glädje och utmaningar med. Lägerkårarna består av en eller flera scoutkårer samt eventuella internationella deltagare.

Vad består lägerkårerna av?

Vi har strävat efter att varje lägerkår skulle bestå av ca 100 eller flera personer där chefstrion (lägerkårchef, lägeruppdragschef, lägerprogramchef) har möjlighet till ett meningsfullt ledaruppdrag. Med tillräckligt stora lägerkårer strävar vi också efter att varje deltagare skulle ha möjlighet till att bekanta sig med nya människor både från den egna scoutkåren och andra scoutkårer. Tillräckligt stora logeringsenheter leder också till att varje lägerkår består av möjligast många scouter av olika åldrar.

För tillfället finns det 115 lägerkårer på Kajo. I genomsnitt består varje lägerkår av 112 deltagare. I 10 % av lägerkårerna finns det mindre än 80 personer och i 20 % av lägerkårerna finns det fler än 130 personer. I alla lägerkårerna på Kajo finns det deltagare från varje åldersgrupp: spejar-, explorer- och roverscouter. I 93 lägerkårer finns även personer yngre än målgruppsåldern tillsammans med sina föräldrar, och i 58 kägerkårer finns det internationella deltagare.

PS. Visste du att varje lägerkår på Kajo har en beteckning på tre siffror? Första siffran i beteckningen hänvisar till underlägret, andra siffran till byn och den tredje till själva lägerkåren. Du kan även använda denna beteckning som ‘adress’ medan du namnar dina grejer.

PPS. Här kan du hitta din egen lägerkår och underläger: https://data.kajo2022.fi/alaleirihaku/sv/

Skip to content