Kestävyysohjeita lippukunnille – missä, mitä ja miksi? 

Kajon lähestyessä käsillä ovat myös viimeiset hetket huolehtia siitä, että yhteen kokoontuvien lippukuntien osallistuminen on mahdollisimman kestävää. Olettehan huomanneet tämän työn tueksi laaditun Lippukunnat kestävästi Kajolle -ohjeistuksen? Jos ohjeeseen tarttuminen vielä mietityttää, tämä kirjoitus perustelee!  

Kestävyyshaasteet ovat aikamme polttavimpia haasteita ja suurin osa partiolaisista on kuullut niistä. Ne myös herättävät esimerkiksi huolen, tietämättömyyden ja avuttomuuden tunteita. Tällöin partion on mahdollistettava sellainen suurleiriosallistuminen, jossa osallistuja kokee olevansa osa ratkaisua, ei osa ongelmaa.  

Yksi puoli osana ratkaisua olemista on se, että Kajon tekijäorganisaatio ja osallistumisen organisoivat lippukunnat kantavat päävastuun leirille osallistumisen kestävyydestä. Toinen puoli taas on Kajon kasvatusvaikutus: leirillä pääsemme oppimaan lisää esimerkiksi muista kulttuureista ja rauhan rakentamisesta, elämään luonnossa sitä vahingoittamatta ja kuulemaan, miten suurleiriä on rakennettu kestävyyttä tavoitellen.  

Kestävä kehitys osaksi lippukunnan arkea

Kestävän osallistumisen ohjetta hyödyntämällä lippukunta pääsee myös rakentamaan omaa toimintaansa entistä kestävämmäksi. Suurleiriosallistumisen kestävyyden tarkastelu voi inspiroida vaikkapa Kestävästi partiossa -tunnuksen hakemiseen. 

Jos ohje meni tällä kertaa ohi eikä siihen enää ehdi tarttua, voi sen myös ottaa kasvatussisällöksi Kajon jälkeen: Mitä kaikkea leirille lähtemiseen liittyi? Ohjelmaan virittäytymisen, pakkaamisen ja matkaeväiden ostamisen ohella leirille lähtiessä on hyvä pysähtyä miettimään myös esimerkiksi sitä, paljonko uutta tavaraa leiriä varten ostaa tai miten leirille päästäisiin mahdollisimman vähäpäästöisesti.  

Kun kestävämpien harrastamisen tapojen tavoittelua käsitellään, on kuitenkin hyvä muistaa ensimmäinen huomio: partiolaisina olemme onneksi jo arvoiltamme ja ihanteiltamme osa ratkaisua. 

Täältä löydät kestävän osallistumisen ohjeen:  

Antoisia leirivalmisteluhetkiä! 

 

Jos kestävän osallistumisen ohjeesta herää kysymyksiä, voit olla yhteydessä vastuullisuusexpertti Villeen (ville.rajala@partio.fi). 

Jos sinulle heräsi blogista tai kestävän osallistumisen ohjeesta ajatuksia, joiden haluaisit kuuluvan tulevien, entistä kestävämpien partiotapahtumien järjestämisessä, ota yhteyttä vastuullisuuden raportointimestari Hennaan (henna.salminen@partio.fi). Ehkä ohjeessa oli jokin erityisen hyvä kohta, tai koet sen hyödyntämisen syystä tai toisesta hankalaksi? Kokemuksia keräämällä saamme vinkkejä seuraavan leirin entistä kestävämpään järjestämiseen. 

 

Skip to content