Hyvinvoiva ja turvallinen Kajo

Kajolla on haluttu aiempaa vahvemmin kiinnittää huomiota leiriläisten ja johtajien henkiseen turvallisuuteen. Kajon turvallisuuden tekijöihin on lisätty henkisen turvallisuuden pestejä sekä leiriarkeen että leirisairaalaan. Me kirjoittajat olemme osa Kajon henkisen turvallisuuden tiimiä, jonka tehtävänä on vastata leiriläisten ja johtajiston henkisen tuen ja mielen hyvinvoinnin palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta Kajolla. Turvallinen leirikokemus on tavoitteena kaikkien leirin osa-alueiden suunnittelussa ja teemmekin tiiviisti yhteistyötä muiden leiriorganisaation tiimien kanssa. 

Suurleirillä eteen tulee kohtaamisia monenlaisten ihmisten kanssa, yllättäviä tilanteita sekä kuormitusta, joihin me jokainen reagoimme omalla tavallamme. Jokaisella on mahdollisuus saada tukea voidakseen leiriolosuhteissa hyvin. Henkinen turvallisuus on mielen hyvinvoinnin tukemista suurleirillä, johtajien jaksamisen vahvistamista pesteissään sekä mielenterveyden pulmatilanteisiin avun tarjoamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Käytännössä tarjoamme kohtaamista, ohjausta, keskusteluapua ja tarvittaessa mahdollisuuden lepoon. Leiriläisille on tarjolla paljon aikuisia, jotka ovat valmiina kuuntelemaan ja kohtaamaan, ja joilla on osaamista niin pienten kuin suurempienkin haasteiden kanssa toimimisesta. Henkinen turvallisuus on meidän jokaisen vastuulla ja yhteinen asia suurleiriarjessa. 

Leiriarjen henkisen tuen tiimi yhdessä kohtaamistyön porukan kanssa kulkee mukana leiripäivien erilaisissa tilanteissa. Osallistumme niihin ja olemme valmiina kohtaamaan niin leiriläisiä, leirilippukunnan pesteissä olevia sekä ohjelmien toteuttajia ja kuuntelemme, miten leirin arki sujuu. Mikään asia ei ole liian vähäinen tai vääränlainen vaan mielellämme olemme kuuntelemassa leirifiiliksiä, niin ilojen kuin surujen suhteen. Jokaisen jaksaminen ja hyvinvointi leiriarjessa on tärkeää ja siinä voimme olla omalla osaamisella tukemassa. 

Leirisairaalan henkisen tuen tiimi auttaa vakavammissa ja ammattiapua tarvitsevissa tilanteissa. Leirisairaalassa on mielenterveystyön ammattilaisia tukemassa ja ohjaamassa leirin osallistujien psyykkisen tuen tarpeissa. Leirisairaalan henkisen tuen tiimi on osa leirisairaalan moniammatillista toimintaa. 

Kajolle osallistuvilta kaikilta yli 15–vuotiailta ja aikuisilta johtajilta edellytetään Turvallisesti yhdessä -koulutuksen suorittamista, minkä tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa. Jokainen leirilippukunta nimeää leirille turva-aikuisen, jonka puoleen leiriläiset voivat kääntyä turvallisuuteensa liittyvissä asioissa. Turva-aikuinen tukee leirilippukunnan muita johtajia turvallisissa ja yhdenmukaisissa toimintakäytännöissä. Henkisen turvallisuuden tiimi tarjoaa tukeaan lippukuntien turva–aikuisille tehtävässään ennen leiriä ja leirin aikana. Tarvittaessa myös leirin jälkeen yhteiset purkukeskustelut ovat mahdollisia. 

Tavoitteenamme on kohdata leirillä jokainen lapsi, nuori ja aikuinen yksilöllisesti. Turvallinen ja hyvä leirikokemus on meille tärkeä tavoite, jonka eteen teemme jo nyt aktiivisesti töitä. Suurleiri voi kokemuksena olla monelle uusi, jännittävä ja ehkä hieman pelottavakin. Elämäämme eri tavoin vaikuttaneen pandemia–ajan jälkeen leirille lähteminen voi herättää monenlaisia uusia tunteita ja huolia. Olemme huomioineet tämän ja haluamme toivottaa kaikki ainutkertaista suurleirikokemusta harkitsevat tervetulleiksi Kajolle! 

Tiitus Lahti & Timo Lampi 
Leiriarjen henkisen tuen kympit 

Heli Pohjasniemi & Jaana Laukkanen 
Leirisairaalan henkisen tuen kympit 

Tarja Kallio
Henkisen turvallisuuden mestari 

etunimi.sukunimi@partio.fi  

Skip to content