Ett välmående och tryggt Kajo

På Kajo har man velat vara ännu mer uppmärksam än tidigare på både lägerdeltagarnas och ledarnas mentala trygghet. Kajos säkerhetsteam har utökats med uppdrag för mental trygghet både i lägervardagen och på lägersjukhuset. Vi, undertecknade, är en del av Kajos team för mental trygghet, vars uppgift är att ansvara för planering och förverkligande av det mentala stödet och välmående för lägerdeltagare och ledare under Kajo. Vid planering av alla lägrets delområden är målet en trygg lägerupplevelse och vi gör ett nära samarbete med andra team i lägerorganisationen. 

Under ett storläger möter du många olika slags människor, oväntade situationer och påfrestningar, något som  vi alla reagerar på olika sätt på. Alla har möjlighet att få stöd för att må bra under olika lägerförhållanden. Mental trygghet är  att stöda det mentala välbefinnandet under storlägret, att stöda  ledarna att orka i sina uppdrag och hjälp i ett så tidigt skede som möjligt vid svårigheter som kan uppstå på grund av den mentala hälsan. I praktiken erbjuder vi bemötande, vägledning, samtalsstöd och vid behov möjlighet till återhämtning. För våra lägerdeltagare finns det många vuxna tillgängligt, som är redo att lyssna och bemöta. Dessa vuxna har kompetens att hantera både små och stora utmaningar. Den mentala tryggheten är vår allas gemensamma ansvar under lägervardagen.  

Teamet för mentalt stöd i lägervardagen tillsammans med teamet för bemötande följer med under olika situationer i lägervardagen. Vi deltar aktivt och är redo att bemöta både lägerdeltagare, dem som har uppdrag inom lägerkårer och dem som möjliggör programmet. Vi lyssnar hur lägervardagen flyter på. Ingen sak är för stor eller för liten, utan vi lyssnar mer än gärna på dina feelings, både glädje och sorg. Varje individs ork och välmående är viktigt under lägret och där kan vi vara till hjälp som stöd med vår kompetens. 

Teamet för mentalt stöd på lägersjukhuset hjälper till under mer kritiska situationer och situationer som kräver professionell hjälp. På lägersjukhuset finns det mentalvårdspersonal som stöttar och vägleder lägerdeltagare i behov av mentalt stöd. Lägersjukhusets team för mentalt stöd är en del av lägersjukhusets mångprofessionella verksamhet. 

Av  som deltar på Kajo och är över 15 år krävs genomförd Tryggt tillsammans nätkurs, vars syfte är att främja barns och ungas trygghet och välbefinnande inom scoutverksamheten. Varje lägerkår utnämner en trygghetsperson som alla lägerdeltagare kan vända sig till i trygghetsfrågor. Trygghetspersonen stöttar andra ledare i lägerkåren hur de ska agera i situationer där något blivit bemött fel eller något som berör trygghet. Teamet för mental trygghet erbjuder stöd för lägerkårernas trygghetspersoner i deras uppdrag både före och under lägret. Vid behov finns det en möjlighet efter lägret att tillsammans bearbeta det som hänt. 

Vårt mål är att bemöta alla individuellt, oavsett om du är ett barn, ungdom eller vuxen. En trygg och positiv lägerupplevelse är ett viktigt mål för oss som vi redan nu jobbar aktivt mot. Ett storläger kan vara en helt ny, men också väldigt spännande och kanske lite läskig, erfarenhet för många. Att delta på ett läger efter pandemin kan väcka många helt nya typer av känslor och bekymmer. Vi har tagit hänsyn till detta och vi önskar alla som är sugna på en unik storlägersupplevelse hjärtligt välkomna till Kajo! 

Tiitus Lahti & Timo Lampi  
Bas för mentalt stöd i lägervardagen 

Heli Pohjasniemi & Jaana Laukkanen  
Bas för mentalt stöd på lägersjukhuset 

Tarja Kallio 
Mästare för mental trygghet 

etunimi.sukunimi@partio.fi   

Skip to content