21 asiaa Osallistujien vuodesta 2021

Me on osallistujien osa-alueella saatu tosi paljon aikaan vuodessa!

Tässä tulee 21 nostoa vuodesta 21:

1 Rekrytoinnit koko osa-alueen osalta on mennyt hyvin ja osaavia tekijöitä on löytynyt jokaiseen ryhmään. Vielä ehdit mukaan, katso avoimet pestit nettisivuilta tai viimeistään ilmoittautumisen alkaessa pestikoneesta.

2 Pestit on motivoineet ja iloa tekemisestä on löytynyt, osa on ollut pesteissään muutamia viikkoja, pisimpään olleet 1,5-2 vuotta!

3 KV-vieraille teetetyn kyselyn perusteella, kv-vieraita olisi tulossa noin 1000 ympäri maailmaa! Jos sulla on kv-ystävä, joka haluaa mukaan, vinkkaa hänelle ilmoittautumisen alkamisesta! KV-vieraat ilmoittautuvat samana ajankohtana kuin me muutkin.

4 Tiimit pääsivät näkemään livenä, koronaturvallisesti. Livetekeminen on tärkeä osa pestimotivaatiota ja yhteistä tekemistä. Monen pesti alkoi tiiviisti ruutujen takana, joten livekohtaamiset ovat olleet erityisen merkityksellisiä.

5 Alaleirit saivat värit, nimet ja paikan kaavassa, sekä kaikille löytyi mestariparit. Asut leirillä joko Fotonissa, Halossa, Hehkussa, Loisteessa, Säteessä tai Tuikkeessa. Fotonissa asuvat myös perhekylä Hiukkasen väki.

6 Leiritunnisteiden valinta ja suunnittelu on pitkällä, ja huivit on jo valittu ja merkin suunnittelu on käynnissä.

7 Kiinnostavia yhteistyökuvioita on solmittu mahdollistamaan Kajoa, ja paljon on vielä työn alla. Kumppanuudet vahvistavat mm. taloudellisesti ja sisällöllisesti osallistujien tekemistä.

8 Alaleirit tukevat johtokolmikkojen ja valmentajien työtä lippukunnissa tuomalla vastaavan mallin Kajolle. Kajolla on erityisesti kiinnitetty huomioita monen tasoiseen tukeen leiriarjessa kaikille osallistujille.

9 Tarvittavat käännökset on saatu projektin kääntäjien kautta hyvällä sykkeellä tehtyä. Tarpeita on ollut vaikea ennakoida koko Kajon osalta, mutta ammattitaitoisen ryhmän johdolla on saatu laadukasta käännöstyötä tehtyä.

10 Osallistujien puhelimen lataamisen mahdollisuuksia suunniteltu yhdessä muiden osa-alueiden kanssa. Lataamisen mahdollistamiseen tarvitaan kaikki osa-alueita mukaan toteuttamaan ja suunnittelemaan.

11 Tärkeää yhteistyötä on tehty seurakuntien seppojen kanssa ja monia seppoja on päästy pestaamaan tekemään Kajoa.

12 Osallistujaa lähemmäksi tulevaa palvelumallia on kehitetty osallistujapalveluissa ja se tulee näkymään konkreettisesti kaikille osallistujille leirillä. Palveluita mietittäessä on myös otettu paremmin huomioon digin tarjoamat mahdollisuudet.

13 Moninaisten mallileiriläisten avulla on tehty yhä saavutettavampaa Kajoa. Moninaisten osallistujien kautta on kaikkien ryhmien helpompi miettiä, mitä erilaisia tarpeita Kajon osallistujilla voi olla, ja millaisia suunnitelmia se vaatii.

14 KV vieraiden pestejä on suunniteltu yhdessä HR:n kanssa, HomeHospitality järjestelyitä on tehty sekä pidetty kuukausittain HoC teamseja tuleville joukkueille.

15 Yhdessä palveluiden kanssa on suunniteltu esteettömyyden tarpeita ympäri Kajon leirialuetta.

16 Osallistujien osa-alueella on paljon rajapintoja kaikkien muiden osa-alueen kanssa, pienemmissä ja isommissa teemoissa. Tiivistä yhteistä tekemistä on ollut mm. kaavan, luotsauksen, rakentamisen, viestinnän&markkinoinnin, talouden, HR:n ja monen monen muun kanssa!

17 Budjettia ja toiminnansuunnittelua on tehty läpi vuoden löytäen uusia innovatiivisia ratkaisuja finnjamboreen tekemiseen.

18 Tavoitteiden toteutumista on seurattu tiiviisti ja pyritty jalkauttamaan aina uusille pestatuille.

19 Alaleirien rakennelmia, mm. portteja, on suunniteltu yhdessä palveluiden ja elämyksen kanssa.

20 Yhdessä projektitoimiston kanssa on valmisteltu ilmoittautumista ja sen yksityiskohtia.

21 Yhteistyö muiden kajolaisten kanssa on ollut kattavaa ja tuotteliasta. Yhdessä tehdään enemmän!

Nämä paljon muuta kuuluivat meidän vuoteen 2021!

Kajovuotta 22 odottaen

Kake, osallistujajohtaja

Skip to content