21 saker som Deltagare gjort år 2021

Vi inom delområdet Deltagare har fått mycket till stånd under det förflutna året!

Här är våra 21 höjdpunkter från året ’21:

 1. Rekryteringarna har gått bra för hela delområdet och vi har hittat kunnande personer till varje grupp. Det finns även lediga uppdrag så kolla gärna uppdragsbörsen!
 2. Uppdragen har varit motiverande och de har bringat glädje. Några har haft sitt uppdrag i några veckor, andra i upp till 1,5—2 år!
 3. Enligt vår undersökning kan vi förvänta oss ca. 1 000 internationella gäster världen runt! Om du har internationella scoutvänner som vill delta på lägret, tipsa hen om att anmälningen börjat! Anmälningen för internationella deltagare sker samtidigt med oss andra.
 4. Teamen fick träffas live, koronatryggt, vilket höjer motivationen och är en viktig del av grupparbete. Många uppdrag började ju framför skärmen.
 5. Underlägren fick sina färger, namn och plats i planen samt sina ledarpar. På lägret kommer du att bo i antingen Fotoni, Halo, Hehku, Loiste, Säde eller Tuike. I Fotoni finns också familjebyn Hiukkanen.
 6. Planeringen av lägertags är i god skick: halsdukarna har valts och vi håller på att planera märket.
 7. Vi har fått intressanta samarbetspartners för att förmöjliggöra Kajo, men det finns fortfarande mycket att göra. Partnerskaperna förbättrar vår verksamhet ekonomiskt och innehållsmässigt.
 8. Underlägren stöder cheftriors och coachers verksamhet genom att använda samma modell på Kajo. Vi har fästat uppmärksamhet på alla slags stöd i lägervardagen för alla deltagare.
 9. De nödvändiga översättningarna har gjorts väl av projektets underbara översättare. Behoven har varit svåra att förutse för hela projektet men det professionella teamet har åstadkommit högklassiga resultat.
 10. Vi och andra delområden har planerat möjligheter för deltagarna att ladda sina mobiler. Vi behöver alla delområden för att planera och förverkliga detta.
 11. Vi har gjort viktigt samarbete med franser i församlingar och många franser har rekryterats med.
 12. En servicemodell som kommer närmare deltagaren har utvecklats och den kommer att synas konkret för alla deltagare på lägret. Vi har bland annat tagit digimöjligheter bättre i beaktande.
 13. Med hjälp av mångfaldiga modelldeltagare har vi gjort Kajo mer tillgänglig. Genom mångfaldiga deltagare har alla grupper det lättare att fundera på vilka olika behov Kajos deltagare kan ha samt hurdana planer det kräver.
 14. Uppdragen för internationella deltagare har planerats tillsammans med HR. Home Hospitality-planer har gjorts och HoC-teams har hållits för kommande grupper.
 15. Tillsammans med Service har vi planerat tillgängligheten runt Kajos lägerområde.
 16. Deltagarna har liknande uppgifter med andra delområden i större och mindre teman. Det har gjorts tätt samarbete med bland annat lägerplanen, lotsningen, bygget, kommunikation & marknadsföring, ekonomin, HR och många fler!
 17. Budgeten och verksamhetsplaneringen har utförts genom året. Vi har hittat nya innovativa lösningar till förverkligande av ett finnjamboree.
 18. Förverkligandet av målsättningarna har följts tätt och vi har strävat efter att lansera dessa med de nyrekryterade.
 19. Underlägrets bygge (porter m.fl.) har planerats tillsammans med Service och Upplevelse.
 20. Tillsammans med projektkansliet har vi planerat anmälningen och dess detaljer.
 21. Samarbetet med övriga kajoiter har varit uttömmande och alstringsrikt. Tillsammans gör vi mera!

Dessa och mycket annat angick vårt år 2021!

I förväntan på kajoåret ’22

Kake, deltagarledare

Skip to content