Muutoksia tarpojien luotsaukseen Kajolla 

Luotsi on turvallinen aikuinen, joka on mukana mahdollistamassa osallistujille onnistuneen leirikokemuksen. Samoajien ja vaeltajien luotsi tukee pestissä toimimisessa, mutta luotsi on mukana myös muissa leiriarjen haasteissa ja onnistumisissa. Eri ikäkausien luotsien tehtävät Kajolla ovat hiukan erilaisia. Tarpojaluotsin luotsaamien partiolaisten määrään on tehty tarkennuksia, joten luethan huolella erityisesti tarpoja- ja samoajaluotsauksen tiedot. 

Tarpojaluotsi 

Aiemmasta tiedosta poiketen tarpojaluotsilla on 16 tarpojaa luotsattavanaan. Luotsivartion koko on noin 4-8 tarpojaa. Jokainen leirilippukunta nimeää tarpojaluotsin tai tarpojaluotsit Kajolle sen mukaan, miten paljon lippukunnasta osallistuu tarpojia leirille. Tarpojaluotsi on tarpojan lähiaikuinen leirillä. Luotsi tukee tarpojaa leiriarjessa ja innostaa osallistumaan ohjelmaan ja haastamaan itseään leirin ohjelmissa. Luotsilla on mahdollisuus suorittaa luotsikoulutus Kajolla. Koulutus on osa luotsin pestiä ja sen sovittaminen aikatauluun tehdään leirin puolesta. Kajolla jokainen tarpojaluotsi saa vertaistukea muilta tarpojaluotseilta ja materiaalia luotsauksen tueksi. Tarpojaluotsin pestissä tukee tarpojaluotsikymppi. 

Samoajaluotsi 

Samoajaluotsilla on luotsattavana 3 vartiota. Yhdessä vartiossa on noin 7 samoajaa. Samoajaluotsit hakevat pestiinsä pestikoneen tai erillisen hakemuksen kautta. Heidät haastattelee ja pestaa luotsikymppi tai luotsausmestari. Samoajaluotsin tärkein tehtävä on ryhmäyttää samoajavartion jäsenet. Luotsi tapaa vartionsa jäsenet luotsitapaamisissa ennen leiriä ja tukee samoajien tutustumista toisiinsa ja valmistautumista leiriin ja leiripestiin. Leirillä luotsi pitää samoajille pestikeskustelun ja tukee heitä pesteissään. 

Samoajaluotsi innostaa osallistumaan ohjelmiin ja kannustaa samoajia haastamaan itseään ohjelmissa. Osa luotsauksesta tapahtuu ohjelmaan osallistumisen ohella, jolloin luotsi pääsee tutustumaan entistä paremmin samoajiin. Luotsin tehtävä on olla samoajan tavoitettavissa ennen leiriä ja koko leirin ajan.  

Luotsin tukena pestissä ja leiriarjessa ovat luotsikympit. Samoajaluotsikymppien tuen lisäksi luotsit saavat toisiltaan vertaistukea ja materiaalia luotsaustapaamisten avuksi. Samoajaluotsit ovat yhteydessä leirilippukuntien johtokolmikoihin ennen leiriä, jotta samoajien leiriarki alkaa sujuvasti. Leirin samoajaluotseilla on mahdollisuus käydä luotsikoulutus leirin aikana. Koulutus sisältyy leiriluotsin pestiin ja se sovitetaan leiriaikatauluun leirin puolesta. 

Vaeltajaluotsi 

Vaeltajaluotsit hakevat pestiin pestikoneen tai erillisen pestihaun hakemuksen kautta. Vaeltajaluotsilla on luotsattavanaan 25 vaeltajaa. Osa vaeltajaluotseista aloittaa pestinsä jo vuoden 2021 aikana. Muut aloittavat kevään 2022 aikana sitä mukaa kuin vaeltajien pestit alkavat. Luotsaus on paljon pestiin ja pestissä jaksamiseen ja kehittymiseen liittyvää, mutta samalla on mahdollisuus keskustella myös muista elämään liittyvistä asioista. Luotsaus toteutetaan osittain yksilöllisesti ja osittain ryhmittäin toteutettavina tapaamisina. Luotsi kannustaa ja tukee pestissä, ja muistuttaa nauttimaan leirin tarjoamasta ohjelmasta ja huolehtimaan omasta jaksamisesta. 

Luotsin tukena pestissä ja leiriarjessa ovat luotsikympit. Kymppien avun ja muiden luotsien vertaistuen lisäksi tarjolla on myös materiaalia luotsitapaamisten toteuttamiseen. 

Luotsikympit 

Jokaisella luotsilla on tukenaan oman ikäkautensa luotsikymppi. Tarpojaluotsikymppinä on mahdollisuus päästä tukemaan myös oman leirilippukuntansa tarpojaluotsia, ja olla mukana tarpojien onnistuneen leirikokemuksen mahdollistamisessa.  

Lisätietoa ja haku kymppipesteihin: 

Samoajaluotsikymppi 

Vaeltajaluotsikymppi

Skip to content