Stipendiegruppens hälsning för er som ska på Kajo 

Till vår glädje har vi scouter fått penningdonationer, som är avsedda för lägeravgiftsstipendier för scouter med en lägre inkomst. Syftet är att dela ut pengar till dem med behov både opartiskt och rättvist. Därför skapades det en arbetsgrupp, som inkluderar tre personer, vars verksamhet är isolerat från lägerledningen och lägrets styrgrupp. Stipendiegruppen har varit med och definierat sökkriterierna och hanterar alla ansökningar.  

Precis som på flera tidigare scoutläger, finns det två olika omfattningar av stipendier: antingen täcker stipendiet hela lägeravgiften eller halva. För de som är lägrets målgrupp, med andra ord spejarscouter till roverscouter (de som är födda 2000-2010) delas det ut stipendier som täcker både hela och halva lägeravgiften. För dem som är över 23 år erbjuds stipendier som täcker halva lägeravgiften.  

Vi i stipendiegruppen hanterar alla ansökningar och beviljar dem. Vi upplever vårt uppdrag glädjande, men även en aning trist, eftersom vi är tvungna att göra några besvikna. Vi gläder oss över att vi har möjligheten att dela ut stipendier åt familjer med låg inkomst. På detta vis kan även donatorerna möjliggöra en Kajo-upplevelse för så många som möjligt. Trots detta är det ledsamt att pengarna onekligen kommer att räcka åt alla. Därför behöver vi prioritera ansökningar utifrån kriterier som är bestämda av Finlands Scouters styrelse och donatorerna.  

Många av scouters samarbetspartners har donerat pengar till stipendierna och deras önskan är ofta att ändamålet är unga. Därav styrs vi av att inrikta stipendierna mot Kajos målgrupp, det är även orsaken varför vi inte kan dela ut stipendier som täcker hela lägeravgiften för de som är över 23 år. Vi anar att de som är över 23 år har förmodligen bättre möjligheter att påverka sin ekonomiska situation än de som är mellan 12-16 år.  

I vårt arbete har vi konsulterat experter. Deras rekommendation var att rikta in stipendierna för ensamstående familjer och för familjer med låg inkomst som har fler barn som ska delta på Kajo. Utöver detta uppmärksammar vi exempelvis de som får inkomststöd, för att deras barn ska ha möjlighet att få delta på Kajo.  

Vårt stora jobb börjar i början av februari, när vi fått in alla ansökningar. Målet är att hantera alla ansökningar rättvist och så snabbt som möjligt, för att ingen ska behöva vänta allt för länge på beslutet. Dock samlar vi in hela tiden fler och fler stipendier, för att förhoppningsvis kunna dela ut stipendier för så många som möjligt. Håll tummarna uppe, för att så många som möjligt ska få ett stipendium! 

Med scouthälsningar, 
Anne, Antti och Skeitti 

Skip to content